Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

14 tips voor stofvrij werken

Natuurlijk weten we dat in de bouw en de fabriek veel schadelijke stoffen vrij komen. Maar wist je dat ook in industriële bakkerijen en de meubelmaakindustrie stoffen vrij komen die op de korte en lange termijn schadelijk kunnen zijn?

Waar jij als veiligheidskundige ook werkt, gebruik deze 14 tips om ervoor te zorgen dat het risico op gezondheidsklachten door schadelijke stoffen zo klein mogelijk is.

Stofvrij werken in de praktijk

houtstof-gezondheid
Als veiligheidsdeskundige beoordeel je welke stoffen er op een arbeidsplaats vrij komen, of er stofvrij gewerkt wordt en of er aanpassingen nodig zijn. Hoe zorg je ervoor dat werknemers veilig stofarm of stofvrij werken en welke adviezen kun je als veiligheidskundige geven? In dit artikel krijg je inzicht in wet- en regelgeving rond stofvrij werken en in stofvrij en stofarm werken met behulp van afzuiging.

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij afzuiging noodzakelijk is. Een langdurige blootstelling aan stoffen als kwartsstof, houtstof, asbest en lasrook (chroom 6) is heel erg schadelijk voor de gezondheid van medewerkers bij geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Is het vrijgekomen stof zelfs brand- of explosiegevaarlijk? Dan is er wellicht sprake van een ATEX-omgeving en is bronafzuiging zeer zeker noodzakelijk.

Wat zegt wet- en regelgeving over stofvrij werken?

TNO schrijft dat het wettelijk beleid van het Ministerie SZW met betrekking tot blootstelling aan schadelijke stoffen is gebaseerd op (wettelijke) grenswaarden, zoals vermeld op de website van de Sociaal Economische Raad.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken met stof: de gezondheidseffecten

Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Welke risico's zijn er en waarom blijft bijvoorbeeld longbeschadiging door kwarts doorgaan, ook al stopt de blootstelling? Lees het in dit uitgebreide artikel over (de gezondheidseffecten van) werken met stof.

Dit is het eerste artikel in een reeks van vijf over stof. De komende maanden volgen nog artikelen over grenswaarden, beheersmaatregelen, wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

Wat zijn stofdeeltjes?

Volgens de definitie uit de vroegere grenswaarde-lijst van het ministerie SZW zijn stofdeeltjes vaste deeltjes en vloeistofdruppeltjes die in de lucht kunnen voorkomen.

Onderscheid in fracties (grootte van de deeltjes) wordt gemaakt op basis van de aerodynamische diameter van de stofdeeltjes. De aerodynamische diameter is de diameter van een perfect bolvormig deeltje met een dichtheid van 1 g/cm3 dat bij een valtest met exact dezelfde eindsnelheid valt als het onderzochte deeltje.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Gevaarlijke stoffen in de bouw
Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Medewerkers kunnen blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen in producten die zijn voorzien van een gevaarsymbool, maar ook aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk ontstaan.

Eén van de gevaren voor werknemers in de bouw is het werken met gevaarlijke stoffen. Het aantal werksituaties en functies in de bouw is zeer groot en zeer divers. Daaruit voorvloeiend is ook het aantal gevaarlijke stoffen zeer groot en zeer divers. In dit artikel wordt in hoofdlijnen op het onderwerp ingegaan. Het doel is handvatten om te geven voor het oplossen van de volgende vragen:
1. Aan welke gevaarlijke stoffen kunnen medewerkers worden blootgesteld?
2. Welke effecten kunnen deze stoffen hebben?
3. Hoe kan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden beoordeeld?
4. Welke maatregelen zijn mogelijk?

WIK’s: essentiële veiligheidsinformatie op een logische plek

Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) zijn bedoeld om de meest essentiële veiligheidsinformatie te bieden op het gebied van gevaarlijke stoffen, op een voor een medewerker die met die gevaarlijke stoffen werkt begrijpelijke wijze. Het gaat dus om informatie die voor dat werk qua veiligheid essentieel is en direct toepasbaar is. Dan rijzen direct twee vragen: hoe kort moeten WIK’s zijn om dit te bereiken en waar moet een medewerker de informatie kunnen terugvinden?

De huidige tijd zit vol informatie. Er zijn nog nooit zoveel gegevens over gevaarlijke stoffen beschikbaar geweest die zo gemakkelijk bereikbaar waren. Het is goed dat al die informatie er is, om de werkplek zo veilig mogelijk te maken. WIK’s helpen medewerkers hierbij. Echter, veelal bevatten ze (te) veel informatie, omdat de opsteller streeft naar volledigheid.

WIK voor praktijk en veiligheid

Er zijn veel van dit soort kaarten in omloop, die over het algemeen (te) veel informatie bevatten. Denk bijvoorbeeld aan:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Gevaarlijke stoffen: wetten en regels

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Het gebruik van chemische stoffen is daarom aan strenge wetten en regels gebonden. Lees hier in een beknopt overzicht welke dit zijn.

Chemische stoffen worden in veel bedrijven gebruikt. Ze kunnen worden toegepast als zuivere stof, maar meestal komen ze voor als component in een samengesteld product. Schattingen van het gebruik in Nederland komen uit op 20.000 tot 40.000 verschillende soorten chemische stoffen. Hoeveel het er precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen, omdat er van sommige stoffen slechts zeer kleine hoeveelheden verbruikt worden en dat niet altijd geregistreerd wordt. Een andere reden is dat van veel producten, die een mengsel zijn van verschillende stoffen, de exacte samenstelling niet altijd duidelijk is. Denk alleen maar aan producten als terpentine of benzine. Dat zijn mengsels die uit aardolie worden gedestilleerd. In dat proces wordt niet elke component vastgelegd. Dat is anders bij producten die worden samengesteld uit mengsels van vloeistoffen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Beoordelen van blootstelling aan dieselmotor emissies

Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
Veel voertuigen, machines en gereedschappen werken op diesel. Daarbij komen dieselmotoremissies (DME) vrij, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Hoe beoordeel je de blootstelling aan DME? Wat is de juiste grenswaarde? En hoe voorkom je schade? Die vragen worden beantwoord in dit artikel.

Machines en gereedschappen met een dieselmotor produceren dieselmotoremissies: DME. Het gaat om schepen, voertuigen die op de weg rijden (on road vehicles), voertuigen die niet op de openbare weg rijden (non road vehicles, zoals heftrucks, shovels en graafmachines), maar ook om machines als trilplaten, generatoren, aggregaten, kettingzagen en bladblazers. Van belang is dat de gebruikers blootgesteld worden aan DME, maar ook omstanders die zelf geen diesel aangedreven materieel hanteren.

Dit artikel beschrijft welke aspecten belangrijk zijn bij het beoordelen van de blootstelling aan DME.

Wat zijn DME?

De uitlaatgassen van een dieselmotor bestaan grofweg uit drie componenten:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werkplek instructiekaart aceton

Werkplek instructiekaart aceton

Aceton is een veel gebruikte vluchtige organische stof. In deze WIK staan de maatregelen en risico’s op een rij. Zie ook het artikel Vluchtige organische stoffen: betere bescherming.

Bron: Werkplekinstructiekaartenboek voor Chemische agentia.

Zie: http://www.kerckebosch.nl/vakgebieden/gevaarlijke-stoffen of bekijk de demo.

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen