Risicomanagement

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders.’ Hoeveel spaanders er vallen en vooral of die spaanders tot schade leiden, hangt af van het risicomanagement: de wijze waarop een organisatie de risico’s gestructureerd onderkent en passende maatregelen neemt. Een toelichting op het begrip risicomanagement.

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders.’

Inleiding

In elk bedrijf of instelling wordt bewust of onbewust risicomanagement toegepast. Voorbeelden van risico’s die gemanaged worden, zijn bedrijfscontinuïteit, productaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden of projectfinanciering. De structuur waarmee de risico’s binnen bedrijven en instellingen worden beheerst, is echter niet altijd even duidelijk. Eind 2009 is er een risicomanagementnorm gepubliceerd, de ISO 31000. Met deze norm zijn de uitgangspunten van risicomanagement vastgelegd voor iedereen die gestructureerd risicomanagement wil toepassen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar