Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Checklists werken vanuit kraanbakken

Werken in een werkbak onder een kraan mag onder voorwaarden

Werken vanuit kraanbakken is alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties! Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden moet door zowel de machinist als de gebruiker een laatste check worden gedaan (LMRA) of aan de randvoorwaarden voor het werken vanuit een werkbak is voldaan. Deze check is beschreven in onderstaande checklijsten: 

  • Werken vanuit een werkbak hangend in een hijskraan - Checklijst Machinist' 
  • Werken vanuit een werkbak hangend in een hijskraan – Checklijst gebruiker'

Print ze uit en gebruik ze. 

Lees ook: 

Hijsmagneten: de werking en risico’s

Hijsmagneten veroorzaken onzichtbare magnetische velden
In veel bedrijven waar gewerkt wordt met zeer zware materialen, wordt vaak een hijsmagneet gebruikt. De hijsmagneet, ook wel hefmagneet genoemd, is een zeer handig apparaat waarmee met behulp van magnetisme bijvoorbeeld zware metalen platen opgetild kunnen worden. Deze magnetische velden zijn onzichtbaar maar hebben invloed op apparatuur in de omgeving. Maar hoe zit het dan eigenlijk met een medische hulpmiddelen die beïnvloed kunnen worden door magnetische velden, zoals een pacemaker of  een gehoorapparaat?

 

Werking van hijsmagneten

Voordat de risico’s worden besproken, is het handig om eerst de werking van een hijsmagneet te bestuderen. In dit artikel worden er twee soorten hijsmagneten besproken: de elektrische hijsmagneet en de permanente hijsmagneet. Wat is het verschil tussen deze twee soorten en waaraan kun je dit merken?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Houd de bouwplaats stormproof

Zet dixi's goed vast zodat ze niet weg- of omwaaien bij harde wind
Elke bouwplaats heeft er mee te maken: losliggende voorraad, gesloopte delen, verpakkingsmaterialen. Heel vaak is het geen enkel probleem om de spullen tijdelijk op een aparte plek op te slaan. Je hebt ze later nodig of ze worden nog afgevoerd. Houd er wel rekening mee dat materialen die in het spoor zijn gewaaid het treinverkeer stilleggen. Plastic op een snelweg kan leiden tot ernstige verkeersongevallen. Chemicaliën die omwaaien en waarvan de verpakking lek raakt, kunnen ernstige milieuschade of gezondheidsrisico’s veroorzaken. Alle reden dus om dit soort risico's te voorkomen.

Ervaring leert inmiddels dat het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. Het kan plotsklaps hard gaan waaien. De combinatie van wind en losliggende of -staande materialen resulteert maar al te vaak in onveilige situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden.

Harde wind wordt vaak - al dan niet terecht - aangekondigd. Maar bedenk altijd dat het weer wisselvallig en ook steeds wispelturiger wordt. Het kan zomaar van een prachtige zomerdag omslaan naar een onweersbui met hele heftige windstoten.

Om te voorkomen dat een uitvoerder of storingsdienst het bed uit wordt gebeld om iets uit een spoor of van een weg te gaan halen, is het beter al bij het begin van een project te bedenken hoe je met deze materialen omgaat. Hoe je gaat voorkomen dat ze wegwaaien.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Laaggeletterdheid aanpakken voor een veilige werkvloer

Foto: Stichting Lezen en Schrijven
"Laaggeletterdheid is een van de meest hardnekkige en indringende vraagstukken in onze samenleving. Naar schatting 2,5 miljoen mensen kampen met dit probleem", zei SER-voorzitter Mariette Hamer onlangs in een speech. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de overheid en het bedrijfsleven veel te weinig doen aan het oplossen van een taalachterstand op de werkvloer. Dit artikel gaat in op laaggeletterdheid en de risico’s die dit meebrengt in relatie tot arbeidsveiligheid. Vervolgens wordt stil gestaan bij de diverse mogelijkheden en vormen die er zijn om kennisoverdracht over veiligheid te verbeteren bij laaggeletterde werknemers.

Laaggeletterdheid: wat is het en hoe vaak komt het voor?

Wist u dat 1 op de 6 Nederlanders laaggeletterd is? (Bron: Stichting Lezen en Schrijven) Laaggeletterd verwijst daarbij naar de groep mensen die grote moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben daardoor onder meer moeite met het doornemen en het invullen van formulieren. Ten onrechte heerst het beeld dat het bij laaggeletterde medewerkers gaat om allochtonen. Zo’n 65% van de laaggeletterden is autochtoon!

Het gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op het zogenaamde B1-niveau (zie ook onderstaande figuur). Wanneer een tekst geschreven is op het niveau B1 kan deze door ongeveer 80% van de bevolking goed gelezen en begrepen worden.

Geregeld onderhoud hydraulische systemen voorkomt ellende

Het dynamisch testen van hydraulisch gereedschap is een vereiste om problemen te voorkomen.
Veilig werken met de ongekende, maar gecontroleerde krachten van hogedruk hydrauliek vereist verantwoordelijkheid. Een van die verantwoordelijkheden betreft het goed laten onderhouden en regelmatig laten keuren van de gereedschappen. Achterstallig onderhoud van een hydraulisch systeem brengt enorme risico’s met zich mee. Bij een lekkage in een hogedruk hydraulisch systeem dat onder druk staat, ontsnapt de olie met een snelheid tussen de 200 en 400 meter per seconde. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn.

Voor alle merken hydraulische gereedschappen geldt dat er na verloop van tijd wel eens een storing of defect kan optreden. Om ze gedurende de volledige levensduur optimaal en veilig inzetbaar te houden, zijn onderhoud en keuring van groot belang. Hierover gaat dit vierde (en laatste) artikel in de serie veilig werken met hydrauliek.

 

Arbowet

De Nederlandse wet houdt werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en de staat van het gebruikte materieel. Hydraulische vijzels vallen hierbij onder arbeidsmiddelengroep ‘hijs- en hefgereedschap’.

Omdat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken, is er de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet. Deze Arbowet is een zogenaamde kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan, maar voorschriften. Artikel 7.20 lid 6 van het Arbobesluit zegt hierover:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veilig omgaan met hydraulische slangen

Mijnwerker

Ondeskundig gebruik of achterstallig onderhoud van een hydraulisch systeem brengen enorme risico’s met zich mee. Bij een lekkage ontsnapt de vloeistof, meestal olie, met een snelheid van 400 meter per seconde. Dit kan ernstig letsel en grote schade veroorzaken. Wie werkt met hydrauliek moet daarom extra goed letten op de slangen en de koppelingen. Deze instructieposter geeft uitleg. 

 

Wat te doen bij letsel door hydraulische vloeistofinjectie?

Handen zijn kwetsbaar bij werken met hydrauliek
​​​​​​​Wie werkt met hydrauliek krijgt de beschikking over ongekende, maar gecontroleerde krachten. De grote bewegingen en enorme krachten kunnen eenvoudig onder controle gehouden worden met vloeistoffen (meestal olie) in een gesloten systeem. Veilig werken met hogedruk hydrauliek vereist echter verantwoordelijkheid! Ondeskundig gebruik of achterstallig onderhoud van een hydraulisch systeem brengt enorme risico’s met zich mee. Bij een lekkage in een hydraulisch systeem dat onder 700 bar druk staat, ontsnapt de olie met een snelheid van 400 meter per seconde. Dat kan niet alleen zorgen voor serieus lichamelijk letsel, maar ook voor aanzienlijke materiële schade. Al bij een druk van 7 bar is een vloeistof in staat om het lichaam binnen te dringen en ernstige verwondingen te veroorzaken. In dit derde artikel in de serie veilig werken met hydrauliek bekijken we wat in dergelijke gevallen het beste gedaan kan worden.

 

Ernstige verwondingen

Verwondingen door hogedruk injectie zijn zeldzaam en komen volgens het Louisville Handboek voor Handchirurgie gemiddeld voor bij 1 op 600 gevallen van geregistreerde handverwondingen. In principe loopt iedereen die werkt met vloeistof onder hoge druk kans op letsel door vloeistofinjectie. Ook mensen die zich in de buurt van de werkzaamheden bevinden, lopen risico. Wanneer olie bij een pinholelekkage vrijkomt, kan deze zelfs door beschermende kleding dringen. De ernst van de verwonding is met name afhankelijk van:

  • De soort en hoeveel geïnjecteerde vloeistof
  • De snelheid (kinetische energie) waarmee de vloeistof wordt geïnjecteerd
  • De tijd tussen het injectiemoment en de behandeling
  • De plaats van de indringing in het lichaam

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Intervisie: hoe pak je dat aan?

Roddelen over elkaar

Bij een intervisie kunnen mensen van elkaar leren. Iemand brengt in vertrouwen een casus naar voren en anderen helpen tot nieuwe inzichten te komen. Maar hoe vlieg je zo'n intervisie aan? Bijgevoegd document geeft een leidraad. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe veilig te werken met hydrauliek?

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving wordt toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven. Met hydrauliek zijn grote bewegingen en ongekende krachten eenvoudig onder controle te houden met vloeistoffen (meestal olie) in een gesloten systeem. Die ongekende krachten vragen echter ook om grote verantwoordelijkheden. Ondeskundig gebruik of achterstallig onderhoud van een hydraulisch systeem brengt enorme risico’s met zich mee. In dit tweede artikel in de serie 'veilig werken met hydrauliek' gaan we in op de veiligheidsaspecten van werken met hogedruk hydrauliek.

 

Verwonding vanaf 7 bar

Binnen de hydrauliek maken wij een onderscheid tussen lage-, middel- en hogedruk. (Zie het eerste deel over hydrauliek.) Het belangrijkste verschil zit 'm met name in de snelheid, waarmee de olie door het hydraulisch systeem wordt gepompt en de bijbehorende druk.

Dit artikel gaat in op de situatie rond hogedruk hydrauliek (vanaf 350 bar), hoewel onderzoek aantoont dat verwondingen al optreden vanaf een druk vanaf circa 7 bar.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Een bouwhelm past iedereen

Verplichte PBM gelden voor iedereen, ook voor de directeur

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel persoonlijke beschermingsmiddelen te geven om hen te behoeden voor risico's als lawaai, stoten, vallen of snijden. In de bouw en op bijvoorbeeld plekken waar met hijskranen wordt gewerkt, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Voor iedereen, dus ook voor de directeur.

Print deze cartoon uit en hang hem op de bouwplaats. Lees als opfrisser nog eens dit artikel over pbm.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen