Fysieke belasting

Afbeelding: 

Hittebelasting: risico's bepalen en beperken

Warmte ervaren we vaak als prettig. Maar wanneer slaat dit nu om naar onprettig en zelfs schadelijk voor de gezondheid? In het arbeidsproces bij verschillende branches zijn er diverse situaties aanwezig waarbij er in hitte wordt gewerkt. In hoeverre speelt dit nu een belangrijke rol in de belasting en belastbaarheid van de medewerker? En hoe kunnen we het werken in warme omstandigheden nu goed vaststellen en beheersbaar houden? In dit artikel gaan we in op het werken in extreme warmte. Daarbij is de focus warmte gegenereerd vanuit de omgeving, dus niet in de eerste plaats het weer.

Wat is extreme warmte of 'hitte' nu eigenlijk?

Het gaat om de temperatuurbalans in het lichaam (kerntemperatuur). Deze komt tot stand door de omgeving, het metabolisme (stofwisseling) en het regulerend vermogen van het lichaam. Het metabolisme is verantwoordelijk voor de interne warmteproductie van het lichaam. Deze warmte is een bijproduct van het verbrandingsproces tijdens ons metabolisme (spijsvertering). Bij een toename van activiteiten zal ook de interne warmte toenemen, bovenop de omgevingsfactoren.

Verschillende dieren reguleren hun temperatuur bij hitte op hun eigen wijze. Honden hijgen, olifanten wapperen met hun oren, en wij mensen hebben twee methodieken voor thermoregulatie:

Checklist werkplekinspectie

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

De werkplekinspectie is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen. Hiervoor heeft 5xbeter een handige checklist gemaakt. Download hem hier.

Nog meer handige hulpmaterialen zijn te vinden bij 5xbeter!

Film fysieke belasting

Herhaaldelijk tillen, duwen en trekken tijdens het werk kan gezondheidsklachten geven. Bijvoorbeeld een ontsteking aan de schouders, versleten knieën of een zeurende pijn in de rug. Herstel is dan een langzaam proces.

Het is dus belangrijk om blessures te voorkomen. Bewustwording bij de medewerkers is daarvan het begin. Bijvoorbeeld dat duwen het lichaam minder belast dan trekken.

Organiseer bijvoorbeeld een toolbox in het kader van 'duurzame inzetbaarheid'. En gebruik daarvoor dit filmpje van 5xbeter. 

 

 

Tips voor het voorkomen van gezondheidsschade door trillingen

 

Een half miljoen werknemers ondervindt gezondheidsschade door lichaamstrillingen. Wat kunt u doen om deze gezondheidsrisico’s te voorkomen? Een aantal praktische tips

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een tenniselleboog. Wanneer kan er worden gesproken van een beroepsziekte? En hoe ontwikkelt een klacht zich tot een beroepsziekte? Wat zijn de gevolgen van een beroepsziekte?

Interessante cijfers

Ieder jaar geeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) een uitgebreid overzicht van de trends en meldingen van beroepsziekten in Nederland. In het rapport van 2016 (Beroepsziekten in cijfers 2016) geeft het NCvB aan dat helaas de beroepsziektemeldingen van het houding- en bewegingsapparaat vanaf 2013 niet verder zijn afgenomen. Hier een aantal cijfers uit 2015 om een indruk te geven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Het is belangrijk dat de beeldschermwerkplek (de kantoortafel, de kantoorstoel en de hoogte van het beeldscherm) volledig aangepast kunnen worden aan de werknemer. In de bijgevoegd tool wordt een stappenplan voor het instellen van de beeldschermwerkplek beschreven.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Trillingscalculator

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Man-Craft-Vibration-Plate-Vibrating-Plate-Work-1445639

Met de trillingscalculator kunt u de trillingsblootstelling t.g.v. hand-armtrillingen en lichaamstrillingen bepalen voor een medewerker die op de werkdag met één of twee machines werkt en daarbij blootstaat aan hand-armtrillingen of lichaamstrillingen. U voert van de machines de trillingssterkte in. Voor de trillingssterkte kijkt u in de specificaties van de machine, in een database op internet of laat u een meting uitvoeren. Verder voert u de werktijd in dat met de machine(s) wordt gewerkt. De calculator berekent de totale blootstelling aan hand-arm of lichaamstrillingen en vergelijkt deze met de actiegrens en grenswaarden voor trillingen. Het stoplichtmodel geeft u gelijk aan of actiegrens of grenswaarde overschreden wordt.

Ergonomie op bouwplaatsen

Tijdens nieuwbouw en onderhoud in de industrie zijn ergonomische knelpunten en fysieke belasting aan de orde van de dag. In de ontwerpfase wordt met deze risico’s te weinig rekening gehouden, terwijl met geringe investeringen kan er veel worden verbeterd.

Ergonomie op de bouwplaats is een onderschat risico waaraan nog onvoldoende aandacht wordt gegeven. Onder bouwplaats verstaat men alle mobiele en tijdelijke werkplekken bij bouwprocessen , shutdowns en turnarounds in de procesindustrie. Vanwege het tijdelijke karakter van een mobiele arbeidsplaats zijn de werkplekken vaak niet ergonomisch ingericht. Dit artikel gaat over risico’s op fysieke overbelasting en over ergonomische maatregelen om deze te beperken.

De risico’s

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Fysieke belasting