Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Werken met hydrauliek, ongekende krachten

Klein en handzaam

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek, die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving toegepast wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven.

Regels voor opbouw rolsteigers per januari 2018

De nieuwe regelgeving voor het opbouwen en afbreken van een rolsteiger geldt sinds 1 januari 2018.

Let op: de nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die voor deze datum zijn aangeschaft.

De aanleiding / het uitgangspunt

Inspectie SZW en VSB over voorloopleuningen:

Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1-1-2018, opgesteld door Inspectie SZW en VSB).

Persoonlijk gekoeld werken, veilig en comfortabel

Wat is Heat stress?

We gebruiken de volgende omschrijvingen voor heat stress:

  • Wanneer de temperatuur van het lichaam stijgt en niet kan worden beheerst door de koelmechanismen van het lichaam.
  • Wanneer de temperatuur van het lichaam zo snel stijgt, dat zweten niet voldoende is.

De gevolgen hiervan kunnen zijn (afhankelijk van tijdsduur en stijging van de lichaamstemperatuur): afname van concentratie, duizeligheid, misselijk, uitputtingsverschijnselen, bewustzijnsverlies tot zelfs dodelijke afloop.

Hijsen en heffen - keuringsverplichting materiaal

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit.

Daarom een handige tool om richting te geven. 

Mag een ladder in alle gevallen worden ingezet?

De leidraad “Veilig werken op hoogte” is ontwikkeld door marktpartijen, waaronder VNO-NCW, FME-CWM, OSB, UNETO-VNI, CNV en FNV. De in dit artikel gehanteerde nummering is afkomstig uit en verwijst naar de leidraad.

Het beantwoorden van deze vraag moet gebeuren door gebruik van een gedefinieerde beoordeling - het doorlopen van een tweetal schema's. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Daar waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de focus legt op de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst die met elkaar in balans zijn, richt ‘Socialer Ondernemen’ zich expliciet op de werkgelegenheidskant, waarbij het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat.

De Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de volgende wetten:

Harnas Suspension Trauma: hoe te handelen

Wat is Harnas Suspension Trauma?
Harnas Suspension Trauma (HST, ook wel Orthostatic Intolerantie genoemd) is een verzamelnaam voor verschillende symptomen die optreden wanneer iemand bewegingloos in een harnas hangt. Denk hierbij onder andere aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en uiteindelijk zelfs flauwvallen. De grote boosdoener hierbij is een slechte of geblokkeerde circulatie van het bloed.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen