Elektrische veiligheid

Afbeelding: 

De thermische gevaren van een elektrische vlamboog

vlamboog
Een vlamboog is een ongewenste gebeurtenis in de elektrische installatie, die veel schade en ernstig letsel kan veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding is daarom van groot belang.

Op 18 maart 1937 vond er op een school in Texas (VS) een enorme gasexplosie plaats, waarbij ruim 300 kinderen om het leven kwamen. Kort daarna bedacht men, om aan het gas een geurstof toe te voegen, zodat het gas met onze zintuigen is waar te nemen. Het aantal gasexplosies nam daarna flink af.

Helaas is het niet mogelijk om aan elektriciteit iets toe te voegen waardoor we het naderende gevaar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Werknemers die aan of nabij elektrische installaties aan het werk zijn moeten zich steeds bewust zijn van dit onzichtbare gevaar.

Er zijn twee gevaren voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Elektromagnetische velden op de werkplek

Elektromagnetische velden zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoogfrequente energetische velden worden bijvoorbeeld gebruikt voor mobiele communicatie. Laagfrequente velden worden bij het vervoer van elektriciteit (hoogspanningsmasten) en andere industriële toepassingen gebruikt. De elektromagnetische straling van deze velden heeft invloed op werknemers. Om veilige werkplekken te realiseren, zijn er regels en richtlijnen, waarvan in dit artikel een overzicht.

Risico's elektromagnetische velden

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

NEN normen voor elektrotechniek

NEN normen zijn er heel wat op het gebied van elektrotechniek. Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties kunnen diverse normen gebruikt worden. Wat zijn de meest voorkomende normen en welke norm pas je waar toe?

 

 

 

 

De NEN normen die in dit artikel aan de orde komen, zijn: 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

De gevaren van elektriciteit

De gevaren van elektriciteit worden vaak onderschat. Je kunt elektriciteit niet zien en bovendien, als je geen inzicht hebt in de opbouw van elektrische installaties, is het lastig om te beoordelen of er elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal of doordat gewerkt wordt zonder de juiste opleiding, ervaring en kennis. Een overzicht van de gevaren en maatregelen.

Aanvullende RI&E
In de risico-inventarisatie en -evaluatie zie je vaak staan ‘voldoet aan de NEN 3140’. Maar wanneer voldoe je hieraan en wie overziet alles op dit gebied? Een aanvullende RI&E ‘elektrische bedrijfsvoering’ kan hier beter inzicht in geven. Het doel van de aanvullende RI&E is het inventariseren en evalueren van alle risico’s die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden op het gebied van elektrotechniek. Er wordt daarbij ook gekeken naar alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties, -machines dan wel -arbeidsmiddelen van/door zowel medewerkers als door derden, die een bedreiging kunnen vormen voor hun veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werken tijdens onweer

Tijdens werkzaamheden is het belangrijk alert te zijn op onweer, zowel bij binnen- als buitenwerkzaamheden. Wanneer staak je je werkzaamheden en wanneer kun je weer verder tijdens onweer?

Het gevaar van onweer is niet te onderschatten. Jaarlijks zijn er in Nederland honderdduizenden blikseminslagen, waarbij gemiddeld vijf mensen direct worden getroffen. Het aantal slachtoffers door indirecte inslagen (inslagen in de nabijheid, op woningen) is groter, maar hoeveel dit er zijn, is niet bekend.

Er komt bij een bliksemontlading een ontzettend grote hoeveelheid elektriciteit vrij. Al is de kans om door de onweer getroffen te worden gering, de gevolgen zijn vaak zeer ernstig. Onweer kan allerlei verwondingen veroorzaken zoals verbranding, beschadiging van het centrale zenuwstelsel, verlamming van armen en benen, gehoor- en gezichtsstoornissen en in het ergste geval zelfs de dood, door verlamming van het ademhalingsstelsel of het hart.

Eerste hulp bij elektriciteitsletsel

Wat te doen in geval van een vlamboog of elektrische schok waarbij een medewerker gewond raakt? Een duidelijke, stapsgewijze, instructie. 

Let op! Beelden in deze instructie kunnen ervaren worden als schokkend. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veiligstellen van machines

Aan of nabij machines moet veilig gewerkt kunnen worden, ook wanneer er onderhoud gepleegd wordt. In de regel worden machines en installaties, voordat er onderhoud aan wordt gepleegd, veiliggesteld. Hoe doe je dat en welke maatregelen zijn nodig?

Risico’s

Installaties worden over het algemeen als volgt onderverdeeld:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Elektriciteit in besloten ruimten

Bij de uitvoering van activiteiten in besloten ruimten worden veelvuldig arbeidsmiddelen gebruikt met als voedingsbron elektrische spanning, zoals elektrisch aangedreven gereedschap, lasapparatuur of verlichting. Dit artikel gaat in op de risico’s van het gebruik van elektriciteit in besloten ruimten en de te nemen maatregelen om de risico’s daarvan te beheersen.

De gevaren van elektriciteit in besloten ruimten worden vaak onderschat. De belangrijkste oorzaak is dat we elektriciteit nauwelijks kunnen waarnemen. Een elektrisch ongeval kunnen we daarentegen meestal maar al te goed waarnemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor personen en omgeving.

Risico’s
Het gebruik van elektriciteit in besloten ruimten brengt net als bij normaal gebruik het risico van elektrocutie en verbranding met zich mee. Besloten ruimten zijn meestal (nauwe) ruimten vaak met veel metaal. Daardoor geleiden ze stroom. Het zijn te openen ketels, vaten, leidingen of nauwe ruimten in schepen. Behalve dat besloten ruimten geleidend kunnen zijn, kunnen deze ruimten water of explosiegevaarlijke stoffen bevatten, hetgeen in combinatie met elektriciteit risico’s oplevert.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Elektrische veiligheid