Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Mobiele Kraan

Twee checklisten over de mobiele kraan. De checklist mobiele kraan zijn de inspectiepunten van de mobiele kraan die voorafgaand aan de werkvergunningverlening ingevuld moet worden. De checklist veilig werken met de mobiele kraan wordt ingevuld als de kraan opgesteld staat. Beide checklisten samen dienen om te borgen dat de mobiele kraan veilig is én er veilig gewerkt wordt met de mobiele kraan.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Het gebruik van handgereedschap

Dit artikel gaat in op de belangrijkste risico’s, veiligheidsmaatregelen en gerelateerde wetgeving bij het gebruik van elektrische en pneumatische gereedschappen.

Als je een willekeurig apparaat in een winkel aanschaft, dan zit er altijd een gebruiksaanwijzing bij. Dit geldt uiteraard ook voor handgereedschap. Het ene apparaat is intuïtief gemakkelijker te bedienen als het andere. Toch is het van belang nog vóór gebruik stil te staan bij hoe je veilig met een machine omgaat. Zo kan het voorkomen dat handgereedschap bij ondeskundig gebruik niet alleen gevaarlijk is voor de persoon die de machine bedient, maar ook voor de omgeving waarbinnen de betreffende persoon de machine toepast.

Goed gebruik van arbeidsmiddelen

Bij arbeidsmiddelen denk je vaak aan machines. Maar het begrip is veel breder, ook niet aangedreven hulpmiddelen als stellingen of gereedschap behoren ertoe en zelfs transportmiddelen, zoals heftrucks. Om veilig met arbeidsmiddelen te werken en ongevallen te voorkomen, in dit artikel een kader met maatregelen die genomen kunnen worden.

Inleiding

Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij de uitvoering van het werk. Bij het werken met arbeidsmiddelen ontstaan helaas maar al te vaak (ernstige) ongevallen. Dit ligt aan een aantal factoren:

  • de arbeidsmiddelen zijn niet veilig;
  • er worden onjuiste arbeidsmiddelen gebruikt;
  • de arbeidsmiddelen worden onjuist gebruikt;
  • de gebruiker heeft onvoldoende kennis/ervaring.

Risico’s

De belangrijkste risico’s bij het werken met arbeidsmiddelen zijn:

Veilig gebruik hijskranen

De inzet van hijskranen vereist grote aandacht voor het aspect veiligheid.
De inzet van hijskranen vereist grote aandacht voor het aspect veiligheid. Geen situatie of locatie is hetzelfde en het aantal factoren dat van invloed is op een veilige inzet, is groot. Dit maakt het in de praktijk moeilijk een beheerste situatie te realiseren. Uitgaande van slechts twee aspecten in de wet- en regelgeving wordt een algemeen toepasbaar kader geschetst om te komen tot een veiliger werkplek bij het gebruik van hijskranen.

Inleiding

Het gebruik van hijskranen, ofwel het uitvoeren van hijswerkzaamheden, is een zeer risicovolle activiteit. Er gebeuren (te) veel incidenten en ongelukken, waarbij de verwondingen vaak zeer ernstig of zelfs fataal zijn. Dit blijkt o.a. uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid: Bezwijken torenkraan Rotterdam 10 juli 2008.
Bij de presentatie van dit rapport, betrekking hebbend op het gebruik van hijskranen in Nederland, werden de volgende cijfers getoond:

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen