Veiliger werken met een werkvergunning

Werkvergunningen zijn het middel om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen bij werkzaamheden, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Werkvergunningen hebben als doel om duidelijk vast te leggen onder welke omstandigheden er kan en mag worden gewerkt zonder daarbij medewerkers, installatieproces(sen), de installatie, omgeving en het milieu aan te tasten. Aandacht voor de werkvergunning draagt bij aan de veiligheid.
 
Bij bijna alle (petro-)chemische bedrijven en andere bedrijven waar (risicovolle) werkzaamheden, zoals onderhoudswerkzaamheden aan en nabij installaties, worden verricht, maakt men gebruik van werkvergunningen. In een werkvergunning leggen de installatiedeskundige (vergunningverlener) en de uitvoeringdeskundige (vergunninghouder) de afspraken en voorwaarden vast voor een veilige uitvoering van de beschreven werkzaamheden. Werkvergunningen bevorderen de communicatie tussen de betrokken partijen (disciplines) en dragen bij aan het onderkennen van de gevaren en risico’s. Het vastleggen van de te nemen voorzorgsmaatregelen en de afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de werkzaamheden aan of nabij installaties en risico-omgevingen veilig uitgevoerd kunnen worden.
 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar