Fysieke belasting

Afbeelding: 

Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een tenniselleboog. Wanneer kan er worden gesproken van een beroepsziekte? En hoe ontwikkelt een klacht zich tot een beroepsziekte? Wat zijn de gevolgen van een beroepsziekte?

Interessante cijfers

Ieder jaar geeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) een uitgebreid overzicht van de trends en meldingen van beroepsziekten in Nederland. In het rapport van 2016 (Beroepsziekten in cijfers 2016) geeft het NCvB aan dat helaas de beroepsziektemeldingen van het houding- en bewegingsapparaat vanaf 2013 niet verder zijn afgenomen. Hier een aantal cijfers uit 2015 om een indruk te geven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Het is belangrijk dat de beeldschermwerkplek (de kantoortafel, de kantoorstoel en de hoogte van het beeldscherm) volledig aangepast kunnen worden aan de werknemer. In de bijgevoegd tool wordt een stappenplan voor het instellen van de beeldschermwerkplek beschreven.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Trillingscalculator

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Man-Craft-Vibration-Plate-Vibrating-Plate-Work-1445639

Met de trillingscalculator kunt u de trillingsblootstelling t.g.v. hand-armtrillingen en lichaamstrillingen bepalen voor een medewerker die op de werkdag met één of twee machines werkt en daarbij blootstaat aan hand-armtrillingen of lichaamstrillingen. U voert van de machines de trillingssterkte in. Voor de trillingssterkte kijkt u in de specificaties van de machine, in een database op internet of laat u een meting uitvoeren. Verder voert u de werktijd in dat met de machine(s) wordt gewerkt. De calculator berekent de totale blootstelling aan hand-arm of lichaamstrillingen en vergelijkt deze met de actiegrens en grenswaarden voor trillingen. Het stoplichtmodel geeft u gelijk aan of actiegrens of grenswaarde overschreden wordt.

Ergonomie op bouwplaatsen

Tijdens nieuwbouw en onderhoud in de industrie zijn ergonomische knelpunten en fysieke belasting aan de orde van de dag. In de ontwerpfase wordt met deze risico’s te weinig rekening gehouden, terwijl met geringe investeringen kan er veel worden verbeterd.

Ergonomie op de bouwplaats is een onderschat risico waaraan nog onvoldoende aandacht wordt gegeven. Onder bouwplaats verstaat men alle mobiele en tijdelijke werkplekken bij bouwprocessen , shutdowns en turnarounds in de procesindustrie. Vanwege het tijdelijke karakter van een mobiele arbeidsplaats zijn de werkplekken vaak niet ergonomisch ingericht. Dit artikel gaat over risico’s op fysieke overbelasting en over ergonomische maatregelen om deze te beperken.

De risico’s

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Duw- en trekcalculator

De maximaal acceptabele duw- en trekkracht is afhankelijk van: aangrijphoogte, gewicht, diameter van de wielen en één of tweehandig duwen of trekken. Al deze factoren zijn onderdeel van de duw- en trekcalculator. Om te bepalen of een te verplaatsen last de maximaal acceptabele kracht niet overschrijdt, kunt u gebruik maken van deze calculator.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Optimaal presteren met ergonomische werkplek

Omdat niet-ergonomische werksituaties kunnen leiden tot verminderde productiviteit en een groter verzuim, is het belangrijk deze in een vroeg stadium te herkennen. Een inleiding in ergonomie met tips om signalen te herkennen.

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor werkplekken, werkmethoden en hulpmiddelen die, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, op ergonomisch verantwoorde wijze zijn aangepast aan de werknemers. Dat is niet voor niets, want door ergonomie toe te passen in onze werkomgeving, is er winst te behalen door:

Berekenen trillingsbelasting hand-armtrillingen

Als je de (gemiddelde) duur en de trillingsbelasting van de handeling(en) over de werkdag weet, kun je met deze excelfile berekenen wat de gemiddelde blootstelling over de werkdag is. De uitkomst kun je toetsen aan de actiegrens van 2,5 m/s2 en grenswaarde van 5 m/s2 voor hand-armtrillingen.

Berekenen trillingsbelasting lichaamstrillingen

Als je de (gemiddelde) duur en de trillingsbelasting van de handeling(en) over de werkdag weet, kun je met deze excelfile berekenen wat de gemiddelde blootstelling over de werkdag is. De uitkomst kun je toetsen aan de actiegrens van 0,5 m/s2 en grenswaarde van 1,15 m/s2 voorlichaamstrillingen.

Checklist Opsporen RSI/repeterende arbeid

Zijn er klachten aan nek, schouders of handen in uw organisatie of wilt u deze voorkomen, ga dan met deze checklist na waar de risicofactoren in uw organisatie liggen. Zo krijgt u een goed overzicht van de punten die aangepakt moeten worden om risico’s en klachten te voorkomen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysieke belasting