Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Handleiding werken met chemische stoffen

Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de lange termijn) levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten regels nauwgezet worden opgevolgd. Welke dat zijn, komt in deze handleiding aan bod. Verder behandelt het document de volgende aspecten:

  • Voorzieningen

  • Black boxes

  • Veiligheidsinformatie

  • Indeling in gevaarsklassen

  • Effecten van stoffen

Schade door lasrook voorkomen: maatregelen

Keuze van elektrode en/of lasdraad

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen lasrook is afkomstig door consumptie van de elektrode (afhankelijk van de lastechniek) en/of de lasdraden. Fabrikanten leveren vaak informatie over de samenstelling van de desbetreffende materialen.

Lastechnische aanpassingen

Er is een aantal lastechnische aanpassingen dat de emissie van lasrook (sterk) kan reduceren. Een korte opsomming van mogelijkheden omvat:

  • reduceren van de stroomsterkte

  • verwijderen van deklagen op het te lassen materiaal

Stofvrij werken in de praktijk

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij afzuiging noodzakelijk is. Een langdurige blootstelling aan stoffen als kwartsstof, houtstof, asbest en lasrook (chroom 6) is heel erg schadelijk voor de gezondheid van medewerkers bij geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Is het vrijgekomen stof zelfs brand- of explosiegevaarlijk? Dan is er wellicht sprake van een ATEX-omgeving en is bronafzuiging zeer zeker noodzakelijk.

14 tips voor stofvrij werken

Natuurlijk weten we dat in de bouw en de fabriek veel schadelijke stoffen vrij komen. Maar wist je dat ook in industriële bakkerijen en de meubelmaakindustrie stoffen vrij komen die op de korte en lange termijn schadelijk kunnen zijn?

Waar jij als veiligheidskundige ook werkt, gebruik deze 14 tips om ervoor te zorgen dat het risico op gezondheidsklachten door schadelijke stoffen zo klein mogelijk is.

Werken met stof: de gezondheidseffecten

Dit is het eerste artikel in een reeks van vijf over stof. De komende maanden volgen nog artikelen over grenswaarden, beheersmaatregelen, wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

Wat zijn stofdeeltjes?

Volgens de definitie uit de vroegere grenswaarde-lijst van het ministerie SZW zijn stofdeeltjes vaste deeltjes en vloeistofdruppeltjes die in de lucht kunnen voorkomen.

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Eén van de gevaren voor werknemers in de bouw is het werken met gevaarlijke stoffen. Het aantal werksituaties en functies in de bouw is zeer groot en zeer divers. Daaruit voorvloeiend is ook het aantal gevaarlijke stoffen zeer groot en zeer divers. In dit artikel wordt in hoofdlijnen op het onderwerp ingegaan. Het doel is handvatten om te geven voor het oplossen van de volgende vragen:
1. Aan welke gevaarlijke stoffen kunnen medewerkers worden blootgesteld?
2. Welke effecten kunnen deze stoffen hebben?

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen