Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Omgevingsveiligheid bouwproject

Voor een goede verankering van omgevingsveiligheid is een goede samenwerking onmisbaar. Samenwerking tussen de verschillende bevoegde gezagsorganen, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, en natuurlijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar ook met de omgeving, zoals omwonenden, weggebruikers, omliggende bedrijven en andere gebruikers van de omgeving van je bouwlocatie. Helaas is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

De industriële robot in opmars: historie en wetten

Groei, groei en nog meer groei

Volgens de International Federation of Robotics (IFR) zijn er in 2017 wereldwijd een dikke 2 miljoen universele industriële robots verkocht. En met een gemiddelde stijging van ca. 14% per jaar zullen we de 3 miljoen al in 2020 passeren. Azië kent de grootste stijging, maar ook in Europa stijgt het aantal jaarlijks met zo’n 5%. Al jaren is deze stijging gaande, zelfs tijdens de crisis. Logisch ook, als je weet dat de kwaliteit van het productiewerk toeneemt en de 24/7-economie alleen maar groeit.

Elektromagnetische Velden bij metaalbewerking

Sinds vorig jaar is er in Europa een nieuwe richtlijn (2013/35/EC) in werking getreden om werknemers tegen te sterke elektromagnetische velden te beschermen. Deze velden zijn vergelijkbaar met de velden van radio-omroepzenders voor de midden en lange golf of vergelijkbaar met de velden van bijvoorbeeld hoogspanningslijnen. De richtlijn geeft grenswaarden voor de blootstelling aan elektromagnetische velden en geeft aan wat de werkgever allemaal moet organiseren.

Tips om veilig te rijden met hooikoorts

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van hooikoorts, wat erg vervelend kan zijn. Het kan ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld als je moet autorijden. Rijden met hooikoorts kan namelijk gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Download deze tool voor praktische tips om veilig te kunnen rijden als je last hebt van hooikoorts.

Werken in verontreinigde grond

De bodem in Nederland is plaatselijk matig tot sterk vervuild geraakt door menselijk handelen. De verontreiniging is meestal direct te relateren aan de historische activiteiten op en nabij de locatie. Voorbeelden zijn voormalige benzinestations, garages, wasserijen, boerderijen, gasfabrieken, drukkerijen, metaalbedrijven, leerlooierijen en zware industrie.

Welke verontreinigingen komen voor?

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen