Elektrische veiligheid

Afbeelding: 

Veiligstellen van machines

Aan of nabij machines moet veilig gewerkt kunnen worden, ook wanneer er onderhoud gepleegd wordt. In de regel worden machines en installaties, voordat er onderhoud aan wordt gepleegd, veiliggesteld. Hoe doe je dat en welke maatregelen zijn nodig?

Risico’s

Installaties worden over het algemeen als volgt onderverdeeld:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Elektriciteit in besloten ruimten

Bij de uitvoering van activiteiten in besloten ruimten worden veelvuldig arbeidsmiddelen gebruikt met als voedingsbron elektrische spanning, zoals elektrisch aangedreven gereedschap, lasapparatuur of verlichting. Dit artikel gaat in op de risico’s van het gebruik van elektriciteit in besloten ruimten en de te nemen maatregelen om de risico’s daarvan te beheersen.

De gevaren van elektriciteit in besloten ruimten worden vaak onderschat. De belangrijkste oorzaak is dat we elektriciteit nauwelijks kunnen waarnemen. Een elektrisch ongeval kunnen we daarentegen meestal maar al te goed waarnemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor personen en omgeving.

Risico’s
Het gebruik van elektriciteit in besloten ruimten brengt net als bij normaal gebruik het risico van elektrocutie en verbranding met zich mee. Besloten ruimten zijn meestal (nauwe) ruimten vaak met veel metaal. Daardoor geleiden ze stroom. Het zijn te openen ketels, vaten, leidingen of nauwe ruimten in schepen. Behalve dat besloten ruimten geleidend kunnen zijn, kunnen deze ruimten water of explosiegevaarlijke stoffen bevatten, hetgeen in combinatie met elektriciteit risico’s oplevert.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toolbox Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit is zo vanzelfsprekend dat we de risico’s ervan gemakkelijk over het hoofd zien. En dat is niet terecht, want verkeerd gebruik van elektrische gereedschappen en apparaten kan ernstig letsel opleveren en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn!

Het is daarom van belang om de belangrijkste risico’s van het werken met elektriciteit periodiek op de toolboxagenda te zetten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Elektrische veiligheid