Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Intervisie: hoe pak je dat aan?

Roddelen over elkaar

Bij een intervisie kunnen mensen van elkaar leren. Iemand brengt in vertrouwen een casus naar voren en anderen helpen tot nieuwe inzichten te komen. Maar hoe vlieg je zo'n intervisie aan? Bijgevoegd document geeft een leidraad. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe veilig te werken met hydrauliek?

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving wordt toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven. Met hydrauliek zijn grote bewegingen en ongekende krachten eenvoudig onder controle te houden met vloeistoffen (meestal olie) in een gesloten systeem. Die ongekende krachten vragen echter ook om grote verantwoordelijkheden. Ondeskundig gebruik of achterstallig onderhoud van een hydraulisch systeem brengt enorme risico’s met zich mee. In dit tweede artikel in de serie 'veilig werken met hydrauliek' gaan we in op de veiligheidsaspecten van werken met hogedruk hydrauliek.

 

Verwonding vanaf 7 bar

Binnen de hydrauliek maken wij een onderscheid tussen lage-, middel- en hogedruk. (Zie het eerste deel over hydrauliek.) Het belangrijkste verschil zit 'm met name in de snelheid, waarmee de olie door het hydraulisch systeem wordt gepompt en de bijbehorende druk.

Dit artikel gaat in op de situatie rond hogedruk hydrauliek (vanaf 350 bar), hoewel onderzoek aantoont dat verwondingen al optreden vanaf een druk vanaf circa 7 bar.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Een bouwhelm past iedereen

Verplichte PBM gelden voor iedereen, ook voor de directeur

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel persoonlijke beschermingsmiddelen te geven om hen te behoeden voor risico's als lawaai, stoten, vallen of snijden. In de bouw en op bijvoorbeeld plekken waar met hijskranen wordt gewerkt, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Voor iedereen, dus ook voor de directeur.

Print deze cartoon uit en hang hem op de bouwplaats. Lees als opfrisser nog eens dit artikel over pbm.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veilig omgaan met ladders

Ladder en ergonomie
Een ladder is niet bedoeld als werkplek maar toch wordt hij vaak zo gebruikt. Het werken met een trap brengt risico’s met zich mee. Bovendien is het werken op een dergelijk hulpmiddel bij voorbaat niet ergonomisch. Waar moet je rekening mee houden als je op de werkvloer geen andere mogelijkheid hebt en je die ladder op moet?

Ladders worden veel gebruikt op de werkvloer. Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 'vallen van een ladder of trapje' in 2017 goed was voor 9% van de bedrijfsongevallen. Het gebruik van ladders op de werkvloer brengt dus aanzienlijke risico's met zich mee. Letsel als gevolg van een ongeluk heeft zowel nadelen voor de werknemer als voor de werkgever. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken en de werkgever kan te maken krijgen met hoge kosten. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om deze wetgeving en richtlijnen op te volgen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken met hydrauliek, ongekende krachten

Werknemer tilt een zwaar brugdeel op met behulp van hydrauliek
Met een cilinder van 2,6 kg een last van 20.000 kg heffen. Een last van 500.000 kg horizontaal verplaatsen. Of een 220 kV grondkabel van 160 mm doorsnede doorknippen met een draagbare schaar. Wie met hydrauliek werkt, krijgt de beschikking over ongekende, maar gecontroleerde krachten. En heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid om hier op een zo veilig mogelijke manier mee om te gaan. De realiteit is echter in veel gevallen anders. Te vaak nog wordt er onveilig gewerkt met hydraulische systemen. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan kennis over de vele aspecten van hydrauliek. Een artikelenreeks over hydrauliek, waarvan dit stuk de aftrap is, moet hier verandering in brengen. Te beginnen met een theoretische basis; wat is hydrauliek nu eigenlijk?

Klein en handzaam

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek, die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving toegepast wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven.

Regels voor opbouw rolsteigers per januari 2018

Bij het opbouwen en afbreken van rolsteigers gebeuren regelmatig (soms fatale) ongevallen. Reden genoeg voor ISZW om de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) te vragen nieuwe opbouw-/afbreekmethodes te formuleren om de veiligheid te verbeteren.

De nieuwe regelgeving voor het opbouwen en afbreken van een rolsteiger geldt sinds 1 januari 2018.

Let op: de nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die voor deze datum zijn aangeschaft.

De aanleiding / het uitgangspunt

Inspectie SZW en VSB over voorloopleuningen:

Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1-1-2018, opgesteld door Inspectie SZW en VSB).

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Persoonlijk gekoeld werken, veilig en comfortabel

Werken in warm weer
De zomer is een periode die de meeste mensen wel kunnen waarderen, vooral wanneer ze vrij zijn. Anders wordt het als je werkt in warme omstandigheden. Er zijn genoeg werkplekken waar dit het geval is, in sommige gevallen zelf het hele jaar door. In de zomer is er sprake van een forse toename van arbeidsplaatsen waar werken in warme omstandigheden niet als prettig wordt ervaren. Belangrijker nog is dat werken op deze momenten en omstandigheden niet veilig kan zijn. De gevolgen kunnen fors zijn: een zonnesteek, hitte-uitputting, warmtekrampen, brandwonden en tot slot heat stress. Dit artikel gaat dieper in op heat stress en actief koelende kleding om de gevolgen van werken in warm weer tegen te gaan.

Wat is Heat stress?

We gebruiken de volgende omschrijvingen voor heat stress:

  • Wanneer de temperatuur van het lichaam stijgt en niet kan worden beheerst door de koelmechanismen van het lichaam.
  • Wanneer de temperatuur van het lichaam zo snel stijgt, dat zweten niet voldoende is.

De gevolgen hiervan kunnen zijn (afhankelijk van tijdsduur en stijging van de lichaamstemperatuur): afname van concentratie, duizeligheid, misselijk, uitputtingsverschijnselen, bewustzijnsverlies tot zelfs dodelijke afloop.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Hijsen en heffen - keuringsverplichting materiaal

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit.

Daarom een handige tool om richting te geven. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen
H
ijsen en heffen: hand- en armseinen

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen