Fysische factoren

Afbeelding: 

Kleurzinstoornissen en veiligheid

Voor een aantal beroepen worden mensen met een kleurzinstoornis geweerd, zoals treinmachinist, politieagent, piloot, stuurman grote vaart, grondwerker in verontreinigde grond en brandweerman. Voor een lasser of anesthesist gelden op dit vlak geen eisen. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een situatie van ongelijkheid in maatschappelijke kansen, en aan de andere kant een mogelijk gevaarlijke situatie. Onderken gevaarlijke situaties en neem maatregelen.

Wat is een kleurzinstoornis
Om kleuren te zien bevat het menselijk oog kegeltjes. Daarmee kan men tussen de 150 en 200 kleurtinten waarnemen. Iedereen ervaart ’s nachts dat kleuren niet waarneembaar zijn. In het donker werken de kegeltjes niet, alleen de staafjes, die geven helderheidsindrukken weer, geen kleur. Er zijn drie typen kegeltjes. Bij ‘kleurenblindheid’ werkt een van de drie typen kegeltjes niet goed. In Nederland hebben zo’n 700.000 mensen daar last van. Hierbij is sprake van gedeeltelijke ‘kleurenblindheid’, ook wel daltonisme genoemd. Helemaal zwart-wit zien komt vrijwel niet voor.

Meestal is een kleurzinstoornis erfelijk. Het komt voor bij 1 op de 12 mannen en bij 1 op 250 vrouwen. Van die groep heeft 99% moeite om rood en groen uit elkaar te houden – precies de kleuren die meestal veiligheid en gevaar aanduiden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Berekening streefwaarden binnentemperatuur

De streefwaarden voor de binnentemperatuur is afhankelijk van de ventilatie (natuurlijke ventilatie of airco) en van de buitentemperatuur. in de bijlage een excelfile waarin de gemiddelde buitentemperatuur van vandaag en de afgelopen dagen ingevuld kan worden om vervolgens te zien wat de streefwaarde voor de binnentemperatuur is bij 90-, 80 of 60 procent tevredenen. M.a.w. goed, redelijk of acceptabel.

Verstandig werken in de zon

Verstandig werken in de zon om huidkanker te voorkomen
Schilders, bouwvakkers, wegwerkers en schippers behoren tot de risicogroep van een half miljoen Nederlanders die twee tot drie keer zoveel UV-straling te verwerken krijgt als de gemiddelde Nederlander. Daardoor lopen ze vier tot vijf keer meer kans om huidkanker te krijgen. Daarom de maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van zonnestraling op een rijtje.

Schadelijke gevolgen van zonlicht
Een beetje UV-schade is goed voor de gezondheid. Maar te weinig of te veel kan schadelijk zijn. Soms zijn de schadelijke effecten van UV-straling al betrekkelijk snel zichtbaar, zoals bij verbranding van de huid. Meestal zijn de effecten pas na enige tijd merkbaar, zoals het ontstaan van botontkalking door te weinig UV-straling of huidkanker door teveel UV-straling. Onderstaand overzicht toont enkele effecten die UV-straling kan hebben.

Overzicht zon- en schaduwzijde van UV-straling

  Mogelijke voordelen Mogelijke nadelen

Korte termijn
(<1 jaar)

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De uitvoerder als DLP-er

Een deskundig leidinggevende projecten bodemsanering, kortweg DLP-er, moet de veiligheid, gezondheid en de effecten op mens en milieu tijdens de werkzaamheden in verontreinigde grond en grondwater waarborgen. In de praktijk is het vaak zo dat de DLP-er tevens de uitvoerder is. Kunnen deze twee functies door één persoon worden uitgevoerd, of is er sprake van conflicterende belangen?

De wijze van uitvoering van de werkzaamheden en eventueel sanering varieert, maar zodra vervuilde grond ‘beroerd’ gaat worden, wordt hier een pakket van maatregelen op getroffen om contaminatie (besmetting met de in de grond aanwezige stoffen) voor de mensen die in de grond moeten werken of vervuiling van de omgeving te voorkomen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Aanpak bij klachten over binnenmilieu

De arbocoördinator kan veel zelf doen om klachten over het binnenmilieu op te lossen. Met een gestructureerde aanpak, gezond verstand en eenvoudige hulpmiddelen kan de bron van veel problemen worden opgespoord. Dit artikel geeft de arbocoördinator daarbij aanwijzingen, vooral gericht op niet-industriële situaties, zoals kantoren.

Pure winst
In kantoren, scholen, winkels en dergelijke is het binnenmilieu zelden een gezondheidsrisico. Toch verdient het klimaat in dit soort gebouwen aandacht. Veel medewerkers hebben klachten over thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort of auditief comfort in hun werkomgeving. Hierdoor presteren zij niet optimaal, waardoor hun organisatie ook niet optimaal functioneert.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Geluidcalculator

Tijdens het werken op verschillende afdelingen of aan verschillende machines, kan er sprake zijn van verschillende geluidsniveaus tijdens de werkzaamheden. Met de geluidscalculator kunt u een inschatting maken aan welk geluidsniveau de werknemer gedurende de dag blootgesteld staat. Stel van te voren vast voor welke functies de dagdosis bepaald moet worden. Per risico-functie moet vervolgens de dagdosis geluid worden bepaald.

Brochure optische straling met RI&E methodiek

Optische straling komt op veel werkplekken voor. Met name in de bouw worden werknemers vaak blootgesteld aan ultraviolet. Zo bestaat bij elektrisch lassen kans op blootstelling aan uv-straling. Barcodescanners en afstandmeters in de bouw zenden gemanipuleerd (laser)licht uit, waartegen de ogen moeten worden beschermd. Dit geldt ook voor werken met infraroodovens. Werkgevers waarbij dergelijke bronnen voorkomen, moeten de gevaren ervan dan ook inventariseren en evalueren, maatregelen treffen ter voorkoming en/of vermindering van blootstelling en de betreffende werknemers hiervan op de hoogte brengen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysische factoren