Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Instructiekaart gevaarlijke stoffen

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te informeren over de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Dit kan bijvoorbeeld door de essentiële gegevens vanaf het meegeleverde (of op te vragen) veiligheidsinformatieblad (VIB)/Material Safety Data Sheet (MSDS) over te nemen op een instructiekaart gevaarlijke stoffen. 

Hieronder kunt u deze instructiekaart downloaden, zowel een ingevuld voorbeeld als de template die u zelf kunt invullen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

H-, P- en EUH-zinnen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) regelgeving volledig van kracht. Per die datum moeten zowel stoffen als mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP.

Met de invoering zijn de R (Risk)- en S (Safety)-zinnen op VIB’s/MSDS-en vervallen en vervangen door H(Hazard)- en P(Precautionary) zinnen. De oude etikettering zal nog enkele jaren naast de nieuwe worden gebruikt. Aanvullende aanduiding was nodig, daarom heeft de EU ook een aantal EUH-aanduidingen opgenomen. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen