Arbobeleid

Afbeelding: 

Toolbox Voorkom voetletsel

Voetletsel is een van de meest voorkomende soorten letsel onder werknemers in de industrie! Deze ongevallen aan de voeten zijn vaak eenvoudig te voorkomen. Deze toolbox beschrijft de belangrijkste gevaren, welke veiligheidsschoenen, -laarzen je bij welke werkzaamheden moet dragen. En hoe je deze onderhoudt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Relatieve classificatie methode (Fine and Kinney)

Met de relatieve classificatie methode (afgeleid van de methode van Fine and Kinney) kan aan risico's een score worden toegekend. Deze score helpt bij het vaststellen van de noodzaak om maatregelen te treffen en de termijn waarbinnen die maatregelen gerealiseerd moeten worden. Hoe hoger de score hoe groter het risico en dus hoe hoger de noodzaak om het risico op korte termijn aan te pakken. Bij meerdere risico's helpt de relatieve classificatie methode om prioriteiten te stellen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Bijzondere groepen, minder bijzonder dan gedacht

Bijzondere groepen zoals jongeren, zwangeren en thuiswerkers hebben recht op 'zorg op maat'.
In de Arbeidsomstandighedenwet wordt een aantal groepen van werknemers afzonderlijk genoemd. Voor deze groepen is het ‘zorg op maat-principe’ van toepassing. Meer en meer komen we tot de conclusie dat deze bijzondere groepen minder bijzonder zijn dan de wettekst doet vermoeden.

 

Een aantal werkgevers werkt bij voorkeur met werknemers uit een bijzondere groep en dat is niet zo verwonderlijk. De loyaliteit van dit type werknemer is groot en het verloop is vaak gering, belangrijke waarden waardoor het productie- of dienstenproces zijn continuïteit behoudt. Er zijn veel mogelijkheden binnen ons sociale stelsel om reducties op loonkosten en fiscaliteit te behalen en regelingen die voor subsidie in aanmerking komen. Een ondernemer in Nederland moet zich wel twee keer bedenken om geen werknemer uit de bijzondere groepen in dienst te nemen, de voordelen wegen meestal ruimschoots op tegen de nadelen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Op welke wijze is de aansprakelijkheid geregeld bij Arbeidsongevallen? Een veel gestelde vraag door medewerkers , leidinggevenden en managers. Geen eenvoudige vraag te beantwoorden want aansprakelijkheid is een breed begrip. Indit document een kort overzicht over aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Het is trouwens beter om de inspanningen die u moet stoppen in de discussie over aansprakelijkheid in HSE processen gaat stoppen om zo ver mogelijk bij aansprakelijkheid weg te blijven. 

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een betrekkelijk nieuw begrip dat werd geïntroduceerd in 2007. Voorheen sprak men over welzijn. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, werkdruk en discriminatie. Maar hoe kun je PSA aanpakken?
Mensen communiceren met elkaar in woord en gebaar. Partijen die tegengestelde doelen nastreven zoeken naar steeds krachtiger middelen. Communicatie ontaardt dan in een strijd. Een van die krachtige middelen is het gebruik van agressie.
Agressie en geweld kennen verschillende uitingsvormen: verbaal geweld, non-verbaal geweld, bedreigen en fysiek geweld.
 
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is een vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Seksuele intimidatie kan sluipend overgaan in pesten. 
Vormen van seksuele intimidatie zijn: intieme vragen over je privéleven, suggestieve opmerkingen, chantage, betasten van je lichaam, verkrachting.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid