Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Stof en de kans op explosie

Dit is het laatste artikel in een reeks van vijf over stof. Eerder plaatsten wij artikelen over gezondheidsrisico's, grenswaarden, wettelijke verplichtingen en beheersmaatregelen.

Reductie van de risico's op optreden van stofexplosies

Door de in het vorige deel beschreven maatregelen wordt niet alleen in directe zin voorkómen dat er stofverspreiding plaatsvindt waarmee de gezondheid baat heeft, maar ook wordt daarmee bereikt dat er niet zodanige stofophoping en stofconcentraties kunnen ontstaan dat er kans op explosies bestaat.

Stof en beheersmaatregelen

Dit is het derde artikel in een reeks van vijf over stof. De komende weken volgen nog twee artikelen over wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

In het algemeen gelden bij het werken met stof de principes van de arbeidshygiënische strategie. De arbeidshygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van beheersmaatregelen een hiërarchische volgorde dient te worden aangehouden in afnemende volgorde.

Deze volgorde is:

A. Elimineren van de bron;

Hoe te handelen bij morsen van gevaarlijke stoffen

Vreemd, gelet op het feit dat in veel bedrijven met chemische stoffen wordt gewerkt.

Wat te doen bij een spill?

Uitgegaan wordt van een spill met een vloeistof. Dus vloeistof loopt uit een verpakkingseenheid ongecontroleerd over de vloer de ruimte in. Wat nu te doen wanneer er zo’n morsincident plaatsvindt? Bijvoorbeeld een fles met een gevaarlijke vloeistof valt kapot op de grond, een jerrycan lekt, met de lepels van een vorkheftruck wordt een vat doorboort die vervolgens lek raakt. Allemaal incidenten waarbij er ongecontroleerd vloeistof over de vloer uitstroomt.

Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Grenswaarden voor inert, metaal- en (ultra)fijnstof

Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. De Arbowet kent nog maar een beperkt aantal wettelijke grenswaarden omdat het lang duurt voordat een wettelijke grenswaarde van stoffen kan worden vastgesteld. Steeds meer wordt daarom gewerkt met zogenaamde private grenswaarden.
 
Achtereenvolgens worden hier besproken:

Handleiding werken met chemische stoffen

Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de lange termijn) levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten regels nauwgezet worden opgevolgd. Welke dat zijn, komt in deze handleiding aan bod. Verder behandelt het document de volgende aspecten:

  • Voorzieningen

  • Black boxes

  • Veiligheidsinformatie

  • Indeling in gevaarsklassen

  • Effecten van stoffen

Schade door lasrook voorkomen: maatregelen

Keuze van elektrode en/of lasdraad

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen lasrook is afkomstig door consumptie van de elektrode (afhankelijk van de lastechniek) en/of de lasdraden. Fabrikanten leveren vaak informatie over de samenstelling van de desbetreffende materialen.

Lastechnische aanpassingen

Er is een aantal lastechnische aanpassingen dat de emissie van lasrook (sterk) kan reduceren. Een korte opsomming van mogelijkheden omvat:

  • reduceren van de stroomsterkte

  • verwijderen van deklagen op het te lassen materiaal

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen