Fysische factoren

Meetmethoden en analysetechnieken voor micro-organismen

Meetmethoden en analysetechnieken voor micro-organismen

Er zijn voor levende organismen geen wettelijke grenswaarden vastgesteld en er is binnen afzienbare tijd ook geen zicht op dat deze kunnen worden afgeleid. Hoe bepaal je dan welk niveau aan blootstelling nog veilig is? Na een inleiding over micro-organismen en de risico’s hiervan, nu een deel over meetmethoden en het analysetechnieken.

 

A. Meetmethoden micro-organismen

Er bestaan enkele methoden om vast te stellen of, en in welke mate, micro-organismen aanwezig zijn. CEN voorschrift EN-13098 beschrijft de algemene principes van het meten van micro-organismen en is ook een goed instrument om metingen van externe routinelaboratoria mee te beoordelen en te begeleiden.

 

Monstername

Voor de kwantificering van de luchtblootstelling zijn zogenaamde ‘viable’ en ‘non-viable’ methoden beschikbaar. De viable methoden gaan uit van het kweken van de uit de lucht geïsoleerde organismen en meten het aantal kolonievormende eenheden. Hiertoe wordt stof uit de omgevingslucht verzameld op voedingsbodems door middel van luchtbemonsteraars.

Het meest gebruikte apparaat is de ‘Andersen-sampler’. Afhankelijk van het soort voedingsbodem worden schimmels, bacteriën of gisten gekweekt...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/fysische-factoren/meetmethoden-en-analysetechnieken-voor-micro-organismen