Veiligheidskleding: waar moet u op letten

Bij het uitoefenen van uw beroep is het van groot belang dat de veiligheid van uzelf en uw omgeving altijd voorop staat, hoe groot of hoe klein de klus ook is. Naast de veiligheidsaspecten op het gebied van materiaalgebruik, fysieke belasting en bijvoorbeeld fysische factoren, speelt ook de persoonlijke bescherming een belangrijke rol. Het dragen van de juiste veiligheidskleding is daarbij in veel gevallen een vereiste. In dit artikel leest u over de belangrijkste veiligheidsaspecten op het gebied van werkkleding en wat de rol hierin is van de werkgever en van de werknemer.

De risico’s
Uiteraard vraagt iedere beroepsgroep om zijn eigen veiligheidsmaatregelen. Iemand die met chemische stoffen werkt, moet immers met andere risico’s rekening houden dan iemand die straten aanlegt. Denk - als het gaat om persoonlijke bescherming - onder andere aan oogletsel door splinters of hitte, (schaaf)wonden door scherpe materialen, brandwonden bij het werken met onder andere lasapparatuur, overbelasting van de knieën bij zware fysieke arbeid, kneuzingen bij vallen, enzovoort.

Maatregel: persoonlijke beschermingsmiddelen
Ter bescherming tegen de risico’s zoals hiervoor genoemd zijn er diverse persoonlijke beschermingsmiddelen verkrijgbaar. Omdat de risico’s per beroepsgroep verschillen, zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen ingedeeld in drie categorieën:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar