Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Laat snoepgoed niet het virus rondstrooien

Pas op met onverpakt snoep uitdelen
Het is zo’n leuke, sfeerverhogende en gastvrije gewoonte: op de balie van de receptie, in de kantine of bij de koffieapparaten in het bedrijf staan potten met (onverpakt) snoepgoed of koekjes. Het zijn schaaltjes met drop, pepermuntjes en stroopwafels voor gemeenschappelijk gebruik. 

Iedereen kan eruit grabbelen. En dat gebeurt natuurlijk, omdat die schaaltjes er zo uitnodigend bij staan. 

Maar in deze coronatijd is dit sterk af te raden.

Mensen komen met hun handen aan het snoepgoed, alsmede aan de lekkernijen die nog in het schaaltje achterblijven. Een tweede, derde, vierde en zoveelste persoon komt weer aan dat snoepgoed en brengt dit naar zijn mond. Daar komt het eten én een eventuele besmetting in aanraking met de slijmvliezen. Dit betekent een verhoogde kans op overdracht van het SARS-CoV-2 virus.

Een lepel waarmee strooigoed op de hand kan worden geschept, vermindert de overdrachtskans op besmettingen wel enigszins. Iedereen zit dan wel weer aan dezelfde lepel. Bedrijven kunnen kiezen voor een set wegwerplepeltjes, maar milieutechnisch is dat weer belastend.

PUR: toepassing en schadelijkheid

Naast de timmerman lijkt een nieuwe functie te zijn ontstaan in de bouw: de PUR-man. In dit artikel wordt ingegaan waar PUR / PIR wordt toegepast en de vraag of toepassen van deze schuimen schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

 

Wat is PUR / PIR?

De afkorting PUR staat voor polyurethaan. Dit is een polymeer dat ontstaan is als reactieproduct van twee componenten: een isocyanaat en een polyalcohol. Door het te mengen ontstaat een reactie tussen polyop en het isocyanaat. Soms worden er extra katalysatoren toegevoegd om het reactieproces op gang te brengen, deze stoffen kunnen ook schadelijke bestanddelen bevatten.

PUR kom je op verschillende plekken tegen in de bouw. In de bekende spuitbussen is een drijfgas toegevoegd. Nadat het uit de bus is gespoten, hardt het uit, in reactie met waterdamp in de lucht. De sterk isolerende werking van het materiaal komt door het gasmengsel tussen de cellen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Beter om handen te wassen dan te desinfecteren

Hygiëne is belangrijk om besmettingen met micro-organismen en bijgevolg het ontstaan van ziektes te voorkómen. In deze tijd met het SARS-CoV-2 virus extreem belangrijk. Gebruik water en zeep om bijvoorbeeld resistentie te voorkomen. Desinfectantia kunnen bovendien ook levende cellen aantasten.

 

Huishoudelijk schoonmaken

Huishoudelijk schoonmaken is daarin het belangrijkste. Door wassen met water en zeep worden de micro-organismen weggevangen. Bij de reiniging moeten dan wel oppervlaktespanning verlagende stoffen worden gebruikt (detergens/zeep).

Huishoudelijk goed schoonmaken van oppervlakken en handen wassen met water en zeep is effectiever dan desinfecteren. Bij desinfectie worden weliswaar micro-organismen grotendeels gedood, maar veranderen de condities waarbij micro-organismen zich voortplanten echter niet. Doordat het aanwezige (huishoudelijke) vuil niet wordt verwijderd, heeft het desinfecteren slechts een beperkte waarde. Binnen korte tijd treedt er weer besmetting op vanuit de lucht of door langslopende mensen en treedt opnieuw groei op.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Corona: face shields en mondmaskers in het kort

Er is een discussie gaande over het gebruik van mondmaskers en als alternatief daarvoor het gebruik van transparant face shields (schermen) als maatregel om de overdacht van het SARS-CoV-2 virus te beperken. In dit artikel hierover een nadere beschouwing.

 

Face shields

Er zijn platte schermen en meer gebogen schermen. De plastic, doorschijnende vizieren kunnen om twee redenen gedragen worden

A. Het voorkomen van uitstoot van de drager naar de omgeving (derden): dus bescherming van anderen

B. Het voorkomen dat de drager zelf door de omgeving en derden besmet wordt.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Toepassen van de NEN689 voor het doen van blootstellingsbeoordelingen

NEN689

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Het is dus noodzaak om in kaart te brengen aan welke stoffen iemand blootstaat, aan welke concentraties en gedurende welke tijdsperiode.

Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is, hangt af van de stof en de werkomstandigheden. Deze tool gaat in op het driestappenplan.

 

Lees ook: 

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken?

Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen
Volgens de wet moet de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Dit is wettelijk voorgeschreven in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Heel duidelijk wordt vervolgens aangegeven dat voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau gebruik wordt gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

In de praktijk wordt dit vaak ingevuld door direct een meetplan op te stellen en de blootstelling te gaan meten. Deze werkwijze is echter niet praktisch en jaagt bedrijven vaak onnodig op hoge kosten.

Bovendien wordt door direct te gaan meten voorbij gegaan aan de voorgestelde aanpak in de NEN689 norm van mei 2019.

NEN689: Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische  blootstellingsgrenswaarden’.

Deze norm geeft aan dat eerst een ’schouw’ moet worden gedaan. De norm noemt dat een ‘basic characterization’. In de oude NEN689 (april 1995) werd deze werkwijze ook al voorgesteld, daar ‘initiële beoordeling’ genoemd.

 

In die ‘schouw’ worden drie stappen gezet:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Aanpak risico inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen

Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's
In vier stappen kunnen de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen worden bepaald. Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later worden bekeken, kan de methode control banding worden toegepast. Aan de hand van de grenswaarden en de mate van blootstelling worden de stoffen ingedeeld in een matrix. Pak dit efficiënt aan. Het beoordelen van stoffen kan een enorme klus zijn.

 

Vierstappentraject gevaarlijke stoffen

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen kan het volgende traject worden gevolgd (gehanteerd door de inspectie-SZW). Deze wordt beschreven in www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen. De eerste twee van deze stappen vallen onder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

 

Stap 1

Inventarisatie en registratie: met welke gevaarlijke stoffen wordt er gewerkt en zijn deze stoffen geregistreerd?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

RI&E gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5) aangeduid op basis van de H-zinnen en een schatting gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te vermenigvuldigen. Immers de grootte van het risico is het product kans (blootstelling) x effect (hazard). 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Corona en de bouw, installatie- en reparatiebranche

Bouwbord met coronamaatregelen

Hoewel medewerkers van heel veel bedrijven in Nederland in deze coronacrisis vanuit huis werken, gaat het werk in andere sectoren zo goed en zo kwaad als het gaat door. Zo ook in de bouw, installatie- en reparatiebranche. Hoe kunnen medewerkers zo veilig mogelijk hun werk doen? Hoe doe je dat in de keet? Met roken? Aan stof kan het virus ook kleven, dus let op de juiste adembescherming. In deze tool geeft onze redactie een overzicht aan te nemen maatregelen. 

 

Auteurs:

Wim van Alphen en Ton Minnaard

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Voorzichtig weer aan het werk? Neem deze maatregelen

Welke coronavoorzorgsmaatregelen zijn effectief? Voorkom dat werknemers elkaar besmetten.
Steeds meer bedrijven schalen voorzichtig het aantal mensen op de werkvloer op. Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers elkaar onderling gaan besmetten. Daarom moeten er diverse voorzorgsmaatregelen worden genomen waarvan frequent schoonmaken en afstand houden er slechts twee zijn.

 

Extra ventilatie 

Zorg voor extra ventilatie zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt. Dit kan door frequenter te luchten (regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open zetten). Of bij mechanische ventilatie door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand. Zorg dat de filters schoon zijn.

Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen (van medewerkers die de besmetting bij zich dragen maar dat niet weten en geen klachten hebben) via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. 

 

Dichtheid van het aantal mensen voorlopig laag houden

Dat kan door verschillende maatregelen: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen