Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht

Bouwkraan valt op woningen. Foto: Claudie Bolster
In de werkwijze van de Inspectie SZW bij ongevalsonderzoek is een nieuwe aanpak van kracht geworden. De inspectie kijkt of er al dan niet een causaal verband is met een overtreding uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Is er sprake van een causaal verband dan kan er een (ongevallen) boeterapport (OBR) worden opgemaakt. In een ongevallenboeterapport wordt tegenwoordig ook over een 5e matigingsgrond gesproken.

Uit het oogpunt van rechtseenheid en -zekerheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het al dan niet opleggen van een boete en het bepalen van de hoogte daarvan een beleidsregel opgesteld in de vorm van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (de ‘beleidsregel’). Het is vervolgens de inspectie die de uitvoering van deze boeteoplegging namens de minister op zich neemt.

Daarbij loopt de inspectie de volgende vier zaken na:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar