Preventiemedewerker moet de regierol pakken

Maak leidinggevende verantwoordelijk voor arbobeleid
Zolang de preventiemedewerker de leidinggevende te veel ontlast op arbogebied, worden taken op dit terrein door die leidinggevenden ook niet echt serieus genomen. Die taken krijgen in de bedrijfsvoering bij hem/haar geen prioriteit. Neem daarom als preventiemedewerker de regie en maak duidelijk dat arbozaken de verantwoordelijkheid zijn van het management. Dit is waarom.

 

Hoe niet?

Hoe ver moet je gaan als preventiemedewerker of arboprofessional? Moet je juist veel werk naar je toehalen of juist meer afhouden? Een tip.

In veel bedrijven zijn preventiemedewerkers aangesteld. Dit is een goede zaak en geeft (zoals beschreven in artikel 13 van de Arbowet) invulling aan het Europese beleid om binnen de bedrijven zelf deskundigheid te mobiliseren op het gebied van verbetering van de werkomstandigheden.

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijk beschreven verplichte taken (Arbowet). Te weten:

  • het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), eventueel samen met de werkgever
  • het adviseren over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • uitvoeren van deze maatregelen of helpen deze uit te voeren

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar