Hoe vervang je gevaarlijke stoffen strategisch?

Vervang gevaarlijke stoffen voor een betere gezondheid
Gevaarlijke stoffen staan steeds meer in de belangstelling. Dit omdat steeds duidelijker wordt dat veel werknemers gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. In twee artikelen gaan wij in op het belang van vervanging of eliminatie van zeer gevaarlijke chemische stoffen. Omdat vervanging of eliminatie van de gevaarsbron de eerste stap is in de arbeidshygiënische strategie, wordt deze strategie kort toegelicht in dit artikel. Het belang van vervangen legden wij al in het eerdere deel uit.

Arbeidshygiënische strategie

Met een goed vervangingsbeleid voor gevaarlijke stoffen wordt een beleid bedoeld dat gericht is op aanpak aan de bron. Dus de hoogste stap in de arbeidshygiënische strategie.

Dit is ook wettelijk verplicht in de Arbowet conform artikel 3 lid 1b. Die zegt:

‘De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt’.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar