Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn ruimten die onder normale omstandigheden vaak moeilijk toegankelijk zijn, maar wel worden betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of ontstaan, met een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade als gevolg.

Risico's
Het werken in een besloten ruimte brengt per definitie risico's met zich. Het is er krap, vaak donker en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Vaak is er onvoldoende zuurstof of er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig die bij werkzaamheden zijn vrijgekomen. Vooral de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in besloten ruimten gevaarlijk. Gevaren die optreden bij het werk zijn onder meer:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar