Neem maatregelen om schade door lasrook te voorkomen

Voorkom het inademen van gevaarlijke lasrook
Bronmaatregelen zijn maatregelen waarbij het vrijkomen van lasrook in de (werk) atmosfeer wordt voorkomen. Kies, voor zover mogelijk, een proces en een lastoevoegmateriaal waarbij de procesuitvoerder het minst wordt belast. Verwijder voordat de werkzaamheden worden begonnen deklagen, verf, oliën en vetten. Niet verwijderen houdt in dat de te nemen maatregelen per betreffende proces-materiaalcombinatie in het algemeen zwaarder zullen zijn.

Keuze van elektrode en/of lasdraad

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen lasrook is afkomstig door consumptie van de elektrode (afhankelijk van de lastechniek) en/of de lasdraden. Fabrikanten leveren vaak informatie over de samenstelling van de desbetreffende materialen.

Lastechnische aanpassingen

Er is een aantal lastechnische aanpassingen dat de emissie van lasrook (sterk) kan reduceren. Een korte opsomming van mogelijkheden omvat:

  • reduceren van de stroomsterkte

  • verwijderen van deklagen op het te lassen materiaal

  • nieuwe metaal verbindingstechnieken

  • aanpassingen aan bestaande technieken

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar