Elektrische veiligheid

Afbeelding: 

De thermische gevaren van een elektrische vlamboog

Op 18 maart 1937 vond er op een school in Texas (VS) een enorme gasexplosie plaats, waarbij ruim 300 kinderen om het leven kwamen. Kort daarna bedacht men, om aan het gas een geurstof toe te voegen, zodat het gas met onze zintuigen is waar te nemen. Het aantal gasexplosies nam daarna flink af.

Helaas is het niet mogelijk om aan elektriciteit iets toe te voegen waardoor we het naderende gevaar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Werknemers die aan of nabij elektrische installaties aan het werk zijn moeten zich steeds bewust zijn van dit onzichtbare gevaar.

Toolbox Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit is zo vanzelfsprekend dat we de risico’s ervan gemakkelijk over het hoofd zien. En dat is niet terecht, want verkeerd gebruik van elektrische gereedschappen en apparaten kan ernstig letsel opleveren en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn!

Het is daarom van belang om de belangrijkste risico’s van het werken met elektriciteit periodiek op de toolboxagenda te zetten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Elektrische veiligheid