Toezicht houden: wat is voldoende?

‘Toezicht’ is een niet concreet omschreven begrip in de Arbowet. In de praktijk is er daarom veel onduidelijkheid over en, erger nog, wordt er in veel bedrijfssituaties nauwelijks of geen toezicht gehouden. Dat kan het bedrijf duur komen te staan. Als een bedrijf niet kan aantonen dat er voldoende toezicht is gehouden en er treedt een ongeval op, wordt een bedrijf hierop ongenadig afgerekend. De huidige boetes bij overtredingen en ongevallen zijn zeer hoog.

Verwijtbaarheid
De arbeidsinspecteur die een ongeval onderzoekt, is vaak alléén gericht op verwijtbaarheid en gaat na of er een wettelijke bepaling is overtreden. Daarbij loopt hij/zij de volgende drie zaken na:

  • Is er een arbobeleid en zijn de risico’s in kaart gebracht? Meestal wordt dan gekeken naar de RI&E.
  • Is er aantoonbaar voorlichting en instructie gegeven?
  • Is er voldoende toezicht gehouden?

Kan dat laatste niet overduidelijk worden bewezen door het bedrijf, dan kan voor dat aspect geen vermindering van de opgelegde boete worden aangevraagd. Het gevolg is vaak een zeer hoge boete, vaak gevolgd door een civielrechtelijke procedure.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar