We doen dit al twintig jaar zo!

Print
Advertorial
Je doet bepaalde werkzaamheden al jaren op dezelfde manier, nog altijd zonder ongevallen. Zijn deze werkzaamheden dan veilig? Nee, zeker niet. Want veilig werken is iets anders dan het uitblijven van ongevallen.Daarbij komt dat er zijn veel omstandigheden zijn, die invloed hebben op een ongeval. Bij aanpassingen in werkwijzen, om een handeling veiliger te maken, horen we toch nog vaak: ‘Maar we doen het al twintig jaar zo!’.

Natuurlijk, nul ongevallen is een mooie doelstelling, maar is met deze doelstelling veiligheid te garanderen? En is honderd procent veilig werken überhaupt mogelijk? Als alle ongevallen te voorkomen zijn en we honderd procent veilig kunnen werken, waarom gebeurt dit dan niet? Moeten we met z’n allen nog harder ons best doen om absolute veiligheid te bereiken?

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Het afwegen van een risico is iets waar een veiligheidsprofessional dagelijks mee bezig is. Veiligheid is niet zwart-wit. Er is een groot grijs gebied. Honderd procent veiligheid is niet mogelijk, maar dat neemt niet weg dat we onze uiterste best moeten doen. Het is belangrijk dat een ieder de verantwoordelijkheid neemt om veilig te werken. Om dit te realiseren is een sterke veiligheidscultuur belangrijk. Dat gaat alleen wanneer er binnen een organisatie aangestuurd wordt op veilig gedrag.

Het is belangrijk dat er in iedere laag van de organisatie bewustwording plaatsvindt. De organisatie moet een gedeelde overtuiging hebben dat veiligheid belangrijk is. Een leidinggevende moet bereid zijn om in ieder geval in eerste instantie procedures ter discussie te stellen, tot vastgesteld is of het onder de omstandigheden de juiste is. Oplossingen vanuit de organisatie (werkvloer) worden vaak beter geaccepteerd, dan oplossingen vanuit het (top)management. Ook wanneer werkzaamheden al jaren, zonder ongevallen, op eenzelfde manier worden gedaan!

Het is belangrijk om een brug te slaan tussen het management en de werkvloer. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om naast een Hoger- of Middelbaar Veiligheidskundige, Basis Veiligheidskundigen op te leiden, die het kennishiaat tussen VOL VCA en de MVK-er invullen.

De opleiding Basis Veiligheidskunde legt een gedegen basis om kundig in de operatie met veiligheid aan de slag te gaan. In deze opleiding leren medewerkers niet alleen wat een taakrisicoanalyses (TRA’s) is, maar moeten ze die ook zelf uitvoeren, evenals een Werkplekinspectie, Toolbox en verzorgen ze een (basis)RI&E. Ze ontdekken dat dit geen academische, op kantoor bedachte vaardigheden zijn, maar dat het daadwerkelijk helpt om het bewust nemen van risico’s tussen de oren van medewerkers te krijgen. Daarmee ontstaat breed gedragen enthousiasme voor veiligheid en ervaren de deelnemers dat veiligheid bijdraagt aan een prettige werksfeer en betrekken ze hun collega’s bij veilig gedrag. Door zo’n opleiding aan te bieden creëer je, naast de basiskennis, aandacht voor bewustwording en betrokkenheid. Bekijk de pagina van de opleiding Basis Veiligheidskunde, voor actuele startdata.