Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Checklists werken vanuit kraanbakken

Werken in een werkbak onder een kraan mag onder voorwaarden

Werken vanuit kraanbakken is alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties! 

Alleen als het echt niet anders kan, mag er worden gewerkt vanuit een werkbak of een platform aan een kraan. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden moet door zowel de machinist als de gebruiker en de opdrachtgever een laatste check worden gedaan (LMRA) of aan de randvoorwaarden voor het werken vanuit een werkbak is voldaan. Deze check is beschreven in onderstaande checklijsten: 

Een exoskelet biedt verlichting bij zwaar werk

Nieuw exoskelet ondersteunt medewerkers in industriële omgevingen
De ontwikkelingen van exoskeletten gaan snel. Steeds meer bedrijven testen ze uit om te onderzoeken of (werk)handelingen die een verhoogd risico op gezondheidsschade hebben, minder belastend worden als deze hulpmiddelen worden ingezet. Maar wat kun je nu precies met een exoskelet? Hoe zet je dit hulpmiddel in zodat medewerkers hun werkzaamheden gezonder en veiliger kunnen uitvoeren? In dit artikel lees je hierover meer.

 

We leven in een industriële revolutie. Toch zien we dat veel zware werkzaamheden nog door de mens worden uitgevoerd, met werk-gerelateerde musculoskeletale aandoeningen tot gevolg. Een manier om deze aandoeningen te doen afnemen, is het inzetten van exoskeletten.

 

Een exoskelet geeft bescherming

Een exoskelet (of uitwendig skelet) is een omhulling die dient ter bescherming van het lichaam van een organisme (bron: Wikipedia). In dit artikel spreken wij over exoskeletten voor de mens.

Werken vanuit een werkbak aan een heftruck mag niet meer

Werken vanuit een werkbak verbonden aan een heftruck is sinds 1 juli 2020 verboden. Op die datum is het nieuwe Arbobesluit art. 7.23d van kracht geworden. Dit besluit beschrijft het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijswerktuig.

Verstopt in de “Nota van inlichtingen” staat echter een belangrijke zinsnede bij de toelichting op artikel I, onderdeel A:

 

[..] Arbeid verricht door personen in werkbakken gekoppeld aan hefwerktuigen is niet meer toegestaan, omdat er inmiddels een ruime beschikbaarheid is van werkbakken die bevestigd zijn aan hefwerktuigen voorzien van een typekeur voor het gebruik van vervoer van personen. [..]

 

Achterliggende gedachte is dat hefwerktuig (heftruck) niet ontworpen/ontwikkeld is voor het 'transporteren' van personen en een hoogwerker wel!

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Flowchart werken vanuit een werkbak aan een hijskraan

Werken in een werkbak aan een hijskraan

Sinds 1 juli 2020 gelden er strenge regels voor het werken vanuit een werkbak hangend aan een hijskraan. Zie het artikel. Om te beoordelen of de inzet gerechtvaardigd is, is namens het ministerie van SZW een flowschema ontwikkeld. Hierbij een samenvatting van dit schema.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Kies de juiste adembescherming

mondkapjes, maskers, adembescherming
Bij blootstelling aan stoffen, gassen, dampen, virussen, schimmels en sporen is het zaak de adembescherming goed te regelen. Een goed masker kan van levensbelang zijn. Tijdens de coronacrisis wordt het belang nog eens onderstreept. Adembescherming is ineens schaars. Goede mondkapjes worden tegen woekerprijzen aangeboden. Tips voor het maken van een goede keuze.

Voor het kiezen van de juiste adembescherming is kennis van zowel producten als werkprocessen noodzakelijk. In dit artikel staat een aantal aandachtspunten op een rij die moeten worden meegenomen in de keuze en gebruik van adembescherming.

Als leidraad bij de keuze en gebruik van adembescherming, is de EN529(ISO/DTS 16975-2); aanbevelingen voor selectie, gebruik en onderhoud van adembeschemingsmiddelen, beschikbaar.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Checklist inspectie draagbaar klimmateriaal

Check ladders en ander klimmateriaal geregeld en laat repareren door een deskundige

Draagbaar klimmateriaal moet voor en na elk gebruik worden gecontroleerd op eventuele gebreken. Check op deuken, controleer de scharnieren, de sporten en de geleiders. Zijn alle rubbers nog aanwezig? Deze checklist kan worden gebruikt voor de inspectie, het onderhoud en opslag voor ladders en trappen. Laat reparaties altijd uitvoeren door een deskundige.

Let op:

Draagbaar klimmateriaal mag alleen gebruikt worden als er geen veiligere optie is. Pas als dat het geval is, dan komt de inspectie van het klimmateriaal in beeld. 

Hoe herken je hogedruk hydrauliek?

Hogedruk hydrauliek, een verschil met lagedruk

Hoe herken je hogedruk hydrauliek? Een vraag die speelt bij veel mensen.

Hogedruk hydrauliek kenmerkt zich vaak door een samenstelling van meerdere losse componenten die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Denk hierbij aan een pomp die zorgt voor de opbouw van hydraulische druk, de hydrauliekslang voor het overbrengen van deze druk en het gereedschap waar de druk wordt omgezet naar een mechanische beweging.

Bij lagedruk hydrauliek zie je vaak dat de pomp, hydrauliekslang en het gereedschap zijn geïntegreerd in één machine. Om het onderscheid visueel te maken, is deze instructieposter ontwikkeld.

 

Lees ook de andere artikelen en tools van Robert Dekkers over hydrauliek:

Hijsmagneten: de werking en risico’s

Hijsmagneten veroorzaken onzichtbare magnetische velden
In veel bedrijven waar gewerkt wordt met zeer zware materialen, wordt vaak een hijsmagneet gebruikt. De hijsmagneet, ook wel hefmagneet genoemd, is een zeer handig apparaat waarmee met behulp van magnetisme bijvoorbeeld zware metalen platen opgetild kunnen worden. Deze magnetische velden zijn onzichtbaar maar hebben invloed op apparatuur in de omgeving. Maar hoe zit het dan eigenlijk met een medische hulpmiddelen die beïnvloed kunnen worden door magnetische velden, zoals een pacemaker of  een gehoorapparaat?

 

Werking van hijsmagneten

Voordat de risico’s worden besproken, is het handig om eerst de werking van een hijsmagneet te bestuderen. In dit artikel worden er twee soorten hijsmagneten besproken: de elektrische hijsmagneet en de permanente hijsmagneet. Wat is het verschil tussen deze twee soorten en waaraan kun je dit merken?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Houd de bouwplaats stormproof

Zet dixi's goed vast zodat ze niet weg- of omwaaien bij harde wind
Elke bouwplaats heeft er mee te maken: losliggende voorraad, gesloopte delen, verpakkingsmaterialen. Heel vaak is het geen enkel probleem om de spullen tijdelijk op een aparte plek op te slaan. Je hebt ze later nodig of ze worden nog afgevoerd. Houd er wel rekening mee dat materialen die in het spoor zijn gewaaid het treinverkeer stilleggen. Plastic op een snelweg kan leiden tot ernstige verkeersongevallen. Chemicaliën die omwaaien en waarvan de verpakking lek raakt, kunnen ernstige milieuschade of gezondheidsrisico’s veroorzaken. Alle reden dus om dit soort risico's te voorkomen.

Ervaring leert inmiddels dat het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. Het kan plotsklaps hard gaan waaien. De combinatie van wind en losliggende of -staande materialen resulteert maar al te vaak in onveilige situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden.

Harde wind wordt vaak - al dan niet terecht - aangekondigd. Maar bedenk altijd dat het weer wisselvallig en ook steeds wispelturiger wordt. Het kan zomaar van een prachtige zomerdag omslaan naar een onweersbui met hele heftige windstoten.

Om te voorkomen dat een uitvoerder of storingsdienst het bed uit wordt gebeld om iets uit een spoor of van een weg te gaan halen, is het beter al bij het begin van een project te bedenken hoe je met deze materialen omgaat. Hoe je gaat voorkomen dat ze wegwaaien.

Laaggeletterdheid aanpakken voor een veilige werkvloer

Foto: Stichting Lezen en Schrijven
"Laaggeletterdheid is een van de meest hardnekkige en indringende vraagstukken in onze samenleving. Naar schatting 2,5 miljoen mensen kampen met dit probleem", zei SER-voorzitter Mariette Hamer onlangs in een speech. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de overheid en het bedrijfsleven veel te weinig doen aan het oplossen van een taalachterstand op de werkvloer. Dit artikel gaat in op laaggeletterdheid en de risico’s die dit meebrengt in relatie tot arbeidsveiligheid. Vervolgens wordt stil gestaan bij de diverse mogelijkheden en vormen die er zijn om kennisoverdracht over veiligheid te verbeteren bij laaggeletterde werknemers.

 

Laaggeletterdheid: wat is het en hoe vaak komt het voor?

Wist u dat 1 op de 6 Nederlanders laaggeletterd is? (Bron: Stichting Lezen en Schrijven) Laaggeletterd verwijst daarbij naar de groep mensen die grote moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben daardoor onder meer moeite met het doornemen en het invullen van formulieren. Ten onrechte heerst het beeld dat het bij laaggeletterde medewerkers gaat om allochtonen. Zo’n 65% van de laaggeletterden is autochtoon!

Het gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op het zogenaamde B1-niveau (zie ook onderstaande figuur). Wanneer een tekst geschreven is op het niveau B1 kan deze door ongeveer 80% van de bevolking goed gelezen en begrepen worden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen