Arbobeleid

Afbeelding: 

Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Beeldbellen, hoe doe je dat?

Beeldbellen: spreek regels af en wees fatsoenlijk

Het coronavirus heeft een enorme invloed op onze maatschappij. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot Nederland maar is van dusdanige omvang dat circa 94 procent van alle landen wereldwijd hiermee te maken hebben. Als wij ons beperken tot Nederland dan volgen we onze overheid op de voet en voeren allerlei maatregelen uit gebaseerd op de zogenaamde 'intelligente lockdown'.

Alles wat te maken heeft met dit virus verplicht ons anders te denken en te handelen. Zo ook op het gebied van vergaderen. Een manier om op afstand met elkaar te kunnen vergaderen is 'beeldbellen’. Maar hoe doe je dat op een georganiseerde, efficiënte manier?

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe vitaal is thuiswerken?

De mate van thuiswerken heeft sinds half maart door de coronacrisis een vlucht genomen. Massaal wordt er (verplicht) thuisgewerkt. Hoewel het kabinet inmiddels een flink aantal maatregelen heeft versoepeld, blijven veel kantoren de komende periode nog grotendeels gesloten. In elk geval blijft tot 1 september 2020 het advies van kracht om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

De een valt het thuiswerken zwaar. De ander ervaart vooral voordelen zoals meer rust of meer tijd voor het gezin. Wat betekent thuiswerken voor de vitaliteit van medewerkers? Hoe zorg je er als werkgever voor dat mensen zowel mentaal als fysiek fit blijven? En welk advies geef je als arboprofessional? Dit zijn vragen die leven.

 

Van vrije keuze naar verplicht

De hoeveelheid thuiswerken was tot voor kort nog minder dan 10 procent. Bij een aantal bedrijven was het toegestaan om 1 dag (en soms meerdere dagen) per week thuis te werken. Bij veel andere bedrijven werd alleen aan de randen van de dag thuis gewerkt. Bijvoorbeeld even in de ochtend vanuit huis e-mails beantwoorden om vervolgens naar je afspraak te gaan. In de meeste gevallen was het thuiswerken een vrije keuze van de medewerker en een gunstige arbeidsvoorwaarde van de werkgever.

Nachtwerk: gezondheidsschade en preventie

Werken in de nacht is ongezond
Terwijl de meeste mensen slapen, gaan duizenden werknemers juist naar hun werk. Nachtwerk is ongezond. Diverse onderzoeken hebben dit aangetoond. Toch blijkt er nauwelijks te worden gekeken naar preventie. De risico's blijven onderbelicht in de RI&E. Dat moet anders.

In Nederland wordt er, terwijl de meerderheid van de bevolking slaapt, gewerkt door duizenden werknemers en inleenkrachten. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij hulpdiensten, in volcontinue procesindustrie, langs de weg en aan het spoor. Deels omdat dit vanuit maatschappelijk oogpunt noodzakelijk is (gezondheidszorg) maar deels ook omdat dit ingegeven is vanuit economisch motief om bijvoorbeeld (openbaar) vervoer niet te 'verstoren'.

 

Gezondheidsschade

Hoewel nachtwerk financieel aantrekkelijk is door toeslagen kan nachtwerk resulteren in gezondheidsschade. Over deze gezondheidseffecten van nachtwerk wordt al jarenlang onderzoek gedaan en gepubliceerd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

LMRA: covid-19

LMRA corona

Was je handen, anderhalve meter afstand houden, blijf thuis bij klachten. Welke maatregelen moet iedere werknemer nemen om anderen op het werk niet te besmetten? Beoordeel de risico’s op besmetting met het coronavirus en neem actie. Bij klachten blijft iemand thuis.

Doorloop deze Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en sta weer even stil bij de risico's. Print het voorbeeld uit en gebruik het.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Draaiboek hoe te handelen bij een uitbraak van het coronavirus

Maatregelen bij een dreigende epidemie of pandemie zoals corona
Het coronavirus domineert de wereld. Het virus heeft grote gevolgen en heet officieel een pandemie. Corona heeft zich als een olievlek verspreid. Ook in Nederland heeft Covid-19 hard om zich heen gegrepen. Welke (preventieve) stappen kunnen bedrijven ondernemen om zich te beschermen tegen het virus? Bekijk ook de tools over corona in de bouw en de industrie.

 

Covid-19

Eind 2019 vond in de Chinese miljoenenstad Wuhan een uitbraak plaats van een tot dan toe onbekende variant van het coronavirus. Het kreeg de naam 2019-nCoV en heet nu Covid-19, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome.  

Coronavirussen zijn virussen die een corona (krans) tonen wanneer ze door een elektronenmicroscoop worden bekeken. Infectie met het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en leidt bij sommige patiënten tot longontsteking.

De besmetting wordt in verband gebracht met een vismarkt in Wuhan waar ook levende dieren zoals otters, dassen en slangen illegaal werden verhandeld. De markt werd daarop gesloten.

Risico's van steigerbouw in de procesindustrie

Steigerbouw in de procesindustrie: de risico's
Steigers worden in zeer veel verschillende industrieën en situaties toegepast. Vooral in de procesindustrie en de bouw zijn ze geregeld nodig. In de procesindustrie brengt dit voor de steigerbouwer, de opdrachtgever, gebruiker en zelfs voor eventuele omstanders bijzondere risico’s met zich mee. Daarbij kunnen steigerbouwwerkzaamheden op hun beurt een risico vormen en het proces in gevaar brengen.

De procesindustrie is doorgaans een zeer complexe omgeving met een groot scala aan bedreigingen zoals explosiegevaar en gevaarlijke stoffen. Om aan de installaties ervan goed onderhoud te kunnen plegen, wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van steigers om de werkplek veilig te kunnen bereiken en het werk vertrouwd en efficiënt te kunnen uitvoeren.

Het grote en complexe onderhoud in de procesindustrie wordt dikwijls tijdens grote onderhoudstops gedaan. In deze stopperiode liggen de installaties van de betreffende fabrieken volledig stil om zo een veilige werkomgeving te creëren. Steigers worden dan vaak gebruikt om bij de onderdelen te komen die onderhoud behoeven van het systeem. In de meeste gevallen worden de steigers echter gemonteerd als de fabriek nog in bedrijf is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Flyer aankondiging ADM-controles

Drugs op de werkvloer is niet toegestaan

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bedrijven die de werkvloer 100 procent clean willen hebben, kunnen controles houden op middelengebruik. Alcohol, drugs en medicijnen staan immers gelijk aan problemen op de werkvloer. Met deze flyer kunnen ADM-controles worden aangekondigd. (Verander de X in de naam van de eigen onderneming.)

Bij deze tool hoort een format ADM-beleid.

 

Lees ook:

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkomgeving

Format ADM-beleid

Alcohol, drugs en medicijnen staan gelijk aan problemen op de werkvloer. Als bedrijf moet en kun je voorkomen dat personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicijnen zich op het terrein begeven, daar werkzaamheden verrichten of aan het verkeer (intern en extern) deelnemen.

Met dit format leg je de randvoorwaarden van preventieve en repressieve maatregelen vast in het kader van testen op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Het beleid is gericht op het voorkomen van schade in de ruimste zin van het woord. Het doel van dit beleid is ook om werknemers zowel in de arbeidssituatie als in hun persoonlijke levenssfeer te beschermen (onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid