Gevaarlijke stoffen: wetten en regels

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Het gebruik van chemische stoffen is daarom aan strenge wetten en regels gebonden. Lees hier in een beknopt overzicht welke dit zijn.

Chemische stoffen worden in veel bedrijven gebruikt. Ze kunnen worden toegepast als zuivere stof, maar meestal komen ze voor als component in een samengesteld product. Schattingen van het gebruik in Nederland komen uit op 20.000 tot 40.000 verschillende soorten chemische stoffen. Hoeveel het er precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen, omdat er van sommige stoffen slechts zeer kleine hoeveelheden verbruikt worden en dat niet altijd geregistreerd wordt. Een andere reden is dat van veel producten, die een mengsel zijn van verschillende stoffen, de exacte samenstelling niet altijd duidelijk is. Denk alleen maar aan producten als terpentine of benzine. Dat zijn mengsels die uit aardolie worden gedestilleerd. In dat proces wordt niet elke component vastgelegd. Dat is anders bij producten die worden samengesteld uit mengsels van vloeistoffen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar