Nut en noodzaak arbeidsomstandighedenbeleid

Achteloos gedrag door onnadenkend handelen van werknemers, die tegen alle voorschriften en instructies in grote risico’s nemen, vormt een bedreiging voor veiligheid, gezondheid en bedrijfsvoering. Arbozorg gaat dus verder dan alleen een goed arbeidsomstandighedenbeleid opzetten. Alle medewerkers zullen ervan doordrongen moeten zijn dat hun gedrag bepalend is voor het veilig en gezond werken.

Een medewerker van een koekfabriek schakelt bij schoonmaakwerkzaamheden tegen alle voorschriften in een machine niet uit en houdt daaraan zwaar lichamelijk letsel over. Een medewerker van een vleeswarenfabriek klimt tegen alle voorschriften in op een kookketel, valt daar tijdens een technische controle in en is voor zijn leven lang gehandicapt. Een medewerker van een chemisch bedrijf ontdooit een pomp met een gasbrander tegen alle voorschriften in en het gehele bedrijf brandt af met gigantische gevolgen voor mens, milieu en omgeving. Enkele voorbeelden van situaties waar de veiligheid op papier goed was geregeld, de juiste functionarissen waren ingezet en desondanks de directie toch persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar