Fysieke belasting

Afbeelding: 

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Het is belangrijk dat de beeldschermwerkplek (de kantoortafel, de kantoorstoel en de hoogte van het beeldscherm) volledig aangepast kunnen worden aan de werknemer. In de bijgevoegd tool wordt een stappenplan voor het instellen van de beeldschermwerkplek beschreven.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Bereken met NIOSH hoeveel kilogram een werknemer maximaal mag tillen

Hoeveel kilogram mag een werknemer maximaal tillen?

Met de NIOSH-methode kun je berekenen hoeveel een werknemer per keer mag tillen. Deze methode neemt niet alleen het gewicht van het te tillen voorwerp mee, maar rekent ook de afstand, de hoogte en de stand van het lichaam mee. Bovendien zijn andere omstandigheden zoals de frequentie belangrijk. In deze tool kun je deze variabelen invoeren. De methode berekent dan het aanbevolen gewicht dat getild mag worden. Vaak gaat het om minder kilo's dan vooraf verwacht.  

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Fysieke belasting meten met KIM

De KIM methode beoordeelt de fysieke belasting van werktaken. Het doel van de KIM's is om de belangrijkste fysieke werklastindicatoren zo eenvoudig mogelijk te documenteren, correlaties duidelijk te maken en te zorgen voor een ruwe evaluatie van de kans op fysieke overbelasting. Mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de behoefte voor actie die hieruit voortvloeien, kunnen worden afgeleid.

KIM staat voor Key Indicator Method, oftewel de knelpuntenmethode. De methode is ontwikkeld door het Duitse overheidsorgaan Baua.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Voorkomen van schouderklachten bij steigermonteurs

Steigerbouwer tilt dag in, dag uit zware materialen
Steigermonteurs moeten de hele dag zware pijpen en planken tillen. Vaak gebeurt dit met beide armen boven schouderhoogte. Ernstige, blijvende gezondheidsschade zoals spierverlamming in de schouder ligt op de loer. Preventie is het codewoord. Aanstellingskeuringen en PBM's kunnen veel leed voorkomen. Leo Elders deed onderzoek naar de gezondheidsklachten bij steigerbouwers en schreef voor Arbeidsveiligheid.net onderstaand artikel.

Steigermonteurs, een inleiding

Nederland telt duizenden fulltime steigermonteurs werkzaam bij meer dan veertig steigerbouwbedrijven. Deze zijn aangesloten bij de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekisting-bedrijven (VSB) (1). Het belangrijkste document voor de sector is de Richtlijn Steigers waarin alle normen, wetteksten en voorschriften zijn gebundeld (2). Er zijn tevens hoofdstukken opgenomen over veiligheid- en gezondheidsrisico’s en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Steigermonteurs in Nederland vormen een kwetsbare beroepsgroep.

Er zijn in de bouw drie oorzaken voor het ontstaan van blijvend letsel of overlijden:

1. vallen van hoogte of struikelen (50 procent),

2. het getroffen worden door voorwerpen (bijna 25 procent) en

3. door contact met machines, gereed-schappen en voertuigen (15 procent) (3).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Hittebelasting: risico's bepalen en beperken

Warmte ervaren we vaak als prettig. Maar wanneer slaat dit nu om naar onprettig en zelfs schadelijk voor de gezondheid? In het arbeidsproces bij verschillende branches zijn er diverse situaties aanwezig waarbij er in hitte wordt gewerkt. In hoeverre speelt dit nu een belangrijke rol in de belasting en belastbaarheid van de medewerker? En hoe kunnen we het werken in warme omstandigheden nu goed vaststellen en beheersbaar houden? In dit artikel gaan we in op het werken in extreme warmte. Daarbij is de focus warmte gegenereerd vanuit de omgeving, dus niet in de eerste plaats het weer.

Wat is extreme warmte of 'hitte' nu eigenlijk?

Het gaat om de temperatuurbalans in het lichaam (kerntemperatuur). Deze komt tot stand door de omgeving, het metabolisme (stofwisseling) en het regulerend vermogen van het lichaam. Het metabolisme is verantwoordelijk voor de interne warmteproductie van het lichaam. Deze warmte is een bijproduct van het verbrandingsproces tijdens ons metabolisme (spijsvertering). Bij een toename van activiteiten zal ook de interne warmte toenemen, bovenop de omgevingsfactoren.

Verschillende dieren reguleren hun temperatuur bij hitte op hun eigen wijze. Honden hijgen, olifanten wapperen met hun oren, en wij mensen hebben twee methodieken voor thermoregulatie:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een tenniselleboog. Wanneer kan er worden gesproken van een beroepsziekte? En hoe ontwikkelt een klacht zich tot een beroepsziekte? Wat zijn de gevolgen van een beroepsziekte?

Interessante cijfers

Ieder jaar geeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) een uitgebreid overzicht van de trends en meldingen van beroepsziekten in Nederland. In het rapport van 2016 (Beroepsziekten in cijfers 2016) geeft het NCvB aan dat helaas de beroepsziektemeldingen van het houding- en bewegingsapparaat vanaf 2013 niet verder zijn afgenomen. Hier een aantal cijfers uit 2015 om een indruk te geven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Checklist werkplekinspectie

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

De werkplekinspectie is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen. Hiervoor heeft 5xbeter een handige checklist gemaakt. Download hem hier.

Lees ook Zinvolle inspecties van de werkomgeving met waardevolle adviezen voor het houden van werkplekinspecties.

Film fysieke belasting

Herhaaldelijk tillen, duwen en trekken tijdens het werk kan gezondheidsklachten geven. Bijvoorbeeld een ontsteking aan de schouders, versleten knieën of een zeurende pijn in de rug. Herstel is dan een langzaam proces.

Het is dus belangrijk om blessures te voorkomen. Bewustwording bij de medewerkers is daarvan het begin. Bijvoorbeeld dat duwen het lichaam minder belast dan trekken.

Organiseer bijvoorbeeld een toolbox in het kader van 'duurzame inzetbaarheid'. En gebruik daarvoor dit filmpje van 5xbeter. 

 

 

Duurzame inzetbaarheid bij bestraten

Is machinaal bestraten de oplossing voor het fysiek zware beroep van bestrater? Op papier lijkt dat een goed plan, maar de praktijk werkt anders. De ambacht van het bestraten kan niet zonder handwerk, de beroepsgroep moet gemotiveerd blijven en er zitten kosten aan machinaal bestraten.

Nooit had ik last van mijn knieën. Tot ik op een zonnige dag besloot om een terras achter mijn huis zelf te leggen. Met grote betontegels. Zonder kniebeschermers, want die had ik niet. Het terras heeft ons nog jarenlang veel plezier bezorgd. Mijn knieën zijn sinds die tijd minder blij. Twee meniscusoperaties later moet ik nog altijd uitkijken met ‘op de knieën zitten’. Bestraten is belastend, weet ik.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Duurzame inzetbaarheid bij fysiek zwaar werk

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic in arboland. De focus is voor een groot deel ontstaan door de verlengde deelname van werknemers aan het arbeidsproces tot 67 jaar. Deze uitbreiding van werkduur roept vragen op voor de groep mensen die fysiek zwaar werk doen. Is het wel reëel om dit te vragen van mensen die hun lichaam al vele jaren fysiek gezien zwaar hebben belast?

Aan de achterkant van dit probleem ontstaan er mogelijk regelingen, maar wat aan de voorkant te doen? Hoe kunnen we zorgen dat medewerkers die zware fysieke arbeid verrichten geen schade oplopen aan hun lichaam? Waar moeten we rekening mee houden als we de gezondheid van ‘lijf en leden’ in tact willen houden voor mensen die nu eenmaal hun lijf gebruiken waarvoor het ooit bedacht is?  Welke principes kunnen ons helpen om maatwerk te leveren voor deze doelgroep en wat is nu eigenlijk fysiek zwaar werk.  Dit artikel gaat verder in op een aantal statements over duurzame inzetbaarheid bij fysiek zwaar werk.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysieke belasting