Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

BHV'er redt levens met AED

AED's heb je in vele soorten en maten
Elk bedrijf is vanuit de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Zo moet een werkgever zich laten bijstaan door één of meerdere medewerkers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV'er). Een BHV-er maakt over het algemeen gebruik van hulpmiddelen zoals onder meer een EHBO-koffer, brandblusser, meestal een portofoon en een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit artikel gaat in op die AED. Dit levensreddende apparaat is op het bedrijf niet verplicht. Maar als elke seconde telt zou elk bedrijf zichzelf wel zo'n verplichting moeten opleggen.

Bedrijfshulpverlening

Vóór 2007 gold als regel binnen de Arbowet dat een werkgever één BHV'er moest hebben op de 50 medewerkers. Na dit jaar heeft de overheid besloten deze eis niet meer verplicht te stellen. Deze verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de werkgever zelf. Het aantal BHV'ers hangt van meerdere factoren af. Deze zijn onder meer:

  • Grootte en complexiteit van het bedrijf;
  • Aantal medewerkers;
  • Werkzaamheden en de bijbehorende gevaren en risico’s;
  • Locatie.

Een BHV'er levert een bedrijf bijstand in het:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Onderzoeksraad: bouw blijft veiligheidsrisico's onderschatten

De vloer stortte deels in doordat platen anders waren gelegd en er niet was nagedacht over de gevolgen hiervan
De bouwsector heeft nog altijd te weinig aandacht voor veiligheid. De sector leert te weinig van fouten die worden gemaakt, heeft nauwelijks zelfreflectie en partijen leggen te makkelijk de schuld bij een ander. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van een nieuw rapport. 

De OVV deelt de flinke tik op de vingers uit naar aanleiding van het onderzoek dat hij deed naar het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage van Eindhoven Airport. Hieruit bleek dat tijdens de bouw vloerplaten anders waren neergelegd dan de bedoeling was zonder dat er werd nagedacht over de gevolgen hiervan. 

Complex

In Eindhoven was er grote onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. ,,Het ontbrak aan een centrale partij die zicht had op de risico’s van het gehele bouwproces. Uit de analyse blijkt dat in alle fasen van het bouwproces in Eindhoven de gezamenlijke aandacht voor veiligheid onvoldoende was", concludeert de OVV. 

Het levensecht ervaren van risico’s op de werkvloer

VR en een veiligere werkomgeving
Met een VR-bril op kunnen mensen op een veilige manier gevaren op hun werkplek levensecht beleven. De speciale bril houdt de hersenen voor de gek. De virtuele wereld lijkt realiteit. Een gesimuleerde ontploffing doet hierdoor het bloed sneller stromen en de adem stokken. Een oefening lijkt hierdoor realistisch en dus effectiever. Ronald Eenkhoorn van Virtual Safety Training legt uit hoe.

Een BLEVE met een tankauto, een stofexplosie of een overvulincident met een opslagtank. Risico’s met een kleine kans dat ze voorkomen, maar als ze plaatsvinden is de impact enorm. Je wilt dat je medewerkers hierop voorbereid zijn, zodat ze indien nodig adequaat regeren. De beste manier om iets te leren is door het te ervaren, zegt een eeuwenoude wijsheid.

 

Lao Tse

If you tell me I will listen

If you wil show me I will see

If you let me experience I will learn

 

Maar veel risicosituaties zijn in de praktijk niet of slechts heel moeilijk na te bootsen. Virtual Reality (VR) benadert de werkelijkheid. Met Virtual Reality plaats je de medewerker in een vrijwel realistische kopie van de werkelijkheid. Hierin is elk denkbaar scenario mogelijk.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Knipperlichtenmethode voor risico's PSA

Er bestaan verschillende tools die je kan gebruiken om psychosociale risico’s te identificeren in je bedrijf. Het is goed om eerst een pre-analyse uit te voeren die dan al dan niet wordt gevolgd door een uitgebreidere risicoanalyse. Om een pre-analyse te doen, kan de knipperlichtenmethode worden gebruikt. 

Indien uit de knipperlichtenmethode blijkt dat verdere analyse nodig is, kan je overgaan tot het ondervragen van de werknemers zelf. In elk geval moeten de 5A’s (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden) steeds aan bod komen.

Als bijlage vind je een checklist voor de knipperlichtenmethode. Het bijgevoegde document komt van de Vlaamse overheid.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Mens en machine samen in perfecte harmonie?

Robots worden meer en meer toegepast op de werkplek en in de fabriekshal. Het fenomeen collaborative robot, waarbij de robot behulpzaam is bij jouw werkzaamheden, neemt de laatste jaren fors toe. De mogelijkheden en capaciteiten volgen elkaar in rap tempo op. Met name door toename van de 'intelligentie' van de robot. Misschien wel té snel, als je het aan wetenschappers, bedrijven maar ook normcommissies vraagt. Want de keerzijde van dit moois is dat we te allen tijden rekening moeten houden met de gevaren die een robot binnen de industrie met zich kan meebrengen. En dan niet zozeer de ethische aspecten – die zijn er ook - maar die van de machineveiligheid.

In dit laatste van vier artikelen over robotveiligheid wordt ingegaan op veiligheid van de 'collaborative robot'. Een huwelijk tussen mens en machine op de werkvloer, bedoeld om zware of langdurige taken over te nemen. De robot als assistent van de mens. Ideaal toch?

Wat zegt de norm ons?

Er was een tijd dat robots veilig afgeschermd in robotcellen aan de slag waren om een voorgeprogrammeerde taak af te handelen. De beweegbare afscherming, voorzien van een toegangsdeur met interlock en toegangsaanvraag zorgde ervoor dat overeenkomstig de Machinerichtlijn 2006/42/EG de machine veilig tot stilstand gebracht kon worden om daarna de toegangsdeur vrij te geven om naar binnen te stappen voor werkzaamheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer
In de huidige tijd gaat de brandweer steeds meer uit van zelfredzaamheid van de bedrijven en is de focus op het redden van mensen. Zij zet zich steeds minder in om de materiële schade te beperken.

Veel bedrijven realiseren zich dit nog onvoldoende. De bedrijven beperken zich bij het uitbreken van de brand door snel 112 te bellen en het gebouw te ontruimen. Dat is prima natuurlijk, eerst de mensen in veiligheid brengen en de externe hulpverlening alarmeren. Verder ondernemen de bedrijven weinig en gaan zitten wachten op de externe hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer.

Maar is die externe hulpverlening nog wel echt hulpverlening?

Op 9 mei 2008 vond in een scheepswerf in de Drentse plaats De Punt een zeer grote brand plaats waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen. Deze brand is achteraf uitgebreid onderzocht en heeft een omslag in het denken van de brandweer teweeggebracht als het aankomt op brandbestrijding in industriële gebouwen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Rol van de mangatwacht

Mangatwacht, denk aan onder meer een harnas

Wat zijn de verantwoordelijkheden en taken van de mangatwacht? De veiligheidswacht is iemand die toezicht houdt op medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in besloten ruimten. Een besloten ruimte kan een kruipruimte zijn, maar ook bijvoorbeeld een mestkelder, het riool of opslagtanks.

In de ruimte is weinig licht aanwezig, doorgaans moeilijk te ventileren en niet eenvoudig te betreden waardoor reddingswerk bij noodsituaties gecompliceerd is. In een besloten ruimte kan een afwijkende atmosfeer aanwezig zijn die een levensbedreigende situatie of ernstige schade aan de gezondheid kan veroorzaken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

De industriële robot in opmars: integratie

Robots zijn meestal onderdeel van een geïntegreerd productiesysteem.
Robots staan zelden alleen te werken. Een robot maakt meestal deel uit van een geïntegreerd productiesysteem (‘integrated manufacturing system’, IMS) opgebouwd uit twee of meer onderling met elkaar verbonden machines. Ze worden bijvoorbeeld samengebouwd met een transportband voor invoer en uitvoer tot bijvoorbeeld een palletizer of ze zijn in een productielijn opgenomen. In beide gevallen zullen zich weer andere en nieuwe risico’s voordoen, dan de risico’s in een “stand alone” opstelling.

In dit derde deel van de artikelen over robotveiligheid wordt nader ingegaan op het ‘samenstel van machines’ waar een robot meestal in betrokken is. We gaan in op enkele specifieke gevaren die kunnen ontstaan, het samenstel van machines met de robot en de gekoppelde noodstopfunctie en de beschermende stopfunctie.

Europese Machinerichtlijn en robotveiligheid

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de robot opgenomen wordt in een productielijn zonder dat er deskundig is gekeken naar een veilige integratie. Vaak is er sprake van een significante verandering in de productielijn waar de robot in geplaatst wordt. De Machinerichtlijn schrijft dan voor dat de productielijn opnieuw CE-gemarkeerd moet worden.

Geheugensteun: opgeruimd staat netjes

Rust met leantechniek 5S

Sta eens stil bij een niet opgeruimde werkplek, bijvoorbeeld losse kabels over een vloer met struikelen als gevaar. Of belangrijke documenten die je niet kan vinden vanwege overvolle bureaus en slecht ingedeelde kasten.

Wees verstandig en houd je werkplek schoon en opgeruimd. Dit oogt professioneel en zorgt ervoor dat je gemakkelijk iets terug kan vinden.

Heb je moeite met het maken van een goed begin? De leanteachniek 5S kan je helpen je werkplek opgeruimd en netjes te houden. Print hem uit en hang hem op als geheugensteun!

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen