Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Het gevaar van boormachines en -opstellingen

Met boormachines worden handboormachines en -boorhamers bedoeld. Booropstellingen zijn niet-draagbare tafelboor-, langgat-, deuvel- en andere boormachines. Werken met boormachines en booropstellingen op het werk lijkt veilig en gemakkelijk. Veel mensen gebruiken immers thuis ook een boormachine. Toch belanden nog te veel mensen door werk met boormachines op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Risico's
Uit ongevalanalyses (Storybuilder) blijkt dat bij boormachines en booropstellingen de sneldraaiende boor tot twee belangrijke risico's leidt.
Ten eerste kan de boor haren, kleding, sieraden of vingers grijpen. Dit risico is genoemd bij 67% van de ongevallen uit Storybuilder.
Ten tweede kan de boor van alles met kracht laten wegspringen. Denk daarbij aan spanen, spetters koelvloeistof en delen van het werkstuk of van de machine. Dat kan onder meer leiden tot oogletsel.

Maatregelen
Controleer de boor voor je hem voor het eerst die dag gebruikt. Kijk daarbij onder meer naar de werking van de afschermkap, de uitlijning en het eventueel aanlopen van draaiende delen. Laat een kapotte boor repareren vóór gebruik. Laat afdelingschefs toezicht houden op veilig gebruik van de boren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheidskleding: waar moet u op letten

Bij het uitoefenen van uw beroep is het van groot belang dat de veiligheid van uzelf en uw omgeving altijd voorop staat, hoe groot of hoe klein de klus ook is. Naast de veiligheidsaspecten op het gebied van materiaalgebruik, fysieke belasting en bijvoorbeeld fysische factoren, speelt ook de persoonlijke bescherming een belangrijke rol. Het dragen van de juiste veiligheidskleding is daarbij in veel gevallen een vereiste. In dit artikel leest u over de belangrijkste veiligheidsaspecten op het gebied van werkkleding en wat de rol hierin is van de werkgever en van de werknemer.

De risico’s
Uiteraard vraagt iedere beroepsgroep om zijn eigen veiligheidsmaatregelen. Iemand die met chemische stoffen werkt, moet immers met andere risico’s rekening houden dan iemand die straten aanlegt. Denk - als het gaat om persoonlijke bescherming - onder andere aan oogletsel door splinters of hitte, (schaaf)wonden door scherpe materialen, brandwonden bij het werken met onder andere lasapparatuur, overbelasting van de knieën bij zware fysieke arbeid, kneuzingen bij vallen, enzovoort.

Maatregel: persoonlijke beschermingsmiddelen
Ter bescherming tegen de risico’s zoals hiervoor genoemd zijn er diverse persoonlijke beschermingsmiddelen verkrijgbaar. Omdat de risico’s per beroepsgroep verschillen, zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen ingedeeld in drie categorieën:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig werken met ladders

Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld twaalf werknemers na een val van een ladder en lopen er 21 blijvend letsel op. De meeste ongevallen gebeuren met een staande ladder (70%) of met een trapje (17%). In de meeste gevallen staat de ladder niet stabiel op de ondergrond (56%) of valt de werknemer van de ladder (38%) door zaken als te ver reiken of (te) gladde schoenen. Het komt gelukkig zelden voor dat de ladder bezwijkt. Om het aantal ongelukken tijdens het werken met ladders te verlagen, zijn de regels aangescherpt.

Risico’s werken met ladders
Ladders dienen om een werkplek op hoogte veilig te bereiken of te verlaten. Het grootste risico van het werken met ladders is dat mensen er vanaf vallen. Dat leidt tot valgevaar en ergonomische risico's. De ergonomische risico’s zijn zwaar tillen, ongunstige werkhoudingen, langdurig staan op smalle laddersporten en veel klimmen. Dit kan onder andere leiden tot rug-, schouder-, voet- en knieproblemen.

De belangrijkste risico’s ten aanzien van het gebruik van ladders laten zich samenvatten in:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken met zuurkasten

Dit artikel gaat over het gebruik van zuurkasten. Een zuurkast is een beheerste omgeving die over het algemeen in laboratoria worden opgesteld. Een zuurkast maakt het mogelijk om veilig met (vluchtige) gevaarlijke stoffen te werken zonder dat medewerkers worden blootgesteld. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Zeker wanneer gevaarlijke stoffen moeten worden overgegoten voor bijvoorbeeld analyses. De zuurkast is een omgeving waar deze risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen worden beheerst.

Risico’s
Risico’s van werken met gevaarlijke stoffen zijn brand of explosie, vergiftiging en getroffen worden door opspattende druppels. Veilig werken met vluchtige gevaarlijke stoffen vraagt om beheersing van de risico's vergiftiging, brand en explosie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig werken met heftrucks

Jaarlijks belanden ongeveer 1.700 personen op de spoedeisende hulp na een ongeval waarbij een heftruck is betrokken. Van hen zijn er 200 zo ernstig gewond dat de Inspectie SZW wordt ingeschakeld. Vijf medewerkers overlijden. Reden genoeg om als werkgever te zorgen voor het veilig werken met heftrucks. Dit artikel gaat over het veilig werken met heftrucks en de rol van het toezicht op naleving van het veilig gebruik.
 
Risico’s
Werkzaamheden met heftrucks brengen risico’s met zich mee.
Risico’s zijn o.a.:
  • Aanrijdgevaar
    H
    et aanrijdgevaar is één van de belangrijkste gevaren en in de praktijk verantwoordelijk voor een kwart van de ongevallen.
  • Kantelgevaar
    Ook kantelgevaar is een wezenlijk risico. Het kantelen van de heftruck wordt veelal veroorzaakt door met geheven last (te) snel een bocht te nemen. Hierdoor wordt de last topzwaar en kantelt de heftruck. Dit leidt vaak tot dodelijk letsel van de chauffeur. Daarom is een gesloten kooi of het dragen van de veiligheidsgordel van groot belang.
  • Emissie

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij arbeidsmiddelen

Werknemers in de bouw en industrie werken dagelijks met en rond arbeidsmiddelen. Met arbeidsmiddelen bedoelen we machines en handgereed­schappen. Maar ook hijskranen, liften, steigers en trappen. En heftrucks en andere transportmiddelen. Daarbij gebruiken de werknemers regelmatig persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). De eerste vraag is óf ze pbm nodig hebben. De tweede vraag is of ze het juiste pbm gebruiken. Een werkgever moet bij pbm véél meer doen dan in de praktijk wordt gedaan.

Pbm of andere maatregel?
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft hopelijk antwoord op de vragen óf, en zo ja, welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet inzetten. In dat rapport staan de risico's per arbeidsmiddel beschreven. Voorbeelden zijn vallen, snijden, aangereden worden en lawaai. En ook knellen, pletten en elektrocutie. Ook de arbocatalogus kan veel informatie opleveren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toolbox Steigers

Deze toolbox behandelt de stalen steiger. Er zijn verschillende risico's bij het betreden van een stalen steiger, denk aan vallen van hoogte, getroffen worden door vallende voorwerpen, door een opening in de werkvloer vallen of omvallen of instorten van de steiger. De schade en letsel die hierbij kunnen optreden zijn enorm. Het doel van deze toolbox is de medewerker vertrouwd te maken met het begrip steiger en wat wel en vooral wat niet is toegestaan bij het omgaan met een steiger.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen