Fysische factoren

Afbeelding: 

Risicobeheersing van micro-organismen

Het vijfde deel van de serie over micro-organismen gaat over risicobeheersmaatregelen. Risico’s van micro-organismen zijn te beheersen met zowel fysisch/technische maatregelen, organisatorische maatregelen als gedragsmaatregelen.

Elimineren van de risicobron
Bij de risicobeheersing wordt gewerkt conform de arbeidshygiënische strategie. Risicobeheersing begint bij het elimineren of aanpassen van de risicobron. Bij voorkeur schadelijke biologische agentia vervangen door biologische agentia die niet of minder gevaarlijk zijn voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers en voor het milieu. Van belang is het om behalve aandacht aan primaire bronnen (de biologische stoffen zelf), ook aandacht te besteden aan de secundaire bronnen. Dit zijn plaatsen waar de micro-organismen zich kunnen vermeerderen door de aanwezigheid van voedingsstoffen, vocht en een gunstige temperatuur. Voorbeelden van zulke plaatsen zijn:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Risico-inventarisatie van microbiologische agentia

In de serie over micro-organismen: deel 4 over de risico-inventarisatie van microbiologische agentia. In dit artikel wordt beschreven welke overdrachtswegen er zijn en hoe de risico’s van blootstelling aan micro-organismen in kaart kunnen worden gebracht.

Wijzen van overdracht

Voor het transport van micro-organismen is een vector (vehicle of transportmiddel) nodig. Virussen en bacteriën zijn afhankelijk van andere deeltjes (vocht, stof, vuil enzovoort) om zich te kunnen verplaatsen. Om van de bron naar een nieuwe gastheer te komen, moet de ziekteverwekker de bron in voldoende getale kunnen verlaten. Hierbij kan worden gedacht aan de zogenaamde porte de sortie: sputum, bloed, feces, urine, lichaamsvochten, huidschilfers, luchtwegsecreten.

Besmetting (en de daarop eventueel volgende infectie) kan plaatsvinden via de huid, via wondjes, door inslikken, inademen, via de slijmvliezen, een catheter of door prikincidenten aan vuile naalden (portes d’entrée).

Grenswaarden van microbiologische agentia

Na een inleiding over micro-organismen en de risico’s hiervan, nu in deel 3 een overzicht van de grenswaarden van microbiologische agentia.

Grenswaarden levensvatbare micro-organismen
Er zijn voor levende organismen geen wettelijke grenswaarden vastgesteld en er is binnen afzienbare tijd ook geen zicht op dat deze kunnen worden afgeleid. In december 2012 heeft de Gezondheidsraad hierover een briefadvies uitgebracht aan de minister. Hierin concludeert zij dat één gezondheidskundig onderbouwde advieswaarde voor alle biologische agentia niet mogelijk is. Zelfs voor specifieke micro-organismen die infecties veroorzaken, is het volgens de Gezondheidsraad ook niet mogelijk om in de nabije toekomst niveaus vast te stellen waaronder geen of slechts minimale effecten voor de gezondheid te verwachten zijn. De oorzaak hiervan is dat er voor alle micro-organismen te weinig kennis en informatie is over de blootstelling en over blootstelling-respons-relaties.

De risico’s van micro-organismen

Micro-organismen kunnen risico's opleveren.
Tijdens welke werkzaamheden vormen micro-organismen een gevaar en wat zijn de gezondheidseffecten? De risico’s van micro-organismen op een rijtje in deel 2 van de serie over micro-organismen.

Besmetting en infectie door micro-organismen
Terwijl veel micro-organismen onschadelijk (of zelfs nuttig) zijn voor de mens, zijn er ook soorten micro-organismen die in staat zijn om de normale afweermechanismen te doorbreken. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Micro-organismen op de werkvloer

In deze serie van zeven artikelen wordt ingegaan op micro-organismen, de risico’s die zij kunnen vormen in arbeidssituaties en de beheersmaatregelen die daar tegen genomen kunnen worden. Dit eerste artikel over micro-organismen is een algemene inleiding en stelt aan de orde wat micro-organismen zijn, hun rol, de vorm en afmetingen, de naamgeving en de groeicondities.

Het gevaar van micro-organismen
Mensen worden continu en vrijwel overal – dus ook in de werksituatie – blootgesteld aan (micro)biologische gevaren. Blootstelling aan micro-organismen kan voor verschillende individuen grote verschillen in risico inhouden. Iemand met voldoende antistoffen wordt vrijwel niet ziek, terwijl iemand met een verzwakte afweer wel ziek wordt. Ook de gevolgen kunnen zeer sterk verschillen. Een rubella-infectie (rodehond) is bijvoorbeeld een vrij onschuldige infectieziekte, maar houdt een groot risico in bij zwangere vrouwen voor het ongeboren kind. Onbedoelde blootstelling aan legionellabacteriën vormen voor mensen met een verminderde weerstand (ouderen, zieken) een groter risico dan voor gezonde volwassen personen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Instructie veiligheid bij onweer

Jaarlijks vallen er in ons land enkele slachtoffers als gevolg van onweer. Het is dus van groot belang om te weten hoe je veilig omgaat met onweer.  

In deze korte instructie staat duidelijk beschreven wat je moet doen in verschillende situaties. Print de instructie uit, plastificeer het en hang 'm op de bouwplaats, in de auto of op kantoor. Zo kun je snel en veilig handelen in geval van naderend onweer. 

Meer weten over werken tijdens onweer? Lees hier het artikel Werken tijdens onweer

Maatregelen buiten werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het buiten werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Maatregelen binnen werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het binnen werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Protocol werken bij warm weer

Als in de zomer de buitentemperatuur oploopt, soms zelf tropische waarden worden bereikt en er (bijna) sprake is van een hittegolf, laaien binnen veel bedrijven steevast discussies op of het nog verantwoord is om - wel of niet aangepast aan de temperatuur - werkzaamheden te verrichten, zowel binnen als buiten. Immers kunnen door het warme weer gezondheidsklachten optreden. Dit is afhankelijk van onder meer de hoogte van de temperatuur, de tijdsduur van de hogere temperaturen, de relatieve vochtigheid, de aard van de werkzaamheden, de technische mogelijkheden binnen de gebouwen om het binnenklimaat aan te passen en verschillende persoonlijke factoren van de medewerkers.

Door pas bij het oplopen van de temperaturen deze discussies te beginnen, is men voor het treffen van bepaalde maatregelen te laat en kan het voorkomen dat door de hele organisatie heen ad hoc ongelijke maatregelen worden genomen. Bovendien geldt dat volgens de Arbowetgeving werkgever en werknemer met elkaar afspraken dienen te maken over wat wel en wat geen werkbare situatie is. Hierbij bespreken ze welke maatregelen kunnen worden genomen en welke middelen kunnen worden ingezet om het werk qua klimaat werkbaar te houden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysische factoren