Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Veilig werken aan de weg

Het werken in het verkeer geeft risico´s voor zowel de wegwerker als de weggebruiker. Veelal zal de normale verkeerssituatie veranderen. Het is daarom van het grootste belang om ongevallen als aanrijdgevaar van de wegwerkers te voorkomen.

 

Zijn verkeersmaatregelen ook verplicht bij kortdurende werkzaamheden? Vaak zijn bij deze werkzaamheden de kosten van de verkeersmaatregel hoger dan dat het werk zelf kost.

 

Richtlijnen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Besteed aandacht aan risico's van derden

In een bedrijf zijn, naast eigen personeelsleden, vaak medewerkers van andere bedrijven (contractors), zelfstandigen (zzp-ers) en stagiaires werkzaam. Bij sommige typen bedrijven zijn er binnen de poorten van het bedrijf grote groepen derden in de vorm van leerlingen (in onderwijsinstellingen) of patiënten (in ziekenhuizen en andere zorginstellingen) aanwezig. Derden kunnen voor zichzelf een (veiligheids)risico betekenen, maar kunnen ook risico’s voor het eigen personeel opleveren.

Uit ongevalsstatistieken blijkt dat bij derden een relatief groot aantal incidenten plaatsvindt. Zoals gesteld kunnen deze ook implicaties hebben voor de veiligheid van het eigen personeel. Immers, door onveilige gedragingen van derden kan ook het eigen personeel in gevaar komen, bijvoorbeeld wanneer een derde zijn werkgebied niet afzet en het eigen personeel er doorheen of er onderdoor loopt.

Hoe kan nu worden geborgd dat deze derden veilig werken, zowel voor zichzelf als voor het personeel van het inlenende bedrijf?

Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden.

Veilig werken langs het spoor

Werken aan of langs het spoor is nooit zonder gevaar en brengt (hoge) veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom van groot belang hier extra aandacht aan te geven.

Veel organisaties hebben de veiligheidscultuur en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers centraal staan. Werken aan het veiligheidsbewustzijn en-gedrag in de organisatie levert op (korte)termijn als resultaat de gewenste veiligheidscultuur, waarin incidenten en ongevallen worden voorkomen. 

Door interventies te ondernemen wordt het veiligheidsbewustzijn en –gedrag van de medewerkers in de gehele organisatie van top-down en bottom-up, ‘hoe om te gaan met risico’s en beheersmaatregelen’ verbeterd, waardoor het (on)bewust veiliger werken nog verder wordt bevorderd. De medewerker kan onbewust onveilig gedrag, bewust onveilig gedrag, bewust veilig gedrag of onbewust veilig gedrag vertonen. Het niveau waarop deze zich bevindt, hangt van diverse factoren af. Tijdens een interne audit is dit mogelijk te toetsen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De gevaren van ledverlichting

Led is de nieuwe standaard in verlichting. Toch kleven er ook nadelen aan led. Bij onvoldoende kwaliteit onprofessionele installatie zijn er risico’s op brand, oogletsel en hoofdpijn.

Leds zijn halfgeleiders en de afkorting staat voor light emitting diode. Diodes, om het in elektronica termen te zeggen die oplichten als er gelijkstroom doorheen gaat. Hier zit gelijk het eerste gevaar, de netspanning van 230V wisselspanning moet omgezet naar zo’n 4V gelijkspanning. Het omlaagbrengen van de spanning is niet het grootste probleem. Alhoewel, je moet wel rekening houden met de warmteontwikkeling van deze omzetter. Teveel warmte laat de isolatie van de draden smelten, met kans op brand. Maar het meeste gevaar zit in het niet goed gelijkrichten. De leds flikkeren dan op rimpelspanning. Bij 50Hz is dat voor veel mensen zichtbaar. Bij 100Hz en 200Hz niet meer, maar je ogen en hersenen nemen dit wel waar. Gevolg: een onbestendigheid in je hoofd, vaak gevolgd door hoofdpijn. Dus leds moeten werken met goede gelijkspanning zoals die van batterijen en accu’s. 

Brandveiligheid: werk samen met de brandweer

Bij brand bel je de brandweer. Maar daar houdt het niet op. Ook bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Allereerst om een brand te voorkomen, maar ook om voorbereid te zijn en samen te werken met hulpdiensten als er zich een calamiteit voordoet.

Brandveiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, zo bleek onder meer uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de grote brand in Leeuwarden op 19 oktober 2013. Daarin is één van de conclusies dat ook eigenaren van gebouwen een verantwoordelijkheid en zorgplicht hebben voor brandveiligheid.

De werkzaamheden van de brandweer
De werkzaamheden van de brandweer zijn onder te verdelen in de vijf schakels van de veiligheidsketen:

·         pro-actie
·         preventie
·         preparatie
·         repressie
·         nazorg

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Hoe licht voor je werkt

Licht heeft een directe invloed op onze hersenen en gezondheid. Omdat een juist verlichte werkplek fijner werkt, kan dat zeker geld opleveren. Maak daarom van licht geen sluitpost, maar pak het aan met deze tips.

 

Bron: New Technics Infrarood Verwarmingsoplossingen

Goed licht omvat meer dan je denkt. Het licht dat we zien is een onderdeel van het totale magnetisch spectrum. Zon- en daglicht is het totaal van alle spectrale kleuren en nemen we waar als ‘wit’. Licht van gloei- en halogeenlampen (temperatuurstralers) wordt ook waargenomen als het totaal van alle kleuren. Licht van fluorescentie, andere gasontladingslampen en ledlampen (light emitting diode oftewel lichtuitstralende halfgeleiders) is een samenstelling uit onderdelen van het spectrum.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een middel om bedrijven die aan aanbestedingen mee doen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing door het gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik maken van materialen.

De prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en wordt sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Om de prestatieladder ook voor andere aanbesteders en andere sectoren toepasbaar te maken, is de ladder verder ontwikkeld. Hierdoor sluit de ladder beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen