Arbobeleid

Afbeelding: 

Checklist Beheer BHV organisatie

Als de BHV-organisatie is opgezet, is het van groot belang deze goed te onderhouden. Waar moet je aan denken bij het beheer van een BHV-organisatie? Deze checklist helpt om het beheer van de BHV-organisatie goed op te zetten. 

Wil je meer weten over het opzettten van een BHV organisatie? Kijk dan naar de Checklist Ontwerp BHV organisatie

Checklist Ontwerp BHV organisatie

Waar moet je aan denken bij het opzetten van een BHV-organisatie? Deze checklist helpt om aan alle facetten binnen de BHV te denken. 

Als de BHV-organisatie eenmaal is opgezet, is het van groot belang deze goed te onderhouden. Bekijk daarom ook de Checklist Beheer BHV organisatie

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Bedrijfshulpverlening op de (onbereikbare) bouwplaats

Bouwwerken worden steeds complexer, bouwplaatsen zijn tijdelijk en situaties veranderen er voortdurend. Hoe regel je de bedrijfshulpverlening op zo´n project?

Een bouwplaats kenmerkt zich in algemene zin door het tijdelijke- en dynamische karakter. Bij het tijdelijke karakter kunnen bij de grotere (infrastructurele) projecten vraagtekens worden gezet. Als je 5 jaar of langer continu bouwt, kan je toch wel stellen dat dit nagenoeg een duurzame onderneming is. Het dynamische blijft echter altijd, geen dag is hetzelfde en diverse aannemers zijn druk doende een bouwwerk uit de grond te stampen of in de grond aan te leggen. Bouwwerken die steeds complexer worden omdat de noodzaak voor het bouwen ervan zwaar weegt of prestige een grote rol speelt. Denk maar aan de tunnels die door ruimtegebrek onder stedelijk gebied aangelegd worden of aan hoogbouw die de skyline een gezicht moeten geven.

Checklist BHV-plan op de bouwplaats

Waar moet je allemaal aan denken als je een BHV-plan maakt voor een bouwplaats. Aan heel veel, blijkt uit deze checklist. Een handig hulpmiddel om samen met de betrokken partijen specifiekere invulling aanBHV op de werkplaats te geven. 

 

Meer lezen over BHV op de werkplaats? Lees BHV op de (onbereikbare) werkplaats

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe je gedrag verandert

Veiligheid kan alleen verbeteren als gedrag en bedrijfscultuur zich ook aanpassen. Hoe stimuleer je gewenst gedrag en laat je ongewenst gedrag stoppen?

Veiligheid richt zich op de eerste plaats op de betrouwbaarheid en onderhouden van (proces)installaties en het voorkomen van incidenten die kunnen leiden tot schade, verlies of letsel. Een goed managementsysteem, goede procedures en het goed gebruikmaken van regels en structuren ondersteunen dit. Met behulp van inventarisaties, inspecties en audits worden risico’s in kaart gebracht en acties benoemd om deze risico’s te beheersen. Het verbeteren van veiligheidsprestaties kan niet los gezien worden van een verandering in cultuur en gedrag. Het meten van cultuur en het leren over gedrag is hierbij een belangrijk onderdeel.

Wat Van Basten ons leert over werkdruk

In het jaar van de werkdruk leert een geniale spits ons de beginselen van dit fenomeen. Niet zozeer het vele werken geef de druk, maar het ontbreken van de positieve beleving.

De kwaliteiten van Marco van Basten als voetballer hebben nooit ter discussie gestaan. Op een plek voor in het speelveld kwamen zijn talenten op unieke momenten tot ontplooiing. Dat uitblinken kostte hem geen moeite.  Vanuit een moeilijke positie scoren was zijn ding. Hij was zo fanatiek dat zijn enkels er aan onderdoor gingen.

Omgaan met stress door werkdruk

Langdurige stress door werkdruk brengt ongezonde situaties met zich mee. Daarom een korte checklist zodat je stress door werkdruk herkent en ermee om leert gaan. 

 

Lees meer over stress: 

Gezond werk is werk zonder stress
Stress kost bedrijfsleven 800 miljoen 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Legionella in koeltorens

Als je werkt nabij een koeltoren, kun je te maken krijgen met legionella. Wat is legionella, wanneer is legionella gevaarlijk en wat zijn de ziektesymptonen? 

Deze toolbox geeft antwoordt op alle vragen over legionella in koeltorens. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid