Fysische factoren

Afbeelding: 

Ketenbrede aanpak is nodig om aanrijdgevaar te reduceren

Te vaak gebeuren er (bijna) aanrijdingen op de bouw of werk aan de weg
Dagelijks worden medewerkers in de uitvoering (maar ook derden) blootgesteld aan aanrijdgevaar. Op bouwplaatsen en binnen werkvakken bij wegwerkzaamheden. Jaarlijks vinden er incidenten plaats met (ernstig) letsel en soms fatale afloop. Daarnaast zijn er vele near misses. Actie is geboden.

Onderzoek van TNO (in samenwerking met Consument en Veiligheid en Van den Berg Infrastructuren bv) uit 2008 heeft aangetoond dat één op de tien wegwerkers per jaar een bijna-ongeval ervaring heeft. De meeste aanrijdingen gebeuren door vervoersbewegingen van collega’s.

Uit hetzelfde onderzoek van TNO blijkt dat het risico op een aanrijding met dodelijke afloop voor een wegwerker groter is dan de kans op een ongeval in de bouwnijverheid. Wegwerkers voelen zich vaak onveilig tijdens het uitvoeren van de wegwerkzaamheden. Zij geven aan dat ze bijna dagelijks moeten springen voor hun leven.

Maak een vuist tegen vallen, uitglijden en struikelen (toolbox)

Vallen – uitglijden – struikelen (kortweg VUIST) op de werkvloer passen in de categorie 'meest voorkomende incidenten op de werkvloer'.

VUIST; iedereen overkomt het wel eens. Veel incidenten die plaatsvinden, gebeuren niet bij het uitvoeren van de werkzaamheden zelf, maar bij het lopen naar / gaan van de werkplek. Meestal valt het letsel mee, maar soms is het ernstig en langdurig.

Daarom deze toolbox. Zodat verzwikte enkels, pijnlijke polsen of gebroken ledematen zoveel mogelijk bespaard blijven.

 

 

Gebruik ook deze cartoon:

Haastige spoed is zelden goed

Meetmethoden en analysetechnieken voor micro-organismen

Er zijn voor levende organismen geen wettelijke grenswaarden vastgesteld en er is binnen afzienbare tijd ook geen zicht op dat deze kunnen worden afgeleid. Hoe bepaal je dan welk niveau aan blootstelling nog veilig is? Na een inleiding over micro-organismen en de risico’s hiervan, nu een deel over meetmethoden en het analysetechnieken.

 

A. Meetmethoden micro-organismen

Er bestaan enkele methoden om vast te stellen of, en in welke mate, micro-organismen aanwezig zijn. CEN voorschrift EN-13098 beschrijft de algemene principes van het meten van micro-organismen en is ook een goed instrument om metingen van externe routinelaboratoria mee te beoordelen en te begeleiden.

 

Monstername

Voor de kwantificering van de luchtblootstelling zijn zogenaamde ‘viable’ en ‘non-viable’ methoden beschikbaar. De viable methoden gaan uit van het kweken van de uit de lucht geïsoleerde organismen en meten het aantal kolonievormende eenheden. Hiertoe wordt stof uit de omgevingslucht verzameld op voedingsbodems door middel van luchtbemonsteraars.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Vorstverlet: vrij bij te lage gevoelstemperatuur

vorstverlet
Het kan in ons kikkerlandje behoorlijk koud zijn. Als het te gevaarlijk wordt om in de bouw te werken vanwege extreme weersomstandigheden, kunnen werknemers zich beroepen op vorstverlet. Dan moet er wel worden voldaan aan een aantal criteria, die vooral draaien om de gevoelstemperatuur.

We hebben in Nederland een ‘gematigd zeeklimaat’ met milde winters en koele zomers. De start van de winter valt altijd samen met de kortste dag van het jaar; de tijd tussen zonsopkomst en -ondergang is dan het kortst. Voor ons begint de winter rond 21 december en eindigt drie maanden later rond 20 maart. Hoewel de kans op een ‘witte’ kerst in de winter slechts zeven procent bedraagt, kan het in ons kikkerlandje toch behoorlijk koud zijn. Met 27,4 graden Celsius onder nul werd in Winterswijk op 27 januari 1942 de laagste temperatuur ooit gemeten.

Binnen de bouw komen dit soort temperaturen gelukkig niet voor. Maar als het te gevaarlijk wordt om in de bouw te werken vanwege extreme weersomstandigheden, kunnen werknemers zich beroepen op vorstverlet.

 

Grenswaarden van microbiologische agentia

Grenswaarden van microbiologische agentia
Er zijn voor levende organismen geen wettelijke grenswaarden vastgesteld en er is binnen afzienbare tijd ook geen zicht op dat deze kunnen worden afgeleid. Hoe bepaal je dan welk niveau aan blootstelling nog veilig is? Na een inleiding over micro-organismen en de risico’s hiervan, nu in deel 3 een overzicht van de grenswaarden van microbiologische agentia.

Arbobesluit geen uitspraak

In de Nederlandse wetgeving (Arbobesluit) wordt geen uitspraak gedaan over eventueel acceptabel veilige niveaus van blootstelling aan levensvatbare micro-organismen. Blootstelling aan één pathogeen micro-organisme zal in de meeste gevallen niet leiden tot een infectie. Echter een ongelimiteerde blootstelling aan micro-organismen uit risicogroep 1 (gevaarsgroep 1, niet pathogeen) zal vanuit gezondheidsoogpunt niet wenselijk zijn (Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk1). Daarom is het zinvol om in de praktijk een aantal vuistregels te hanteren.

Woekeren met ruimte door veilige afstanden in Bouwbesluit

Woekeren met de ruimte door nieuwe regels Bouwbesluit
Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op de bouw. De veilige afstanden worden groter. Dat komt omdat in de bouwveiligheidszone rekening moet worden gehouden met het hijsgebied en de lengte van te hijsen elementen. In de binnensteden, waar de ruimte al schaars is, wordt dat een flinke uitdaging. De bouwveiligheidszone komt nog meer buiten de grenzen van de bouwplaats in het openbaar gebied te liggen. Aanvullende maatregelen aan de grenzen van het bouwterrein zijn nodig. Wellicht zijn er ook gevolgen voor de toe te passen bouwmethodiek.

Wat ging vooraf?

In 2016 werd de richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid opgesteld om de uitvoering van bouw- en sloopprocessen veiliger te maken. In 2018 is nader onderzoek gedaan naar het gedrag van vallende voorwerpen en ongevallen met vallende voorwerpen in de bouwsector. Volgend jaar wordt een onderdeel van de richtlijn, namelijk de genoemde veiligheidsafstanden en bouwveiligheidszones in het Bouwbesluit 2012 opgenomen en krijgen daarmee een wettelijke status.

Aan de totstandkoming van de richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid en het onderzoek naar het effect van vallende voorwerpen op bouwplaatsen zijn enkele ernstige ongevallen vooraf gegaan. Het opnemen van de bouwveiligheidszones is essentieel om aanvullende maatregelen tegen vallende en wegschietende voorwerpen te kunnen treffen voor de publieksveiligheid.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Toolbox: werken in de zon en warmte

Bescherm je tegen de schadelijke invloed van de zon

De straling van de zon is je vriend en vijand tegelijk. De zon maakt de mens vrolijk, geeft energie. Zonlicht is de belangrijkste bron voor de aanmaak van vitamine D door het lichaam. Vitamine D is erg belangrijk voor de weerstand en zorgt voor sterke tanden en botten. 

Maar wat als je de hele dag in de blakende zon aan het werk moet? Door de warmte kan je lichaamstemperatuur behoorlijk snel oplopen. Hiervan is bekend dat je concentratie dan afneemt. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid.

Bovendien is de straling niet goed voor je huid. Neem dus maatregelen. 

Deze toolbox zet alle belangrijke feiten op een rij. Download de bijlage en gebruik hem deze zomer goed. 

 

Lees ook: 

Veiligheid bij onweer

Onweer velt elk jaar meerdere slachtoffers: pas op

Jaarlijks vallen er in ons land enkele slachtoffers als gevolg van onweer. Het is dus van groot belang om te weten hoe je veilig omgaat met onweer.  

Op deze poster staat duidelijk beschreven wat je moet doen in verschillende situaties. Print de poster uit, plastificeer het en hang hem op de bouwplaats, in de auto of op kantoor. Zo kun je snel en veilig handelen in geval van naderend onweer.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysische factoren