Arbobeleid

Afbeelding: 

Checklist Ontwerp BHV organisatie

Waar moet je aan denken bij het opzetten van een BHV-organisatie? Deze checklist helpt om aan alle facetten binnen de BHV te denken. 

Als de BHV-organisatie eenmaal is opgezet, is het van groot belang deze goed te onderhouden. Bekijk daarom ook de Checklist Beheer BHV organisatie

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Checklist BHV-plan op de bouwplaats

Waar moet je allemaal aan denken als je een BHV-plan maakt voor een bouwplaats. Aan heel veel, blijkt uit deze checklist. Een handig hulpmiddel om samen met de betrokken partijen specifiekere invulling aanBHV op de werkplaats te geven. 

 

Meer lezen over BHV op de werkplaats? Lees BHV op de (onbereikbare) werkplaats

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Bedrijfshulpverlening op de (onbereikbare) bouwplaats

Bouwwerken worden steeds complexer, bouwplaatsen zijn tijdelijk en situaties veranderen er voortdurend. Hoe regel je de bedrijfshulpverlening op zo´n project?

Een bouwplaats kenmerkt zich in algemene zin door het tijdelijke- en dynamische karakter. Bij het tijdelijke karakter kunnen bij de grotere (infrastructurele) projecten vraagtekens worden gezet. Als je 5 jaar of langer continu bouwt, kan je toch wel stellen dat dit nagenoeg een duurzame onderneming is. Het dynamische blijft echter altijd, geen dag is hetzelfde en diverse aannemers zijn druk doende een bouwwerk uit de grond te stampen of in de grond aan te leggen. Bouwwerken die steeds complexer worden omdat de noodzaak voor het bouwen ervan zwaar weegt of prestige een grote rol speelt. Denk maar aan de tunnels die door ruimtegebrek onder stedelijk gebied aangelegd worden of aan hoogbouw die de skyline een gezicht moeten geven.

Hoe je gedrag verandert

Veiligheid kan alleen verbeteren als gedrag en bedrijfscultuur zich ook aanpassen. Hoe stimuleer je gewenst gedrag en laat je ongewenst gedrag stoppen?

Veiligheid richt zich op de eerste plaats op de betrouwbaarheid en onderhouden van (proces)installaties en het voorkomen van incidenten die kunnen leiden tot schade, verlies of letsel. Een goed managementsysteem, goede procedures en het goed gebruikmaken van regels en structuren ondersteunen dit. Met behulp van inventarisaties, inspecties en audits worden risico’s in kaart gebracht en acties benoemd om deze risico’s te beheersen. Het verbeteren van veiligheidsprestaties kan niet los gezien worden van een verandering in cultuur en gedrag. Het meten van cultuur en het leren over gedrag is hierbij een belangrijk onderdeel.

Wat Van Basten ons leert over werkdruk

In het jaar van de werkdruk leert een geniale spits ons de beginselen van dit fenomeen. Niet zozeer het vele werken geef de druk, maar het ontbreken van de positieve beleving.

De kwaliteiten van Marco van Basten als voetballer hebben nooit ter discussie gestaan. Op een plek voor in het speelveld kwamen zijn talenten op unieke momenten tot ontplooiing. Dat uitblinken kostte hem geen moeite.  Vanuit een moeilijke positie scoren was zijn ding. Hij was zo fanatiek dat zijn enkels er aan onderdoor gingen.

Omgaan met stress door werkdruk

Langdurige stress door werkdruk brengt ongezonde situaties met zich mee. Daarom een korte checklist zodat je stress door werkdruk herkent en ermee om leert gaan. 

 

Lees meer over stress: 

Gezond werk is werk zonder stress
Stress kost bedrijfsleven 800 miljoen 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Legionella in koeltorens

Als je werkt nabij een koeltoren, kun je te maken krijgen met legionella. Wat is legionella, wanneer is legionella gevaarlijk en wat zijn de ziektesymptonen? 

Deze toolbox geeft antwoordt op alle vragen over legionella in koeltorens. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Sociale innovatie: geef werknemers meer verantwoordelijkheid

Enkele maanden geleden hebben ruim duizend werknemers in de groot- en kleinmetaal een dag gestaakt. Eén van de actiepunten betrof meer waardering voor het vakmanschap van een half miljoen medewerkers in deze sector. De organisatie van werktijden, maatregelen om gezond en langer door te kunnen werken en jongeren aan het werk te krijgen waren onderwerp van gesprek. Deze actie laat ons duidelijk zien dat goede arbeidsomstandigheden vragen om de juiste aandacht.

Een truckbouwer bij DAF verwoordde de actiepunten als volgt: ‘Wij willen doodnormale dingen. Een eerlijke beloning voor jarenlang hard werken om een goed product te bouwen. Geen doorgeslagen flexibiliteit, maar normale werktijden en niet nog meer wisselende diensten. En geen zorgen dat je zomaar ontslagen kan worden, maar zekerheid voor ons en onze gezinnen.’

Sociale innovatie
Deze actie is een goed voorbeeld van de roep om sociale innovatie. Het uitgangspunt van sociale innovatie is dat iedere medewerker volwassen is en prima verantwoordelijkheid aan kan. Veel medewerkers ervaren echter betutteling op de werkvloer. Hierdoor schakelen medewerkers, als bijna vanzelf, hun capaciteiten terug naar een lagere stand zodra zij op hun werk komen. De oplossing ligt in het meer ruimte geven aan medewerkers.

Werken met Hearts and Minds

Het programma Hearts and Minds is ontwikkeld om gedrag van mensen binnen een bedrijf in kaart te brengen en zo nodig bij te sturen, zodat een veilige werkomgeving ontstaat.

Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en duurzaamheid komen steeds hoger op de agenda te staan van bedrijven. Het is in diverse onderzoeken bewezen dat er een causaal verband bestaat tussen kwaliteit en veiligheid en dat het veiligheidsgedrag gekoppeld is aan de heersende cultuur binnen de organisatie. Het programma Hearts and Minds is op deze kennis gefundeerd. In het, door Shell ontwikkelde, programma wordt het gedrag (de inspanningen) van mensen en daarmee de cultuur van een organisatie gemeten. Daarnaast worden hulpmiddelen aangereikt om, waar nodig, het gedrag van de mensen aan te passen. Hiermee wordt ook de cultuur van de organisatie aangepast. Hearts and Minds is het bewust maken van werknemers, waardoor ze hun werk zo gaan doen dat er geen incidenten meer plaatsvinden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid