Grenswaarden gevaarlijke stoffen: 8 uur of 15 minuten?

Hoe kunnen we omgaan met de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen: de 8-uurswaarde en de 15-minutenwaarde? De grenswaarde van gevaarlijke stoffen wordt als referentiewaarde gebruikt om te vergelijken met de gemeten of geschatte blootstellingsconcentratie in de lucht op de werkplek. Die uitslag van die vergelijking wordt gebruikt om vast te stellen of er wel of geen aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om de concentratie in de lucht terug te brengen en zo veiliger te kunnen werken.

Verschillende referentieperiodes
In het Arbobesluit (artikel 4.1 a lid 1) wordt de grenswaarde als volgt gedefinieerd: de limiet van de concentratie of van het tijd gewogen gemiddelde van de concentratie voor een gevaarlijke stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer gedurende een gespecificeerde referentieperiode. Hierbij wordt verschil gemaakt in twee referentieperiodes:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar