Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Risicoanalyse betreden besloten ruimtes

Om in besloten ruimten veilig te kunnen werken is het van belang de risico's te kennen. Met behulp van deze risicoanalyse bekijk je alle mogelijke aspecten die met besloten ruimten te maken hebben. Door de tool in te vullen, krijg je een helder overzicht van aandachtspunten.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werkzaamheden op daken

Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn. Dit artikel maakt de meest voorkomende risico’s inzichtelijk en geeft een aanzet voor risicobeheersing in de noodzakelijke gevallen.
Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn, zowel voor degene op het dak als degene op de grond. Daarom zijn strenge veiligheidsnormen van cruciaal belang, ongeacht de duur van de werkzaamheden.
Er moeten maatregelen genomen worden als gewerkt wordt op een dak met een hoogte van 2,5 meter of meer, of indien er sprake is van specifieke risico’s zoals de aanwezigheid van verkeer, scherpe delen en water. Daarnaast moet men beducht zijn voor mogelijk bijkomende gevaren, zoals bijvoorbeeld legionellabesmetting en straling van GSM-antennes.
 
Verantwoordelijkheden

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Lassen in besloten ruimten

Lassen in besloten ruimten: waar moet je op letten?
Lassen gebeurt vaak binnen, in een besloten ruimte, waarbij een van de grootste risico's de blootstelling aan lasrook is. Om de risico's van het lassen in besloten ruimten te kunnen beheersen zijn verschillende wettelijke referenties van toepassing. Door de complexiteit van de risico's is het gebruik van verschillende risicobeheersinstrumenten noodzakelijk. Een toelichting.

Risico's

Bij het lassen in besloten ruimten komen de risico's voort uit de besloten ruimte, uit de lasactiviteit en uit een combinatie van die twee.

Ruimterisico's

Het betreden en werken in besloten ruimten kent verschillende risico's. Het primaire risico van besloten ruimten is het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie als gevolg van aanwezige stoffen in de ruimte. Denk aan tanks of destillatiekolommen waarin gevaarlijke stoffen worden verwerkt of opgeslagen. Daarnaast zijn risico's zoals vallen, struikelen, geringe bewegingsruimte, slechte verlichting en slechte toegankelijkheid aan de orde.

Lasrisico's

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen