Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Persoonlijk gekoeld werken, veilig en comfortabel

Wat is Heat stress?

We gebruiken de volgende omschrijvingen voor heat stress:

  • Wanneer de temperatuur van het lichaam stijgt en niet kan worden beheerst door de koelmechanismen van het lichaam.
  • Wanneer de temperatuur van het lichaam zo snel stijgt, dat zweten niet voldoende is.

De gevolgen hiervan kunnen zijn (afhankelijk van tijdsduur en stijging van de lichaamstemperatuur): afname van concentratie, duizeligheid, misselijk, uitputtingsverschijnselen, bewustzijnsverlies tot zelfs dodelijke afloop.

Hijsen en heffen - keuringsverplichting materiaal

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit.

Daarom een handige tool om richting te geven. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Daar waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de focus legt op de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst die met elkaar in balans zijn, richt ‘Socialer Ondernemen’ zich expliciet op de werkgelegenheidskant, waarbij het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat.

De Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de volgende wetten:

Harnas Suspension Trauma: hoe te handelen

Wat is Harnas Suspension Trauma?
Harnas Suspension Trauma (HST, ook wel Orthostatic Intolerantie genoemd) is een verzamelnaam voor verschillende symptomen die optreden wanneer iemand bewegingloos in een harnas hangt. Denk hierbij onder andere aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en uiteindelijk zelfs flauwvallen. De grote boosdoener hierbij is een slechte of geblokkeerde circulatie van het bloed.

Veilig gebruik van de steiger in het bouwproces

Dit artikel gaat over het veilig gebruik van de steiger in het bouwproces en de industrie. Deze veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ze begint met een  programma van eisen waaruit de bedoeling van de steiger blijkt en wat uiteindelijk leidt tot een goed ontwerp. Hiervoor moet de klantvraag eerst goed in kaart worden gebracht: waarvoor gaat de steiger gebruikt worden? Dit bepaalt namelijk grotendeels hoe deze opgebouwd wordt en wat de constructieve consequenties zijn. Is de steiger voor onderhoud in een fabriek of wordt de steiger gebruikt voor een metselklus?

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen