Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Overgewicht: sluipend gevaar op de werkvloer

De 51-jarige Barry Fowers werkt als monteur bij een groot bedrijf in Engeland. Dagelijks klimt hij op 1-meter hoge platforms om stroomapparatuur te installeren. Met de jaren is Barry in gewicht toegenomen. Hij weegt nu 190 kilo1. Op een dag gebeurt het onvermijdelijke: Barry struikelt tijdens zijn werk en komt ten val. Als gevolg hiervan kan hij wekenlang niet werken, waar niet alleen Barry van baalt. Zijn afwezigheid en ook zijn obesitas veroorzaken hoge kosten voor zijn werkgever.

Sta eens stil bij de werkplek op kantoor

Zo worden we niet blootgesteld aan lawaai dat gehoorschade kan opleveren. Ook hoeven we geen zeer zware lichamelijke arbeid te verrichten met als gevolg last van pijn in de rug of overbelaste spieren. Ondanks het feit dat we ons achter het bureau over het algemeen veilig voelen, zijn er wel degelijk risico's op onder meer arm-, nek- en/of schouderklachten.

Geheugensteun: opgeruimd staat netjes

Sta eens stil bij een niet opgeruimde werkplek, bijvoorbeeld losse kabels over een vloer met struikelen als gevaar. Of belangrijke documenten die je niet kan vinden vanwege overvolle bureaus en slecht ingedeelde kasten.

Wees verstandig en houd je werkplek schoon en opgeruimd. Dit oogt professioneel en zorgt ervoor dat je gemakkelijk iets terug kan vinden.

Heb je moeite met het maken van een goed begin? De leanteachniek 5S kan je helpen je werkplek opgeruimd en netjes te houden. Print hem uit en hang hem op als geheugensteun!

Lokale ventilatiesystemen: vergelijking van effectiviteit

In een korte serie van vier artikelen wordt een overzicht gepresenteerd van de beschikbare lokale ventilatiesystemen die ingezet kunnen worden ter bescherming tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is deel 4 in de reeks en tevens het laatste deel, waarin de effectiviteit van verschillende ventilatiesystemen wordt vergeleken. 

Omgevingsveiligheid bouwproject

Voor een goede verankering van omgevingsveiligheid is een goede samenwerking onmisbaar. Samenwerking tussen de verschillende bevoegde gezagsorganen, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, en natuurlijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar ook met de omgeving, zoals omwonenden, weggebruikers, omliggende bedrijven en andere gebruikers van de omgeving van je bouwlocatie. Helaas is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen