Werken met asielzoekers: is er extra risico op ziektes?

De enorme toevloed van asielzoekers naar Nederland roept bij veel instanties en bij het publiek de vraag op of met deze mensen ook niet tal van besmettelijke ziekten uit Afrikaanse landen naar binnen komen. Zo wordt vaak de vraag gesteld of deze mensen bij binnenkomst niet eerst zeer grondig gescreend zouden moeten worden op zaken als tbc, Hepatitis en schurft, voordat zij vanuit de opvangcentra naar meer reguliere (tijdelijke) verblijven worden doorgestuurd.

Recentelijk was er in een Limburgs dorp door een uitbraak van schurft, mogelijk afkomstig van iemand uit Eritrea. In een ander asielzoekerscentrum was een uitbraak van open tbc. Dat soort gevallen versterkt de roep om een grondige gezondheidsscreening bij binnenkomst in het land.

In dit artikel volgt na een korte uitleg over de verschillende ziektes die voor kunnen komen een uitleg over hoe groot de kans hierop is en wat de maatregelen zijn die we ertegen kunnen nemen. 

Tbc
Open longtuberculose betekent dat er in het speeksel (sputum) na kleuring onder de microscoop tuberculosebacteriën te zien zijn. Dit is de besmettelijkste variant van longtuberculose. Besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Symptomen zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en bloed ophoesten.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar