Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Werken met stof: de gezondheidseffecten

Dit is het eerste artikel in een reeks van vijf over stof. De komende maanden volgen nog artikelen over grenswaarden, beheersmaatregelen, wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

Wat zijn stofdeeltjes?

Volgens de definitie uit de vroegere grenswaarde-lijst van het ministerie SZW zijn stofdeeltjes vaste deeltjes en vloeistofdruppeltjes die in de lucht kunnen voorkomen.

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Eén van de gevaren voor werknemers in de bouw is het werken met gevaarlijke stoffen. Het aantal werksituaties en functies in de bouw is zeer groot en zeer divers. Daaruit voorvloeiend is ook het aantal gevaarlijke stoffen zeer groot en zeer divers. In dit artikel wordt in hoofdlijnen op het onderwerp ingegaan. Het doel is handvatten om te geven voor het oplossen van de volgende vragen:
1. Aan welke gevaarlijke stoffen kunnen medewerkers worden blootgesteld?
2. Welke effecten kunnen deze stoffen hebben?

WIK’s: essentiële veiligheidsinformatie op een logische plek

De huidige tijd zit vol informatie. Er zijn nog nooit zoveel gegevens over gevaarlijke stoffen beschikbaar geweest die zo gemakkelijk bereikbaar waren. Het is goed dat al die informatie er is, om de werkplek zo veilig mogelijk te maken. WIK’s helpen medewerkers hierbij. Echter, veelal bevatten ze (te) veel informatie, omdat de opsteller streeft naar volledigheid.

WIK voor praktijk en veiligheid

Er zijn veel van dit soort kaarten in omloop, die over het algemeen (te) veel informatie bevatten. Denk bijvoorbeeld aan:

Gevaarlijke stoffen: wetten en regels

Chemische stoffen worden in veel bedrijven gebruikt. Ze kunnen worden toegepast als zuivere stof, maar meestal komen ze voor als component in een samengesteld product. Schattingen van het gebruik in Nederland komen uit op 20.000 tot 40.000 verschillende soorten chemische stoffen. Hoeveel het er precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen, omdat er van sommige stoffen slechts zeer kleine hoeveelheden verbruikt worden en dat niet altijd geregistreerd wordt.

Beoordelen van blootstelling aan dieselmotor emissies

Machines en gereedschappen met een dieselmotor produceren dieselmotoremissies: DME. Het gaat om schepen, voertuigen die op de weg rijden (on road vehicles), voertuigen die niet op de openbare weg rijden (non road vehicles, zoals heftrucks, shovels en graafmachines), maar ook om machines als trilplaten, generatoren, aggregaten, kettingzagen en bladblazers. Van belang is dat de gebruikers blootgesteld worden aan DME, maar ook omstanders die zelf geen diesel aangedreven materieel hanteren.

Grenswaarden gevaarlijke stoffen: 8 uur of 15 minuten?

Verschillende referentieperiodes
In het Arbobesluit (artikel 4.1 a lid 1) wordt de grenswaarde als volgt gedefinieerd: de limiet van de concentratie of van het tijd gewogen gemiddelde van de concentratie voor een gevaarlijke stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer gedurende een gespecificeerde referentieperiode. Hierbij wordt verschil gemaakt in twee referentieperiodes:

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen