Taalvaardigheid en veiligheidsinstructies

Een bouwproject als Toren van Babel?
In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen grote problemen met lezen en schrijven. Bij hen komen schriftelijke veiligheidsinstructies niet ‘binnen’. Dat leidt tot misverstanden en ook tot ongevallen - ongeveer 7 procent van de arbeidsongevallen in de industrie komt door taalproblemen. Hoe is dit te herkennen en wat is eraan te doen?

Het geven van veiligheidsinstructies aan een zeer diverse groep werknemers is een grote uitdaging. Naast verschillen in cultuur en attitude ten aanzien van regels in het algemeen en veiligheidsregels in het bijzonder is, de taalbarrière een bekend fenomeen: bijvoorbeeld een ploeg buitenlandse monteurs die de voertaal niet spreken. Minder bekend daarentegen is laaggeletterdheid: nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Verder zijn instructies op schrift nogal eens te moeilijk geschreven. Hoe ga je hiermee om?

Risico’s

Onderzoek wijst uit dat circa 7 procent van de arbeidsongevallen in de industrie met taalproblemen te maken heeft. In andere sectoren is dat waarschijnlijk vergelijkbaar of hoger.

Taal en instructies

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar