Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Mag een ladder in alle gevallen worden ingezet?

het gebruik van een ladder
Is een ladder, gegeven een situatie, het juiste arbeidsmiddel om in te zetten tijdens werkzaamheden? Het antwoord op die vraag vormt de kern van de leidraad 'Veilig werken op hoogte'. Dit artikel vat de belangrijkste punten van de leidraad samen.

De leidraad “Veilig werken op hoogte” is ontwikkeld door marktpartijen, waaronder VNO-NCW, FME-CWM, OSB, UNETO-VNI, CNV en FNV. De in dit artikel gehanteerde nummering is afkomstig uit en verwijst naar de leidraad.

Het beantwoorden van deze vraag moet gebeuren door gebruik van een gedefinieerde beoordeling - het doorlopen van een tweetal schema's. 

De keuze van een arbeidsmiddel moet volgens de leidraad primair worden gebaseerd op veiligheidskundige overwegingen. De economische afweging moet dan ook met terughoudendheid en slechts in samenhang met operationele en veiligheidstechnische overwegingen worden gemaakt (zie de bijlage: schema 1).

Inspecteren en keuren arbeidsmiddelen

keuren elektrisch gereedschap werkplaatsmachine
Elektrisch gereedschap met een sticker 'gekeurd conform NEN 3140' wekt bij de gemiddelde gebruiker gemakkelijk de indruk dat het betreffende arbeidsmiddel veilig is. Bijna 25 jaar inspectie-ervaring en het daarbij tegenkomen van inspectieresultaten van zeer laag tot zeer hoog niveau hebben de auteur helaas anders geleerd. Manuela Verkeste wijst op de verplichtingen van werkgevers bij de inkoop en keuringen van elektrisch handgereedschap en vast opgestelde werkplaatsmachines. Met enkele voorbeelden van afgekeurde arbeidsmiddelen.

Inspecteren en keuren van elektrisch handgereedschap en vast opgestelde werkplaatsmachines

Wat komt er allemaal bij kijken?

Elektrisch gereedschap met een sticker “gekeurd conform NEN 3140” wekt bij de gemiddelde gebruiker gemakkelijk de indruk dat het betreffende arbeidsmiddel veilig is. Bijna 25 jaar inspectie-ervaring en het daarbij tegenkomen van inspectieresultaten van zeer laag tot zeer hoog niveau hebben de auteur helaas anders geleerd. Manuela Verkeste wijst op de verplichtingen van werkgevers bij de inkoop en keuringen van elektrisch handgereedschap en vast opgestelde werkplaatsmachines. Met enkele voorbeelden van afgekeurde arbeidsmiddelen.

Werkgeversverplichting

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onze processen zijn door de jaren heen complexer geworden. Dit heeft niet alleen te maken met een opdrachtgever die vaker hogere eisen stelt aan het eindresultaat, maar vooral in de maatschappelijk verantwoorde wijze waarop dit resultaat tot stand komt. Naast een reductie van CO2-emmissies is ‘socialer ondernemen’ een onderwerp waar zeker rekening mee gehouden dient te worden. Dit laatste aspect betreft de wijze waarop en de mate waarin een bedrijf haar steentje bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie als gevolg van bijvoorbeeld een arbeidsbeperking.

Daar waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de focus legt op de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst die met elkaar in balans zijn, richt ‘Socialer Ondernemen’ zich expliciet op de werkgelegenheidskant, waarbij het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat.

De Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de volgende wetten:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Harnas Suspension Trauma: hoe te handelen

harnas suspension trauma
Veel mensen die op hoogte en/of met valbeveiliging werken, hebben er wel eens over gehoord: Harnas Suspension Trauma. Wat erover wordt gezegd is vaak onjuist of slechts ten dele waar. Maar wat klopt dan wel, en wat kunnen we er eventueel aan doen? Dit artikel heeft als doel deze onduidelijkheden weg te nemen en u inzicht te geven in wat u moet doen wanneer er sprake is van Harnas Suspension Trauma (HST).

Wat is Harnas Suspension Trauma?
Harnas Suspension Trauma (HST, ook wel Orthostatic Intolerantie genoemd) is een verzamelnaam voor verschillende symptomen die optreden wanneer iemand bewegingloos in een harnas hangt. Denk hierbij onder andere aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en uiteindelijk zelfs flauwvallen. De grote boosdoener hierbij is een slechte of geblokkeerde circulatie van het bloed.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig gebruik van de steiger in het bouwproces

Steigers worden vaak tot grote hoogte ingezet in de bouw- en industrie. Met het opbouwen en afbreken van steigers gaan risico’s gepaard, evenals bij het gebruik van de steiger als er wijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan leiden tot het ontstaan van ongevallen.

Dit artikel gaat over het veilig gebruik van de steiger in het bouwproces en de industrie. Deze veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ze begint met een  programma van eisen waaruit de bedoeling van de steiger blijkt en wat uiteindelijk leidt tot een goed ontwerp. Hiervoor moet de klantvraag eerst goed in kaart worden gebracht: waarvoor gaat de steiger gebruikt worden? Dit bepaalt namelijk grotendeels hoe deze opgebouwd wordt en wat de constructieve consequenties zijn. Is de steiger voor onderhoud in een fabriek of wordt de steiger gebruikt voor een metselklus? Wordt de steiger ingezet als beveiligingssteiger in het bouwproces of heeft ze een constructieve functie als ondersteuningssteiger onder betonnen balkons? Of misschien een combinatie van deze toepassingen?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De juiste handbescherming

Alhoewel ontzettend veel werk tussen de oren wordt gedaan, gebeurt de praktische uitvoering voor een heel groot gedeelte nog steeds met onze handen. Bij incidenten waarbij letsel aan handen optreedt, zien we vaak dat het misgaat in de schakel tussen denkwerk en handwerk. Een optimale bescherming van handen, polsen en armen is dan ook noodzakelijk, met het gebruik van de geschikte handschoenen.

Het is belangrijk om een handschoen te kiezen die de handen zo goed mogelijk beschermt en die ook het nodige comfort biedt. Je kunt namelijk geen fijn werk uitvoeren met handschoenen waarmee je moeilijk iets kan pakken.

Soorten handbescherming

·         Handschoenen van textiel
Deze worden gemaakt van katoen, krulkatoen of nylon en worden gebruikt wanneer er een beperkte lichte weerstand nodig is tegen mechanische risico’s of tegen het vuil worden van handen of te behandelen producten.

·         Handschoenen van leder
Lederen handschoenen worden gebruikt bij mechanische risico’s en bij behandeling van relatief droge voorwerpen in heel uiteenlopende werkomstandigheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toolbox kamersteiger

Kamersteigers hebben een lichte constructie en zijn handig in gebruik. Ze worden daarom veel ingezet bij montage-, installatie en schilderwerkzaamheden.  Maar er gebeuren ook veel ongelukken mee. Daarom in deze toolbox tips over hoe juist met de kamersteiger om te gaan om zo ongelukken te voorkomen. 

Lees hier ook de toolbox schraagsteiger

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen