Arbobeleid

Afbeelding: 

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een betrekkelijk nieuw begrip dat werd geïntroduceerd in 2007. Voorheen sprak men over welzijn. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, werkdruk en discriminatie. Maar hoe kun je PSA aanpakken?
Mensen communiceren met elkaar in woord en gebaar. Partijen die tegengestelde doelen nastreven zoeken naar steeds krachtiger middelen. Communicatie ontaardt dan in een strijd. Een van die krachtige middelen is het gebruik van agressie.
Agressie en geweld kennen verschillende uitingsvormen: verbaal geweld, non-verbaal geweld, bedreigen en fysiek geweld.
 
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is een vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Seksuele intimidatie kan sluipend overgaan in pesten. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Persoonlijke adembeschermingsmiddelen

Adembeschermingsmiddelen zijn niet alleen noodzakelijk als het gevaar bestaat dat via je ademhaling schadelijke stoffen het lichaam binnendringen. Ook wanneer het zuurstofgehalte in de omgevingslucht minder dan 21 procent is, ben je verplicht om een adembeschermend masker te dragen waarbij verse lucht wordt aangevoerd.
Diverse soorten adembeschermingsmiddelen op een rij.
 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid