Arbobeleid

Afbeelding: 

Toezicht houden: wat is voldoende?

‘Toezicht’ is een niet concreet omschreven begrip in de Arbowet. In de praktijk is er daarom veel onduidelijkheid over en, erger nog, wordt er in veel bedrijfssituaties nauwelijks of geen toezicht gehouden. Dat kan het bedrijf duur komen te staan. Als een bedrijf niet kan aantonen dat er voldoende toezicht is gehouden en er treedt een ongeval op, wordt een bedrijf hierop ongenadig afgerekend. De huidige boetes bij overtredingen en ongevallen zijn zeer hoog.

Verwijtbaarheid
De arbeidsinspecteur die een ongeval onderzoekt, is vaak alléén gericht op verwijtbaarheid en gaat na of er een wettelijke bepaling is overtreden. Daarbij loopt hij/zij de volgende drie zaken na:

  • Is er een arbobeleid en zijn de risico’s in kaart gebracht? Meestal wordt dan gekeken naar de RI&E.
  • Is er aantoonbaar voorlichting en instructie gegeven?
  • Is er voldoende toezicht gehouden?

Kan dat laatste niet overduidelijk worden bewezen door het bedrijf, dan kan voor dat aspect geen vermindering van de opgelegde boete worden aangevraagd. Het gevolg is vaak een zeer hoge boete, vaak gevolgd door een civielrechtelijke procedure.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Protocol prikaccident

Werknemers in de gezondheidszorg of bij gemeentereiniging kunnen zich tijdens het werk prikken aan naalden die mogelijk besmet zijn. In gevallen van agressie, kunnen medewerkers zoals toezichthouders of handhavers, gebeten worden waarbij ook kans is op besmetting.

In dit protocol prikaccident is beschreven welke acties er ondernomen moeten worden bij een prik-, snij- of bijtaccident als er kans is dat de medewerker mogelijk besmet is geraakt met biologische agentia, zoals het HIV-virus of hepatitisvirus.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Instructie gezond nachtwerk

Ongeveer 16 procent van de werknemers in ons land werkt wel eens 's nachts. Daar zijn risico's aan verbonden. FNV bondgenoten heeft daarom een rapport opgesteld om nachtdienstrisico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers aan te pakken

De aanpak kent vier onderdelen: 

> de juiste vormgeving van werkroosters
> afspraken over toeslagen voor afwijkende werktijden
> Afspraken over vakantie en verlof
> Extra maatregelen voor ouderen in ploegen- en nachtdienst. 

Lees het hele rapport over gezond en veilig werken in de nacht van FNV bondgenoten hieronder: 

Infographics arbeidsongevallen in Nederland

Infographics voor voorlichting en preventie over arbeidsongevallen 

In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven. Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers in Nederland een arbeidsongeval. 70 tot 80 ongevallen daarvan hebben een dodelijke afloop. Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag en bijna twee doden per week. Een derde van de mensen kan door het ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Hoe kunnen we leren van arbeidsongevallen?

Het belang van V&G-coördinatie

Door de toenemende complexiteit van het bouwproces en de veeleisende opdrachtgever en de omgeving, neemt het belang van coördinatie alleen maar toe. Preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken zijn zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase zeer belangrijk. Wie is verantwoordelijk voor welke fase en wat zijn de taken van de V&G-coördinator?

V&G-coördinatie is verplicht

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toolbox Ziekte van Weil

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen de ziekte door bacteriën. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt het als beroepsziekte voor bij rioleringswerkers en muskusratbestrijders.
 

Wat zijn de klachten die horen bij de ziekte van Weil, hoe kun je het krijgen en voorkomen. En ten slotte: hoe is deze ziekte te behandelen? 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werken in slecht weer in bouw en infra: wat zijn de regels?

regels werken in slecht weer in bouw en infra
Werknemers in de bouw, infra of groenvoorziening krijgen regelmatig te maken met ongunstige weersomstandigheden. Zeker in de herfst en winter als er regen, mist, hagel, vorst en sneeuw in de lucht zit. Waar de één zich na drie druppels al terugtrekt in de keet, trekt de ander nog niet eens een regenjas aan. Een duidelijk verschil in cultuur of beleving, maar wat is juist?

Werknemers in de bouw, infra of groenvoorziening krijgen regelmatig te maken met ongunstige weersomstandigheden. Zeker in de herfst en winter als er regen, mist, hagel, vorst en sneeuw in de lucht zit. Waar de één zich na drie druppels al terugtrekt in de keet, trekt de ander nog niet eens een regenjas aan. Een duidelijk verschil in cultuur of beleving, maar wat is juist?

Arbobesluit

Op grond van het Arbobesluit moet de werkgever er voor zorgen dat het werkklimaat:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Checklist Beheer BHV organisatie

Als de BHV-organisatie is opgezet, is het van groot belang deze goed te onderhouden. Waar moet je aan denken bij het beheer van een BHV-organisatie? Deze checklist helpt om het beheer van de BHV-organisatie goed op te zetten. 

Wil je meer weten over het opzettten van een BHV organisatie? Kijk dan naar de Checklist Ontwerp BHV organisatie

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid