Veilig werken met trillingen

In de bouw en de industrie is relatief veel blootstelling aan trillingen en hebben werknemers een groter risico op gezondheidsklachten en uitval. Meer (h)erkenning, beoordeling van het risico (alleen meten als het niet anders kan) en maatregelen om de trillingsbelasting terug te dringen voorkomen klachten en uitval.

In Nederland staat één op de tien werknemers tijdens de werkzaamheden regelmatig bloot aan lichaamstrillingen en/of hand-armtrillingen. In het eerste geval wordt via het zitvlak of via de voeten het gehele lichaam van de werknemer in beweging gebracht. In het tweede geval komen de trillingen via de handen het lichaam binnen. In de bouwnijverheid en de industrie komen beide vormen van trillingen relatief veel voor. Dat geldt ook voor de gevolgen van trillingen, zoals rugklachten en klachten aan handen en armen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar