Protocol werken bij warm weer

Als in de zomer de buitentemperatuur oploopt, soms zelf tropische waarden worden bereikt en er (bijna) sprake is van een hittegolf, laaien binnen veel bedrijven steevast discussies op of het nog verantwoord is om - wel of niet aangepast aan de temperatuur - werkzaamheden te verrichten, zowel binnen als buiten. Immers kunnen door het warme weer gezondheidsklachten optreden. Dit is afhankelijk van onder meer de hoogte van de temperatuur, de tijdsduur van de hogere temperaturen, de relatieve vochtigheid, de aard van de werkzaamheden, de technische mogelijkheden binnen de gebouwen om het binnenklimaat aan te passen en verschillende persoonlijke factoren van de medewerkers.

Door pas bij het oplopen van de temperaturen deze discussies te beginnen, is men voor het treffen van bepaalde maatregelen te laat en kan het voorkomen dat door de hele organisatie heen ad hoc ongelijke maatregelen worden genomen. Bovendien geldt dat volgens de Arbowetgeving werkgever en werknemer met elkaar afspraken dienen te maken over wat wel en wat geen werkbare situatie is. Hierbij bespreken ze welke maatregelen kunnen worden genomen en welke middelen kunnen worden ingezet om het werk qua klimaat werkbaar te houden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar