Procesveiligheid

Risicobeheersing bij wijzigingen

Bedrijven en bedrijfsprocessen zijn continu onderhevig aan veranderingen en vernieuwingen. De wijzigingen kunnen van toepassing zijn op gebouwen, machines, installaties en op het materieel, maar ook op organisatieveranderingen, veranderende werkmethoden en softwareapplicaties. Afhankelijk van aard en omvang van het bedrijf en de grootte van de verandering worden in meer of mindere mate risico’s met de verandering geïntroduceerd. Bij wijzigingen is het derhalve van belang om aandacht te besteden aan de risicobeheersing.

Risico’s als gevolg van wijzigingen Bij wijzigingen worden nieuwe of andere risico’s geïntroduceerd. Iedereen heeft een dergelijke ervaring zelf wel eens meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een huishoudelijk apparaat of een stuk elektrisch handgereedschap. In je enthousiasme ga je voortvarend aan de slag, uiteraard zonder eerst de gebruikshandleiding te lezen, en vervolgens gaan er dingen mis. In bedrijven is dat, bij wijzigingen in welke vorm dan ook, niet anders. Hierbij moet niet alleen aan risico’s worden gedacht waarbij letsel voor de medewerker optreedt, maar ook het risico op effecten voor het milieu, het risico op verstoring van de continuïteit...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/procesveiligheid/risicobeheersing-bij-wijzigingen