Sliprisico's op de werkvloer

Print
Arbeidsmiddelen
Uitglijden, vallen en struikelen zijn veel voorkomende ongevallen op de werkplek. Daar is wat aan te doen, door de juiste vloer en het juiste schoeisel te kiezen.

In Engeland worden één op de drie ongevallen veroorzaakt door uitglijden en struikelen, waarvan twintig procent resulteert in meer dan drie dagen verzuim. Dit kost het bedrijfsleven in Engeland meer dan 600 miljoen euro per jaar, onder anderen door productieverlies (bron: Health and Safety Executive).  

Ook in Nederland hebben veruit de meeste ongevallen in de chemische industrie te maken met uitglijden, struikelen, verstappen en vallen. Uit gegevens van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) in de bouwnijverheid blijkt struikelen of uitglijden met 16,2% de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen te zijn. 

Antislipschoeisel
Analyse van uitglijden en struikelongevallen waarvan de Arbeidsinspectie een rapport heeft opgesteld geeft aan dat bij 18,3% van deze ongevallen niet gezorgd is voor een stroeve vloer of antispilschoeisel bij bijvoorbeeld vochtige vloeren, te gladde vloeren of bij het ontbreken van een antisliplaag. Bij 10,1% van de ongevallen gaat het om het niet vermijden van gladde vloeren en/of niet gebruiken van antislipschoeisel, bijvoorbeeld bij het belopen van natte vloeren.

Uitglijden kan veroorzaakt worden door onder meer de volgende factoren.

- Vervuiling van de vloer (olie, chemicaliën, water, fijnstof). 
- Te gladde oppervlakte van de vloer (onvoldoende slipweerstand/wrijvingscoëfficiënt van vloer).
- Klimaatomstandigheden zoals kou, vorst en regen.
- Verkeerd schoeisel met (te) gladde zool.
- Onveilige werkmethode, bijvoorbeeld tijdens reinigen van vloer met schoonmaakmiddelen.
- Lekkage op vloer tijdens productieproces.

Eisen aan de werkvloer
Vanuit de regelgeving (Arbobesluit 3.11) worden nadere eisen gesteld aan de werkvloer. Zo moet een werkvloer vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen en zoveel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn. Daarbij moet de werkvloer ten behoeve van de hygiëne zo goed mogelijk kunnen worden schoongemaakt en onderhouden. Maatregelen om sliprisico’s van vloeren te beperken zijn:

- In de ontwerpfase een vloer te kiezen met voldoende slipweerstand (hoge wrijvingscoëfficiënt).
- Aanbrengen van een antisliplaag op de vloer.
- Plaatsen van waarschuwingsborden bij uitvoerende (schoonmaak)werkzaamheden en in situaties waarbij de vloer vervuild is.
- Dragen van veiligheidsschoeisel met antislipzool.

Veiligheidsschoeisel wordt standaard onderworpen aan een antisliptest. De eisen voor de antislipeigenschappen van veiligheidsschoeisel staan omschreven in de norm NEN-EN-ISO 20345. De slipweerstand wordt hierbij beoordeeld op basis van drie categorieën, namelijk SRA, SRB en SRC (zie tabel). De test meet hierbij de wrijvingscoëfficiënt tussen twee vlakken van zowel de vlakke zool als van de hak en hiel onder een hoek van zeven graden. De fabrikant moet door middel van markering en in de gebruiksaanwijzing aangeven aan welke classificatie de schoen voldoet.

Classificatie Test Voorwaartse slipcoëfficiënt
SRA Test met zeepoplossing op keramische tegel

A: hiel op vlakke ondergrond > 0,28

B: vlakke schoen op vlakke ondergrond > 0,32

SRB Test met glycerol op metalen ondergrond

A: hiel op vlakke ondergrond > 0,13

B: vlakke schoen op vlakke ondergrond > 0,18

SRC Conform SRA en SRB Schoeisel dat voldoet aan SRA en SRB classificatie

Tabel slipweerstand van veiligheidsschoeisel conform NEN-EN-ISO 20345

Uitproberen
In de praktijk is het belangrijk dat de antislipeigenschappen van veiligheidsschoeisel en de vloer op elkaar zijn afgestemd. Een te stroeve vloer in combinatie met een SRC geclassificeerde schoen kan tijdens het lopen juist weer te veel weerstand geven tijdens de uitvoerende werkzaamheden. De meest praktische oplossing is de praktijktest waarbij diverse type veiligheidsschoeisel onder verschillende omstandigheden worden uitgeprobeerd door medewerkers die zelf dagelijks van veiligheidsschoeisel gebruik moeten maken. Door deze eindgebruikers erbij te betrekken, maakt de organisatie de beste keus en motiveert men het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.