Gevaarlijke stoffen

Gevaarseigenschappen van glas- en steenwol

Gevaarseigenschappen van isolatiemateriaal

In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de een algemene introductie op de materie en asbest besproken. Dit is deel 3 over de gevaarseigenschappen van Man Made Mineral Fibres.

 

Man Made Mineral Fibres (MMMF)


'Man Made Mineral Fibres' (MMMF) zijn industrieel vervaardigde minerale vezels.

Een tweedeling hierin is de lage temperatuur isolatievezels en de hoge temperatuur isolatievezels. Die twee categorieën zijn elk op basis van toepassing, morfologie, chemische samenstelling en gevaar weer nader in subsoorten/typen onder te verdelen.

Categorieën

De meest bekende zijn de volgende categorieën en typen (de chemische samenstelling staat er achter vermeld):

Lage temperatuur isolatievezels

  • Glaswolvezels (48-65% SiO2 en 0,1-4% Al2O3 en 8-39% CaO + MgO) en 15% oxides van  Fe, Na en K), gemaakt van gesmolten glas.
  • Steenwolvezels (35-46% SiO2 en 11-23% Al2O3 en 0-3% TiO2 en 13-42% CaO + MgO en 10% oxides...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/gevaarlijke-stoffen/gevaarseigenschappen-van-glas-en-steenwol