Arbobeleid

Afbeelding: 

Schenk als veiligheidskundige meer aandacht aan PSA

Schenk als veiligheidskundige of arbeidshygiënist aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Bij veel bedrijven is PSA, de 'zachte' kant, meer iets voor de HR-afdeling. Arbeid- en organisatiedeskundige Erwin Napjus pleit in onderstaand artikel ervoor dat juist veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten zich met deze kant van de arbeidsomstandigheden gaan bezighouden. Werkdruk veroorzaakt immers veel ongevallen. PSA moet volgens hem een prominente plek krijgen in de RI&E.

PSA in de Arbowet

Even een korte opfrisser: wat is PSA ook al weer. De Arbowet verstaat onder PSA: werkdruk, werkstress, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. 

In de praktijk zien we dat veel veiligheidskundigen zich het liefst richten op de harde kant van arbeidsomstandigheden. Maar kan dat in deze tijd nog? Uit het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ernstige ongevallen weer is gestegen. Maar liefst 70 slachtoffers kwamen om het leven door een bedrijfsongeval.

Menselijke fouten en gedrag zijn de belangrijkste oorzaken. Als we kijken naar de verklaringen hiervan zien we dat werkdruk een belangrijke achterliggende factor is. Het is vaak niet dé oorzaak maar wel een belangrijke trigger en sterk van invloed.
 
Daarnaast zien we dat:

Overgewicht: sluipend gevaar op de werkvloer

Gezonde voeding is een belangrijk onderdeel van de basis voor veilig werken. Juist op afgelegen werkplekken in risicogevoelige werkomgevingen, zoals crisis- en conflictbeheersing, politie en brandweer, zijn fitte en alerte medewerkers van vitaal belang. Zwaarlijvigheid en ongezond eetgedrag kunnen desastreuze gevolgen hebben op de manier waarop gewerkt wordt.

De 51-jarige Barry Fowers werkt als monteur bij een groot bedrijf in Engeland. Dagelijks klimt hij op 1-meter hoge platforms om stroomapparatuur te installeren. Met de jaren is Barry in gewicht toegenomen. Hij weegt nu 190 kilo1. Op een dag gebeurt het onvermijdelijke: Barry struikelt tijdens zijn werk en komt ten val. Als gevolg hiervan kan hij wekenlang niet werken, waar niet alleen Barry van baalt. Zijn afwezigheid en ook zijn obesitas veroorzaken hoge kosten voor zijn werkgever.

Voor jou als personeelsfunctionaris of veiligheidskundige is dit verhaal wellicht herkenbaar. Een ‘Barry’ vormt ook in ons land namelijk geen uitzondering. In Nederland heeft 45% van de beroepsbevolking overgewicht en 12% obesitas (ernstig overgewicht)2. Als werkgever kom je dus vroeg of laat in aanraking met te zware werknemers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Aansprakelijkheid van de veiligheidskundige

Regelmatig vinden er incidenten plaats, waarbij leidinggevenden en ook veiligheidskundigen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Hoe zit het met de beroepsaansprakelijkheid van een veiligheidskundige?

Dit artikel beschrijft de regelgeving rond de aansprakelijkheid van de veiligheidskundige. Het betreft de hoofdlijnen, aangezien er nogal wat verschillen bestaan tussen de civiele  en strafrechtelijke rechtsstelsels. Het gaat niet alleen over de rechtsbetrekking van de betrokken partijen, maar ook de wijze van afhandeling. Het artikel is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

1. Wat is beroepsaansprakelijkheid? 

2. De essentie van civielrechtelijke aansprakelijkheid

3. De aansprakelijkheid van de veiligheidskundige

4. Strafrechtelijke handhaving

5. Conclusie

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Overzicht RI&E-elementen

Welke aandachtspunten gebruikt u bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Op deze pagina staan twee voorbeelden van lijsten met aandachtspunten die je kunt gebruiken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Deze lijsten kun je ook gebruiken bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. De eerste tabel beschrijft welke onderwerpen er wel of niet van toepassing zijn bij het bedrijf. De tweede tabel geeft aan naar welke zaken is gekeken tijdens de RI&E.

Bij het toetsen dien je uiteraard ook te kijken naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de derde tabel

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag

Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag - hoe doe je dat?
‘Het aanspreken van een collega’, het is wat beladen: ‘betuttelen’ voor de een, ‘bemoeizucht’ voor de ander. Of is het simpelweg een vorm van oprechte bezorgdheid en collegialiteit? Het antwoord op deze tweedeling ligt besloten in de manier waarop, in de toonzetting.

Elkaar aanspreken is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een voor de hand liggende vorm van gedragscorrectie. Een belangrijk inzicht hierbij is dat gedrag (in tegenstelling tot wat velen denken) geen verstandelijk gebeuren is. Gedrag wordt immers grotendeels geproduceerd en aangestuurd door het emotionele brein. Waarbij al te gemakkelijk uit het oog wordt verloren dat dit specifieke breingebied de volwassenheid van een kind van 4 à 5 jaar heeft. Hoe denk je zelf dat een kind zich voelt wanneer het op een verstandelijke, zelfs analytische manier wordt aangesproken?

Gedragsbijsturing is een vorm van coaching

Ook coaching staat niet op zich. Coaching speelt zich af binnen een duidelijk afgelijnd speelterrein. Een speelterein met vier heldere hoekpunten:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Taalvaardigheid en veiligheidsinstructies

Een bouwproject als Toren van Babel?
In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen grote problemen met lezen en schrijven. Bij hen komen schriftelijke veiligheidsinstructies niet ‘binnen’. Dat leidt tot misverstanden en ook tot ongevallen - ongeveer 7 procent van de arbeidsongevallen in de industrie komt door taalproblemen. Hoe is dit te herkennen en wat is eraan te doen?

Het geven van veiligheidsinstructies aan een zeer diverse groep werknemers is een grote uitdaging. Naast verschillen in cultuur en attitude ten aanzien van regels in het algemeen en veiligheidsregels in het bijzonder is, de taalbarrière een bekend fenomeen: bijvoorbeeld een ploeg buitenlandse monteurs die de voertaal niet spreken. Minder bekend daarentegen is laaggeletterdheid: nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Verder zijn instructies op schrift nogal eens te moeilijk geschreven. Hoe ga je hiermee om?

Risico’s

Onderzoek wijst uit dat circa 7 procent van de arbeidsongevallen in de industrie met taalproblemen te maken heeft. In andere sectoren is dat waarschijnlijk vergelijkbaar of hoger.

Taal en instructies

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Een Toolbox: een 'moetje' of toegevoegde waarde?

Een toolbox bijeenkomst over veiligheid. Foto: Wikimedia Commons
In de bouwsector moet een tiental toolboxen conform de VCA verplichting gegeven worden. In de praktijk zie je grote verschillen. Hoe krijg je een effectieve toolbox die toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep?

De VCA eist dat in de bouwsector toolboxen worden gegeven. Vaak moet de leidinggevende, veelal de (hoofd)uitvoerder, aan deze eis invulling geven. In de praktijk van elke dag zie je grote verschillen. Het kan zijn dat je zelf via de afdeling KAM van je bedrijf onderwerpen voorschrijft. Dat er een database is waar men onderwerpen uit kan gebruiken. Of dat de (hoofd)uitvoerder vrij gelaten wordt om een onderwerp te behandelen. De centrale vraag is en blijft: hoe krijg je een effectieve toolbox die toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De juiste hoeveelheid toezicht

toezicht
Toezicht is een vorm van aandacht voor de medewerker. En voldoende toezicht kan bij een ongeval voor 25% boeteverlaging zorgen. Maar wat is nou voldoende toezicht? Met deze praktische tool bepaal je snel de frequentie van het toezicht.

In een eerder artikel is ingegaan op het begrip toezicht zoals dat in de arbowetgeving is bedoeld en dat daar feitelijk niet concreet is omschreven. Toch is dat een van de criteria waar de inspectie SZW na een ongeval goed naar kijkt. En waarop het bedrijf in het kader van de matigingsgronden een beroep kan doen om zich vrij te pleiten en een verlaging van de boete te krijgen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De veiligheidskundige als klokkenluider

De positie van de veiligheidskundige, zowel in loondienst als opererend als zelfstandig ondernemer, is soms niet eenvoudig. Er wordt hem of haar gevraagd om advies over gevaarlijke situaties. Hoewel dit advies uitdrukkelijk wordt gevraagd door de werkgever of door de opdrachtgever, is de inhoud van het advies niet altijd wat deze wil horen. Het gevolg van het advies kan immers zijn dat de kosten omhoog gaan en de productiviteit omlaag. Hoe hou je als veiligheidskundige een rechte rug in zo’n situatie? Welke waarborgen biedt het Burgerlijk Wetboek (BW) voor de veiligheidskundige?

Veiligheidskundige in loondienst
Zoals vaak is de veiligheidskundige in loondienst beter beschermd dan de veiligheidskundige die als zelfstandig ondernemer opereert. Arbeidsrechtelijke sancties of zelfs een strafontslag worden, door de Kantonrechter, gelegd langs de lat van het BW. Daarbij ligt de lat behoorlijk hoog. Daarvan gaat zeker enige bescherming uit.

Routine zorgt voor onterecht gevoel van veiligheid

We hebben allemaal wel eens ervaren dat we ergens mee bezig zijn en dat tegelijkertijd onze gedachten afdwalen naar heel andere zaken. In veel gevallen levert dit weinig gevaar op. Maar tijdens het autorijden of op ons werk kan routinematig handelen een gevaar opleveren voor onszelf en onze omgeving. We wanen ons veilig omdat we de handeling al zo vaak juist hebben uitgevoerd, het gaat ons makkelijk af, en voor we het weten zijn we er met onze gedachten niet meer helemaal bij.

Wanneer is het gevaar op routinematig handelen het grootst? En hoe kunnen we voorkomen dat we in deze valkuil terechtkomen?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid