Psychosociale arbeidsbelasting in de bouwsector

Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
De uitdaging om werknemers langer aan het werk te houden, is voor veel sectoren groot. In vergelijking met andere sectoren is de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking in de bouwsector echter het hoogst. Werknemers in de bouwsector geven vaker dan in andere sectoren aan niet door te kunnen en te willen werken tot de leeftijd van 65 jaar. Eén van de voornaamste factoren die hiertoe bijdragen, is de psychosociale arbeidsbelasting. Een investering in een psychosociaal beleid zorgt voor een aanzienlijke meerwaarde in uw bedrijf, concludeert Sara Bossers in onderstaand artikel.

Helaas worden psychosociale risico’s in bouwbedrijven minder goed (h)erkend. Binnen het arbobeleid in de ‘hardere sectoren’, zoals de industrie en de bouwsector, vormt het thema psychosociale arbeidsbelasting vaak geen prioriteit (Lamberts & Terlinden, 2016). De aandacht wordt in deze sectoren voornamelijk gelegd op risico’s van werken op hoogte, gevaarlijke producten (bijvoorbeeld asbest en kwartsstof), lawaairisico’s, etc. Tevens heerst er ook vaak een machocultuur onder arbeiders, waardoor het een moeilijk te bespreken thema is (Constructiv, 2016).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar