Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Nood- en oogdouches

Als in een werksituatie risico’s bestaan dat een werknemer in aanraking komt met chemicaliën of waarbij kans is op verbranding, is een nood- en oogdouche vereist. Ook zal de werknemer verzekerd moeten zijn van een betrouwbare werking en een voldoende gegarandeerde wateropbrengst tijdens het gebruik.

 

Nood- en oogdouches zijn er in verschillende soorten en uitvoeringen.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig werken bij water

Met werk langs, boven of op het water gaan veel risico's gepaard. Omdat iedere situatie anders is, zijn ook maatregelen steeds anders. Blijven nadenken en de omgeving blijven analyseren is daarbij belangrijk. Dit artikel geeft daarvoor handvatten.

Water. De kracht en het gevaar dat erin schuilt wordt vaak onderschat. Immers, we kunnen toch zwemmen. En daar zit nu net de crux. Bij water denkt men aan leuke dingen, romantiek en plezier. Als er soms gevaar is, geldt dat meer voor anderen dan voor jezelf. Je bent immers een beste zwemmer en je kunt wel tegen een stootje.

Ongevallenmeldingsformulier

Wat moet je melden bij een ongeval? Bijgevoegd formulier voor het melden van een ongeval kan een hulpmiddel zijn.

Dit formulier is afkomstig uit Arbo Informatieblad-43 (met toestemming overgenomen) en maakt onderdeel uit van het boek Ongevallenonderzoek van Wim van Alphen, dat in 2013 verschijnt bij Uitgeverij Kerckebosch.

 

Valgevaar bij kort werken op daken

Tijdens kortstondige werkzaamheden op hoogte is het risico op valgevaar sterk aanwezig, omdat vaak niet de tijd wordt genomen om risicobeperkende maatregelen te nemen vanwege de hoge kosten. Wanneer bovendien het dak niet mandragend is, is er nog een veel grotere kans op ongelukken. Is daar iets aan te doen, met een acceptabele oplossing voor alle betrokken partijen?

Oorzaak van toenemend valgevaar

Doordat er steeds meer zaken op een dak geplaatst worden, denk bijvoorbeeld aan airconditioning, top-down koeling of zonnepanelen, zal ook de noodzaak tot kortstondige betreding van een dak toenemen. Zonnepanelen worden steeds rendabeler en de vraag van particulieren neemt toe. Daardoor is er een geweldige toename te constateren in het aantal zonnepanelen dat de laatste jaren geplaatst wordt. Dit betekent een toenemende frequentie van het aantal betredingen van daken. Niet alleen voor de eerste plaatsingen, maar ook voor het periodieke onderhoud. Ieder apparaat heeft immers onderhoud nodig en kan incidenteel een storing vertonen. Zonnepanelen hebben daarnaast ook een jaarlijkse reiniging nodig om het maximale rendement uit deze panelen te halen.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Van MVK naar HVK

Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)
Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)? Sluit de praktijkgerichte benadering van de middelbare opleiding aan bij de meer theoretische hogere opleiding, of is er meer voor nodig dan alleen een diploma op MBO-niveau?

Definitie middelbaar veiligheidskundige (MVK) en hoger veiligheidskundige (HVK)
MVK- en HVK-opleidingen zijn beide specifieke opleidingen op het gebied van veiligheid, waarbij wordt uitgegaan van een eerder behaald MBO- of HBO-diploma. Feitelijk zijn het dus post-MBO- en post-HBO-opleidingen. En daar is in het verleden, zoals later in het artikel zal blijken, al veel discussie over gevoerd. Om in een organisatie als volwaardig HVK te opereren, is de onderliggende kennis van een eerdere HBO-opleiding cruciaal. Daar zit het grote verschil tussen de MVK- en HVK-opleidingen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen