Gevaarlijke stoffen

De Arie-regeling gaat veranderen

Nieuwe Aanvullende RI&E gaat in samen met Omgevingswet

De Arie-regeling gaat veranderen. Waarschijnlijk gaan de wijzigingen in tegelijk met de nieuwe Omgevingswet (of mogelijk zelfs later). Maar wat verandert er precies?

Arie? Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

Bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, kunnen risico’s vormen voor hun werknemers en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan brand, explosies en gifwolken.

In de wetgeving zijn daarom regels gesteld voor bedrijven met deze grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Die bedrijven worden op basis daarvan ingedeeld in:

  • Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen)
    (Hoge- Lagedrempelinrichtingen)
  • Arie-plichtige bedrijven
  • Bevi-bedrijven (Besluit externe veiligheid Inrichtingen)

Voor hen gelden zwaardere veiligheidsregimes, die niet alleen dienen om de medewerkers tegen de risico’s van de gevaarlijke stoffen te beschermen, maar ook sterk gericht zijn op het voorkómen van schade naar de omgeving (externe veiligheid).

Artikel 1 Brzo

In artikel 1 van de Brzo worden die mogelijk externe effecten explicieter aangegeven.

Het Brzo geeft in artikel 1 een definitie van het begrip ‘zwaar ongeval’. Het moet gaan om een “gebeurtenis als...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/gevaarlijke-stoffen/de-arie-regeling-gaat-veranderen