Een persoonlijk beveiligingssysteem voor alle alleenwerkers

Medewerkers zijn steeds vaker alleen onderweg. Ze moeten in die gevallen worden aangemerkt als alleenwerkers. Dat betekent ook dat ze de mogelijkheid moeten hebben om alarm te kunnen slaan of er moet een automatische alarmoptie zijn (een omvalalarm). Een persoonlijk beveiligingssysteem beschermt alleenwerkers.

Alleenwerk komt steeds vaker voor door toenemende mobiliteit en ambulantisering. Door dit streven om mensen met een beperking zo ‘normaal’ mogelijk te laten participeren, wordt de benodigde hulp thuis aangeboden. De geboden hulp aan huis kan variëren van een of twee contacten per week tot elke dag intensieve thuishulp, crisisopvang aan huis of intensieve gedragskundige begeleiding. Alleenwerken is in bepaalde functies onvermijdelijk en kan men bij gevaar of een ongeval niet direct terugvallen op hulp van collega’s.

Hoewel er binnen de Arbowet geen eisen worden gesteld met betrekking tot alleenwerken is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen. Ook voor alleenwerkers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar