Persoonlijke beschermingsmiddelen bij arbeidsmiddelen

Werknemers in de bouw en industrie werken dagelijks met en rond arbeidsmiddelen. Met arbeidsmiddelen bedoelen we machines en handgereed­schappen. Maar ook hijskranen, liften, steigers en trappen. En heftrucks en andere transportmiddelen. Daarbij gebruiken de werknemers regelmatig persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). De eerste vraag is óf ze pbm nodig hebben. De tweede vraag is of ze het juiste pbm gebruiken. Een werkgever moet bij pbm véél meer doen dan in de praktijk wordt gedaan.

Pbm of andere maatregel?
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft hopelijk antwoord op de vragen óf, en zo ja, welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet inzetten. In dat rapport staan de risico's per arbeidsmiddel beschreven. Voorbeelden zijn vallen, snijden, aangereden worden en lawaai. En ook knellen, pletten en elektrocutie. Ook de arbocatalogus kan veel informatie opleveren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar